hệ quy chiếu là gì

Bách khoa toàn thư phanh Wikipedia

Trong cơ học tập, hệ quy chiếu là 1 trong hệ tọa chừng, nhờ vào ê địa điểm của từng điểm bên trên những vật thể và địa điểm của những vật thể không giống được xác lập, đôi khi sở hữu một đồng hồ thời trang đo thời hạn nhằm xác lập thời khắc của những sự khiếu nại.

Bạn đang xem: hệ quy chiếu là gì

Cùng một sự khiếu nại vật lý cơ, khi tớ thay cho thay đổi hệ quy chiếu thì địa điểm và thời hạn xẩy ra tiếp tục không giống nhau.

Cơ học tập cổ điển[sửa | sửa mã nguồn]

Khi thay cho thay đổi hệ quy chiếu thì việc ghi nhận thời hạn và địa điểm tiếp tục thay cho thay đổi. Tuy nhiên, chênh nghiêng thời hạn Một trong những sự khiếu nại nhập cơ học tập truyền thống là "bất biến", ko tùy theo hệ quy chiếu. Thời gian trá nhập cơ học tập truyền thống được gọi là thời hạn vô cùng. Cũng vậy, khoảng cách Một trong những điểm nhập không khí của cơ học tập truyền thống bất biến với việc chuyển đổi hệ quy chiếu.

Việc thay cho thay đổi ghi nhận về địa điểm nhập cơ học tập truyền thống dẫn theo việc véc tơ vận tốc tức thời, vận tốc, động lượng và những loại lực hoặc đại lượng vật lý cơ tùy theo véc tơ vận tốc tức thời hoặc địa điểm đem "tính tương đối" bên dưới quy tắc chuyển đổi hệ quy chiếu. điều đặc biệt, tính kha khá của lực trước chuyển đổi hệ quy chiếu hoàn toàn có thể gom phân loại lực và hệ quy chiếu rời khỏi thực hiện nhị.

Lực[sửa | sửa mã nguồn]

Các lực nhưng mà vật thể Chịu tác dụng hoàn toàn có thể ko tùy theo hệ quy chiếu (ví dụ như lực chỉ tùy theo khoảng cách, một đại lượng bất biến khi hệ quy chiếu thay cho đổi) hoặc sở hữu tùy theo hệ quy chiếu (ví dụ như lực kể từ, tùy theo véc tơ vận tốc tức thời những phân tử đem điện).

Có thể phân loại lực rời khỏi thực hiện nhị theo đuổi đặc điểm kha khá của bọn chúng. Các lực nhưng mà ko tùy theo chuyển đổi hệ quy chiếu, hoặc ko lúc nào bặt tăm bên dưới quy tắc chuyển đổi hệ quy chiếu đều hoàn toàn có thể quy về những lực cơ bạn dạng. Các lực nhưng mà dựa vào chuyển đổi hệ quy chiếu và luôn luôn tìm kiếm ra hệ quy chiếu nhưng mà lực này bặt tăm gọi là lực quán tính chủ quan.

Xem thêm: em hãy đề xuất một số quy tắc để giúp các bạn sử dụng phòng máy tính an toàn

Hệ quy chiếu nhập cơ học tập truyền thống cũng rất được phân rời khỏi nhị loại, hệ quy chiếu quán tính chủ quan và hệ quy chiếu phi quán tính chủ quan.

Hệ quy chiếu quán tính được khái niệm là hệ quy chiếu nhập ê ko xuất hiện tại lực quán tính chủ quan (Có một khái niệm khác: Hệ quy chiếu quán tính là hệ quy chiếu nhưng mà nhập ê hoạt động của phân tử tự tại (hạt ko Chịu tác dụng của lực nào) là hoạt động trực tiếp đều.). Vấn đề này Có nghĩa là từng lực tác dụng lên những vật thể nhập hệ quy chiếu này đều hoàn toàn có thể quy về những lực cơ bạn dạng. Theo tấp tểnh luật loại nhất của Newton lúc không bao hàm lực quán tính chủ quan, một vật nhập hệ quy chiếu quán tính chủ quan tiếp tục không thay đổi tình trạng đứng yên lặng hoặc hoạt động trực tiếp đều khi tổng những lực cơ bạn dạng ứng dụng lên vật vị ko. Tương tự động tấp tểnh luật loại nhị của Newton hoặc những tấp tểnh luật cơ học tập không giống, khi chỉ bao hàm lực cơ bạn dạng, tiếp tục chỉ đúng trong những hệ quy chiếu quán tính chủ quan, điểm không tồn tại lực quán tính chủ quan. Một khái niệm không giống, ko nhờ vào khái niệm của lực quán tính chủ quan, được Lev Landau fake ra[1] là:

Hệ quy chiếu quán tính chủ quan là hệ quy chiếu tế bào mô tả không khí và thời hạn một cơ hội tương đồng, đẳng phía, và ko tùy theo thời hạn.

