hiệu suất của nguồn điện được xác định bằng

Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện hoặc nhất

Với loạt bài xích Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện Vật Lí lớp 11 sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ công thức, từ ê kế hoạch ôn tập luyện hiệu suất cao nhằm đạt thành phẩm cao trong số bài xích thi đua môn Vật Lí 11.

Bài ghi chép Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện hoặc nhất bao gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức - Đơn vị đo, Mở rộng lớn và Bài tập luyện minh họa vận dụng công thức vô bài xích đem điều giải cụ thể gom học viên dễ dàng học tập, dễ dàng lưu giữ Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện Vật Lí 11.

Bạn đang xem: hiệu suất của nguồn điện được xác định bằng

9. Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp điện

                                 Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện hoặc nhất

1. Định nghĩa

Mạch năng lượng điện một chiều vừa đủ bao gồm đem mối cung cấp năng lượng điện, chạc dẫn và những trang bị hấp phụ năng lượng điện như năng lượng điện trở hoặc đèn điện. Phần đoạn mạch năng lượng điện ko chứa chấp mối cung cấp được gọi là mạch ngoài, phần đoạn mạch năng lượng điện chỉ chứa chấp mối cung cấp gọi là mạch vô.

Ví dụ:

 Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện hoặc nhất

Nguồn năng lượng điện khi nào cũng có thể có năng lượng điện trở vô, nên là, Lúc đem loại năng lượng điện chạy vô mạch thì năng lượng điện năng bởi mối cung cấp năng lượng điện hỗ trợ sẽ tiến hành hấp phụ ở cả mạch ngoài và ở mạch vô. Công của mối cung cấp năng lượng điện bởi tổng năng lượng điện năng hấp phụ ở mạch ngoài và ở mạch vô. Trong số đó, phần năng lượng điện năng hấp phụ ở mạch ngoài là năng lượng điện năng hấp phụ hữu ích, phần năng lượng điện năng hấp phụ ở mạch vô là năng lượng điện năng hao tổn.

Hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện là đại lượng đặc thù mang lại cường độ dùng hữu ích năng lượng điện năng bởi mối cung cấp năng lượng điện hỗ trợ, được xem bởi tỉ số năng lượng điện năng hấp phụ hữu ích và công của mối cung cấp năng lượng điện, tính bám theo đơn vị chức năng tỷ lệ.

2. Công thức – Đơn vị đo

Công thức tính hiệu suất Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện hoặc nhất 

Trong đó:

+ H là hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện, đem đơn vị chức năng %

+ Aich là năng lượng điện năng hấp phụ hữu ích, là năng lượng điện năng hấp phụ bên trên mạch ngoài, đem đơn vị chức năng Jun (J);

+ Ang là công của mối cung cấp năng lượng điện, đem đơn vị chức năng Jun (J);

+ U là hiệu năng lượng điện thế bên trên nhì đầu mạch ngoài, đem đơn vị chức năng vôn (V);

+ ξ là suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện, đem đơn vị chức năng vôn (V);

+ I là độ mạnh loại năng lượng điện vô toàn mạch, đem đơn vị chức năng ampe (A);

+ t là thời hạn loại năng lượng điện chạy vô mạch, đem đơn vị chức năng giây (s).

3. Mở rộng

Sử dụng công thức tính năng suất hấp phụ năng lượng điện P.. và năng suất của mối cung cấp, tớ hoàn toàn có thể tính được hiệu suất của mối cung cấp như sau: 

Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện hoặc nhất 

Trong tình huống mạch ngoài chỉ bao gồm năng lượng điện trở RN thì hiệu suất của mối cung cấp còn được xem bởi công thức:

Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện hoặc nhất 

Khi biết hiệu suất của mối cung cấp tớ hoàn toàn có thể suy đi ra năng lượng điện năng hấp phụ hữu ích hoặc công của mối cung cấp năng lượng điện.

Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện hoặc nhất 

                                   Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện hoặc nhất

4. Bài tập luyện minh họa

Bài 1: Mắc một năng lượng điện trở 14Ω vô nhì vô cùng của một mối cung cấp năng lượng điện teo năng lượng điện trở vô là 1Ω thì hiệu năng lượng điện thế thân thích nhì vô cùng của mối cung cấp là 8,4 V.

a) Tính độ mạnh loại năng lượng điện vô mạch và suất năng lượng điện động của mối cung cấp.

b) Tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện.

Xem thêm: chất tinh khiết là gì

Bài giải:

a) sít dụng ấn định luật Ôm mang lại mạch ngoài, độ mạnh loại năng lượng điện là: 

Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện hoặc nhất 

Suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện là: ξ = I. (R + r) = 0,6. (14 + 1) = 9 (V)

b) Hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện là: 

Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện hoặc nhất 

Bài 2: Một acquy đem suất năng lượng điện động 2V, năng lượng điện trở vô r = 1 Ω, và cứ từng giây nó gửi một năng lượng điện lượng 2,4 C kể từ vô cùng âm sang trọng vô cùng dương của mối cung cấp.

a) Tính năng lượng điện năng tuy nhiên acquy hỗ trợ vô một giờ.

b) Nối nhì vô cùng acquy với cùng một năng lượng điện trở R = 9 Ω thì năng suất hấp phụ bên trên mạch ngoài là bao nhiêu? Tính hiệu suất của acquy.

Bài giải:

a) Điện năng của acquy hỗ trợ vô một giờ là: Ang = q.ξ = 2,4 . 2 = 4,8 J

b) Khi nối nhì vô cùng acquy với năng lượng điện trở 9 Ω thì độ mạnh loại năng lượng điện vô mạch là

Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện hoặc nhất 

Công suất hấp phụ của mạch ngoài là P = R.I2 = 9.0,22 = 0,36  (W)

Công suất của mối cung cấp là Png = I.ξ = 0,2.2 = 0,4 (W)

Hiệu suất của mối cung cấp là Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện hoặc nhất 

Bài 3: Một mối cung cấp năng lượng điện đem suất năng lượng điện động 12 V và năng lượng điện trở vô 2W. Nối năng lượng điện trở R vô nhì vô cùng của mối cung cấp năng lượng điện trở nên mạch kín thì năng suất hấp phụ bên trên năng lượng điện trở R bởi 16 W. Tính độ quý hiếm của năng lượng điện trở R và hiệu suất của mối cung cấp.

Bài giải:

Công suất hấp phụ bên trên năng lượng điện trở R là:

Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện hoặc nhất

=> R2 - 5R + 4 = 0

=> R = R1 = 4 W hoặc R = R2 = 1Ω

Khi R = R1 = 4 Ω thì H = Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện hoặc nhất = 67%

Khi R = R2 = 1 W thì H = Công thức tính hiệu suất của mối cung cấp năng lượng điện hoặc nhất = 33%.

Xem thêm thắt những Công thức Vật Lí lớp 11 cần thiết hoặc khác:

 • Công thức tính hiệu suất rét năng lượng điện, bếp từ Lúc đun nước

 • Công thức ấn định luật ôm mang lại toàn mạch

 • Công thức tính độ mạnh loại năng lượng điện Lúc đoản mạch

 • Công thức tính suất năng lượng điện động và năng lượng điện trở vô của cục nguồn

  Xem thêm: tư liệu lao động là gì

 • Công thức tính số pin của cục nguồn

Ngân sản phẩm trắc nghiệm không tính phí ôn thi đua trung học phổ thông Quốc Gia bên trên khoahoc.anhnguucchau.edu.vn

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán đem đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa đem đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý đem đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh đem đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng ăn ý những Clip dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.anhnguucchau.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85