hidrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol

Câu hỏi:

18/06/2019 130,839

A. 2-metylpropen và but-1-en.

Bạn đang xem: hidrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol

C. eten và but-2-en.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Những anken đối xứng Lúc triển khai phản xạ hidrat hóa chỉ cho một thành phầm duy nhất

Ví dụ: CH3-CH = CH  CH3 + HOH (H2SO4, 300°C)  CH3CH2CH(OH)CH3

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bậc của ancol được xem bằng:

A. Số group –OH với nhập phân tử.

B. Bậc C lớn số 1 với nhập phân tử.

C. Bậc của C link với group –OH.

D. Số C với nhập phân tử ancol.

Câu 2:

Khi đun rét lếu thích hợp ancol etylic và ancol isopropylic với H2SO4 quánh ở 140oC hoàn toàn có thể nhận được số ete tối nhiều là:

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 3:

Cho but-1-en thuộc tính với HCl tao nhận được X. thạo X thuộc tính với NaOH cho tới thành phầm Y. Đun rét Y với H2SO4 quánh, rét ở 1700C nhận được Z. Vậy Z là:

A. but-2-en.

B. but-1-en.

Xem thêm: sách chuyên đề toán 10 cánh diều

C. 2-metylpropen.

D. đietylete.

Câu 4:

Oxi hóa ancol nào là tại đây ko tạo ra anđehit ?

A. CH3OH.

B. (CH3)2CHCH2OH.

C. C2H5CH2OH.

D. CH3CH(OH)CH3.

Câu 5:

Phương pháp nào là pha trộn ancol etylic tiếp sau đây chỉ sử dụng nhập chống thí nghiệm:

A. Lên men tinh ranh bột. 

B. Thuỷ phân etyl bromua nhập hỗn hợp kiềm Lúc đun rét.

C. Hiđrat hoá etilen xúc tác axit.

D. Phản ứng khử anđehit axetic vì thế H2 xúc tác Ni đun rét.

Câu 6:

Cho những ancol sau : CH3OH, C2H5OH, HOCH2-CH2OH,

 HOCH2-CH2-CH2OH, CH3-CH(OH)-CH2OH.

Số hóa học trong số ancol cho tới phía trên phản xạ được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ chừng thông thường là:

A.2

B.3

C.4

Xem thêm: cung phản xạ diễn ra theo trật tự

D.5