Hệ quy chiếu phi quán tính là hệ quy chiếu sở hữu xuất hiện tại lực quán tính chủ quan. Trong cơ học tập truyền thống, bọn chúng là những hệ quy chiếu hoạt động sở hữu vận tốc đối với hệ quy chiếu quán tính chủ quan. Trong hệ quy chiếu này dạng của những tấp tểnh luật cơ học tập truyền thống chỉ chứa chấp những lực cơ bạn dạng hoàn toàn có thể thay cho thay đổi đối với trong số hệ quy chiếu quán tính chủ quan, vì thế nhận thêm lực quán tính chủ quan. Các tấp tểnh luật cơ học tập bao hàm cả lực quán tính chủ quan sẽ không còn cần thiết thay cho thay đổi.

Xem thêm: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức lớp 9

Trong cơ học tập truyền thống, một hệ quy chiếu hoạt động không tồn tại vận tốc (thẳng đều hoặc đứng yên) đối với một hệ quy chiếu quán tính chủ quan không giống thì cũng tiếp tục là hệ quy chiếu quán tính chủ quan. Nguyên lý Galileo tuyên bố nhập cơ học tập truyền thống coi từng hiện tượng kỳ lạ cơ học tập đều xẩy ra như nhau trong số hệ quy chiếu quán tính chủ quan. Sau này Albert Einstein không ngừng mở rộng đặc điểm này và nhận định rằng toàn bộ những quy trình vật lý cơ đều xẩy ra như nhau nhập hệ quy chiếu quán tính chủ quan (lý thuyết kha khá hẹp) rồi rộng lớn không chỉ có thế là từng quy trình vật lý cơ đều xẩy ra như nhau vào cụ thể từng hệ quy chiếu (lý thuyết kha khá rộng).

Trong thực tiễn hầu hết không tồn tại một hệ quy chiếu nào là gắn kèm với những vật thể là hệ quy chiếu quán tính chủ quan trọn vẹn cả vì thế mọi thứ thể đều hoạt động sở hữu vận tốc đối với nhau. Hệ quy chiếu gắn kèm với Trái Đất cũng ko nên là hệ quy chiếu quán tính chủ quan thực sự. Ví dụ, trọng lượng biểu loài kiến của mọi thứ bên trên Trái Đất cũng thay cho thay đổi vì thế sự hoạt động cù của Trái Đất. Thông thông thường một vật ở xích đạo tiếp tục nhẹ nhàng rộng lớn vật ở nhị đặc biệt 0.35%, vì thế lực ly tâm nhập hệ quy chiếu cù của mặt phẳng Trái Đất bên trên xích đạo. Tuy nhiên, tớ hoàn toàn có thể coi là hệ quy chiếu này là ngay sát quán tính chủ quan nếu như những lực quán tính chủ quan là đặc biệt nhỏ đối với những lực không giống.

Thuyết tương đối[sửa | sửa mã nguồn]

Trong thuyết kha khá, việc thay cho thay đổi hệ quy chiếu thực hiện chênh nghiêng thời hạn Một trong những sự khiếu nại và khoảng cách Một trong những điểm hoàn toàn có thể thay cho thay đổi. Không gian trá và thời hạn không biến thành tách tách nhau nhưng mà nhập trở thành một định nghĩa độc nhất không-thời gian trá. Khái niệm "khoảng cách" được không ngừng mở rộng cho tới không-thời gian trá nhằm nó không thay đổi trước quy tắc chuyển đổi hệ quy chiếu.

Thuyết kha khá hẹp[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm thắt bên trên Lý thuyết kha khá hẹp

Thuyết kha khá rộng[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm thắt bên trên Lý thuyết kha khá rộng

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  • Hệ quy chiếu quay

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Landau, L. D.; Lifshitz, E. M. (1960). Mechanics. Pergamon Press. tr. 4–6.