hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

Câu hỏi:

12/08/2019 84,278

B. Na2CO3 và Na3PO4.

Bạn đang xem: hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: 

Nước sở hữu tính cứng vĩnh cửu sở hữu chứa chấp ion: Mg2+, Ca2+, SO42-, Cl- => người sử dụng Na2CO3 và Na3PO4 nhằm thực hiện mượt nước vì như thế đưa đến MgCO3, CaCO3, Mg3(PO4)2 và Ca3(PO4)2 kết tủa => vô hiệu hóa được Mg2+, Ca2+ thoát khỏi nước

Đáp án B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thạch cao sinh sống sở hữu công thức là

A. CaSO4                      

B. CaSO4.H2             

C. CaSO4.2H2           

D. 2CaSO4.H2O

Câu 2:

Một loại nước cứng Khi đung nóng thì thất lạc tính cứng, nhập loại nước cứng này còn có chứa chấp những thích hợp hóa học này sau đây?

A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.

B. Ca(HCO3)2, CaCl2.

C. Ca(HCO3)2, MgCl2.

D. CaSO4, MgCl2.

Câu 3:

Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp hóa học X nhập hỗn hợp AlCl3 nhận được kết tủa keo dán giấy Trắng. Chất X là

A. NH3                        

B. CO2                        

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 9 a closer look 2

C. NaOH.                     

D. HCl.

Câu 4:

Để thực hiện mượt nước sở hữu tính cứng vĩnh cửu hoàn toàn có thể người sử dụng hỗn hợp này tại đây :

A. CaCl2                       

B. KCl                          

C. Ca(OH)2                   

D. Na2CO3

Câu 5:

Kim loại hoàn toàn có thể pha chế được kể từ quặng boxit là sắt kẽm kim loại nào?

A. Al.                            

B. Mg.                           

C. Fe.                            

D. Cu.

Câu 6:

Trong công nghiệp, Al được phát hành vì như thế cách thức năng lượng điện phân rét mướt chảy thích hợp chất

A. Al2O3.                      

B. Al2(SO4)3.                 

C. NaAlO2.                   

Xem thêm: âm mưu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là

D. AlCl3.