hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

Trắc nghiệm Bài 4: Dao động tắt dần dần. Dao động chống bức và hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng - Vật lí 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Bạn đang xem: hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

 Phát biểu nào là sau đó là đúng?

 • A.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với xê dịch điều tiết.

 • B.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với xê dịch riêng rẽ.

 • C.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với xê dịch tắt dần dần.

 • D.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với xê dịch chống bức.

Câu 2 :

 Phát biểu nào là tại đây về xê dịch chống bức là đúng?

 • A.

  Tần số của xê dịch chống bức là tần số riêng rẽ của hệ.

 • B.

  Biên chừng của xê dịch chống bức chỉ tùy thuộc vào tần số của nước ngoài lực tuần trả.

 • C.

  Tần số của xê dịch chống bức là tần số của nước ngoài lực tuần trả.

 • D.

  Biên chừng của xê dịch chống bức là biên chừng của nước ngoài lực tuần trả.

Câu 3 :

 Dao động chống bức là xê dịch của hệ

 • A.

  bên dưới ứng dụng của lực đàn hồi.

 • B.

  bên dưới ứng dụng của một nước ngoài lực đổi mới thiên tuần trả bám theo thời hạn.

 • C.

  nhập ĐK không tồn tại lực quái sát.

 • D.

  bên dưới ứng dụng của lực quán tính chủ quan.

Câu 4 :

 Một vật đang được xê dịch cơ thì xẩy ra hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng, vật tiếp tục kế tiếp dao động

 • A.

  không thể chịu đựng ứng dụng của nước ngoài lực.

 • B.

  với tần số to hơn tần số riêng rẽ.

 • C.

  với tần số nhỏ rộng lớn tần số riêng rẽ.

 • D.

  với tần số vì chưng tần số riêng rẽ.

Câu 5 :

 Trong xê dịch chống bức, với và một nước ngoài lực ứng dụng, hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng tiếp tục rõ rệt rộng lớn nếu

 • A.

  xê dịch tắt dần dần đem tần số riêng rẽ càng rộng lớn.

 • B.

  quái sát ứng dụng lên vật xê dịch càng nhỏ.

 • C.

  xê dịch tắt dần dần đem biên chừng càng rộng lớn.

 • D.

  xê dịch tắt dần dần nằm trong trộn với nước ngoài lực tuần trả.

Câu 6 :

 Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

 • A.

  Tần số của xê dịch chống bức luôn luôn vì chưng tần số của xê dịch riêng rẽ.

 • B.

  Tần số của xê dịch chống bức vì chưng tần số của lực chống bức.

 • C.

  Chu kì của xê dịch chống bức hoàn toàn có thể vì chưng chu kì của xê dịch riêng rẽ.

 • D.

  Chu kì của xê dịch chống bức vì chưng chu kì của lực chống bức.

Câu 7 :

 Hai con cái rung lắc thừng có tính lâu năm đều nhau, vật nặng trĩu của bọn chúng đem độ dài rộng y hệt nhau, tuy nhiên đem trọng lượng không giống nhau. Thả mang đến nhì con cái rung lắc tự tại với li chừng lúc đầu như nhau. Chọn Tóm lại đúng:

 • A.

  Con rung lắc nặng trĩu rộng lớn xê dịch tắt dần dần nhanh chóng rộng lớn.

 • B.

  Con rung lắc nặng trĩu rộng lớn xê dịch tắt dần dần chậm rì rì rộng lớn.

 • C.

  Hai con cái rung lắc xê dịch tắt dần dần như nhau.

 • D.

  Chưa đầy đủ dữ khiếu nại nhằm xác lập con cái rung lắc nào là xê dịch tắt dần dần nhanh chóng rộng lớn.

Câu 8 :

 Khi nói đến một hệ xê dịch chống bức ở quy trình ổn định tấp tểnh, tuyên bố nào là bên dưới đó là sai?

 • A.

  Biên chừng của hệ xê dịch chống bức tùy thuộc vào tần số của nước ngoài lực chống bức.

 • B.

  Tần số của hệ xê dịch chống bức luôn luôn trực tiếp vì chưng tần số xê dịch riêng rẽ của hệ.

 • C.

  Biên chừng của hệ xê dịch chống bức dựa vào biên chừng của nước ngoài lực chống bức.

 • D.

  Tần số của hệ xê dịch chống bức vì chưng tần số nước ngoài lực chống bức.

Câu 9 :

 Chọn câu sai khi nói đến xê dịch chống bức

 • A.

  Dao động chống bức là xê dịch của vật khi bị ứng dụng của một nước ngoài lực chuyển đổi tuần trả.

 • B.

  Dao động chống bức là xê dịch điều tiết.

 • C.

  Biên chừng của xê dịch chống bức tỉ trọng thuận với biên chừng F0 của nước ngoài lực và tùy thuộc vào tần số góc của nước ngoài lực.

 • D.

  Tần số góc của xê dịch chống bức vì chưng tần số của nước ngoài lực.

Câu 10 :

 Chọn câu vấn đáp sai?

 • A.

  Sự nằm trong tận hưởng luôn luôn có hại cho sức khỏe nhập khoa học tập, kinh nghiệm, cuộc sống.

 • B.

  Trong thực tiễn từng xê dịch là xê dịch tắt dần dần.

 • C.

  Khi đem nằm trong tận hưởng, biên chừng xê dịch đạt cực to.

 • D.

  Dao động tự tại đem tần số vì chưng tần số riêng rẽ.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Phát biểu nào là sau đó là đúng?

 • A.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với xê dịch điều tiết.

 • B.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với xê dịch riêng rẽ.

 • C.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với xê dịch tắt dần dần.

 • D.

  Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với xê dịch chống bức.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Hiện tượng nằm trong tận hưởng chỉ xẩy ra với xê dịch chống bức

Lời giải chi tiết

Đáp án: D

Câu 2 :

 Phát biểu nào là tại đây về xê dịch chống bức là đúng?

 • A.

  Tần số của xê dịch chống bức là tần số riêng rẽ của hệ.

 • B.

  Biên chừng của xê dịch chống bức chỉ tùy thuộc vào tần số của nước ngoài lực tuần trả.

 • C.

  Tần số của xê dịch chống bức là tần số của nước ngoài lực tuần trả.

 • D.

  Biên chừng của xê dịch chống bức là biên chừng của nước ngoài lực tuần trả.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tần số của xê dịch chống bức là tần số của nước ngoài lực tuần hoàn

Lời giải chi tiết

Đáp án: C

Câu 3 :

 Dao động chống bức là xê dịch của hệ

Xem thêm: kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất

 • A.

  bên dưới ứng dụng của lực đàn hồi.

 • B.

  bên dưới ứng dụng của một nước ngoài lực đổi mới thiên tuần trả bám theo thời hạn.

 • C.

  nhập ĐK không tồn tại lực quái sát.

 • D.

  bên dưới ứng dụng của lực quán tính chủ quan.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dao động chống bức là xê dịch của hệ bên dưới ứng dụng của một nước ngoài lực đổi mới thiên tuần trả bám theo thời hạn.

Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 4 :

 Một vật đang được xê dịch cơ thì xẩy ra hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng, vật tiếp tục kế tiếp dao động

 • A.

  không thể chịu đựng ứng dụng của nước ngoài lực.

 • B.

  với tần số to hơn tần số riêng rẽ.

 • C.

  với tần số nhỏ rộng lớn tần số riêng rẽ.

 • D.

  với tần số vì chưng tần số riêng rẽ.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Một vật đang được xê dịch cơ thì xẩy ra hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng, vật tiếp tục kế tiếp xê dịch với tần số vì chưng tần số riêng

Lời giải cụ thể :

Đáp án D

Câu 5 :

 Trong xê dịch chống bức, với và một nước ngoài lực ứng dụng, hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng tiếp tục rõ rệt rộng lớn nếu

 • A.

  xê dịch tắt dần dần đem tần số riêng rẽ càng rộng lớn.

 • B.

  quái sát ứng dụng lên vật xê dịch càng nhỏ.

 • C.

  xê dịch tắt dần dần đem biên chừng càng rộng lớn.

 • D.

  xê dịch tắt dần dần nằm trong trộn với nước ngoài lực tuần trả.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trong xê dịch chống bức, với và một nước ngoài lực ứng dụng, hiện tượng lạ nằm trong tận hưởng tiếp tục rõ rệt rộng lớn nếu ma sát ứng dụng lên vật xê dịch càng nhỏ.

Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 6 :

 Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

 • A.

  Tần số của xê dịch chống bức luôn luôn vì chưng tần số của xê dịch riêng rẽ.

 • B.

  Tần số của xê dịch chống bức vì chưng tần số của lực chống bức.

 • C.

  Chu kì của xê dịch chống bức hoàn toàn có thể vì chưng chu kì của xê dịch riêng rẽ.

 • D.

  Chu kì của xê dịch chống bức vì chưng chu kì của lực chống bức.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tần số của xê dịch chống bức vì chưng tần số của lực chống bức

Lời giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 7 :

 Hai con cái rung lắc thừng có tính lâu năm đều nhau, vật nặng trĩu của bọn chúng đem độ dài rộng y hệt nhau, tuy nhiên đem trọng lượng không giống nhau. Thả mang đến nhì con cái rung lắc tự tại với li chừng lúc đầu như nhau. Chọn Tóm lại đúng:

 • A.

  Con rung lắc nặng trĩu rộng lớn xê dịch tắt dần dần nhanh chóng rộng lớn.

 • B.

  Con rung lắc nặng trĩu rộng lớn xê dịch tắt dần dần chậm rì rì rộng lớn.

 • C.

  Hai con cái rung lắc xê dịch tắt dần dần như nhau.

 • D.

  Chưa đầy đủ dữ khiếu nại nhằm xác lập con cái rung lắc nào là xê dịch tắt dần dần nhanh chóng rộng lớn.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Hai con cái rung lắc thừng có tính lâu năm đều nhau, vật nặng trĩu của bọn chúng đem độ dài rộng y hệt nhau, tuy nhiên đem trọng lượng không giống nhau. Thả mang đến nhì con cái rung lắc tự tại với li chừng lúc đầu như nhau. Con rung lắc nặng trĩu rộng lớn xê dịch tắt dần dần chậm rì rì hơn

Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 8 :

 Khi nói đến một hệ xê dịch chống bức ở quy trình ổn định tấp tểnh, tuyên bố nào là bên dưới đó là sai?

 • A.

  Biên chừng của hệ xê dịch chống bức tùy thuộc vào tần số của nước ngoài lực chống bức.

 • B.

  Tần số của hệ xê dịch chống bức luôn luôn trực tiếp vì chưng tần số xê dịch riêng rẽ của hệ.

 • C.

  Biên chừng của hệ xê dịch chống bức dựa vào biên chừng của nước ngoài lực chống bức.

 • D.

  Tần số của hệ xê dịch chống bức vì chưng tần số nước ngoài lực chống bức.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tần số của hệ xê dịch chống bức vì chưng tần số nước ngoài lực chống bức.

Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Câu 9 :

 Chọn câu sai khi nói đến xê dịch chống bức

 • A.

  Dao động chống bức là xê dịch của vật khi bị ứng dụng của một nước ngoài lực chuyển đổi tuần trả.

 • B.

  Dao động chống bức là xê dịch điều tiết.

 • C.

  Biên chừng của xê dịch chống bức tỉ trọng thuận với biên chừng F0 của nước ngoài lực và tùy thuộc vào tần số góc của nước ngoài lực.

 • D.

  Tần số góc của xê dịch chống bức vì chưng tần số của nước ngoài lực.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dao động chống bức là xê dịch của vật khi bị ứng dụng của một nước ngoài lực chuyển đổi tuần trả là sai

Lời giải chi tiết

Đáp án: A

Câu 10 :

 Chọn câu vấn đáp sai?

 • A.

  Sự nằm trong tận hưởng luôn luôn có hại cho sức khỏe nhập khoa học tập, kinh nghiệm, cuộc sống.

 • B.

  Trong thực tiễn từng xê dịch là xê dịch tắt dần dần.

 • C.

  Khi đem nằm trong tận hưởng, biên chừng xê dịch đạt cực to.

 • D.

  Dao động tự tại đem tần số vì chưng tần số riêng rẽ.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem thêm: văn tả cô giáo lớp 5

Sự nằm trong tận hưởng luôn luôn có hại cho sức khỏe nhập khoa học tập, kinh nghiệm, cuộc sống là sai

Lời giải chi tiết

Đáp án: A