hoạt động giao thông vận tải biển của nước ta hiện nay

hint-header

Cập nhật ngày: 28-12-2022

Bạn đang xem: hoạt động giao thông vận tải biển của nước ta hiện nay


Chia sẻ bởi: Trần Thị Kim Ngân


Hoạt động giao thông vận tải vận tải đường bộ hải dương của việt nam lúc bấy giờ

chủ yếu hèn cách tân và phát triển ở miền Bắc.

B

năng lực vận gửi tăng.

C

chỉ vận gửi nội địa.

D

chưa đem những cảng nước sâu sắc.

Chủ đề liên quan

Hoạt động nuôi trồng thủy sản của việt nam hiện tại nay

A

hiệu trái ngược tài chính rất rất thấp.

D

chỉ triệu tập ở sông suối.

Căn cứ nhập Atlat địa lí VN trang 9, cho thấy điểm nào là tại đây đem nhiệt độ chừng thấp nhất nhập mon 1?

Căn cứ nhập Atlat địa lí VN trang 10, cho thấy sông nào là tại đây ụp đi ra hải dương qua chuyện cửa ngõ Hàm Luông?

Căn cứ nhập Atlat địa lí VN trang 23, cho thấy lối số 63 nối Cà Mau với điểm nào là sau đây?

Vị trí nằm sát liền những vòng đai sinh khoáng nên việt nam

A

giàu khoáng sản tài nguyên.

B

đa dạng những loại loại vật.

C

thuận lợi chia sẻ những nước.

D

ít bị tác động của thiên tai.

Căn cứ nhập lấn át lát địa lí VN trang 26, cho thấy trung tâm công nghiệp nào là tại đây nằm trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ?

Căn cứ nhập lấn át lát địa lí VN trang 15, cho thấy tỉnh nào là tại đây đem tỷ lệ số lượng dân sinh thấp nhất?

Căn cứ nhập Atlat địa lí VN trang 14, cho thấy cao nguyên trung bộ nào là tại đây có tính to lớn nhất?

Căn cứ nhập lấn át lát địa lí VN trang 21, cho thấy trung tâm công nghiệp nào là tại đây đem con số ngành không nhiều nhất?

Các khu đô thị ở việt nam hiện tại nay

A

tập trung đa số dân sinh sống toàn nước.

B

không tạo thêm về mặt mũi con số.

C

thu bú mớm nhiều nguồn ngân sách góp vốn đầu tư.

D

chủ yếu hèn là tài chính nông nghiệp.

Cho bảng số liệu
TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẤT TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á NĂM 2020
(Đơn vị : ‰)

Quốc gia
Thái Lan
Myanmar
Việt Nam
Philippines
Tỉ suất sinh
10
18
16
22
Tỉ suất tử
8
8
6
6

(Nguồn niên giám tổng hợp VN 2020, Nhà xuất bạn dạng tổng hợp 2021)
Theo bảng số liệu cho thấy vương quốc nào là tại đây đem tỉ trọng tăng thêm số lượng dân sinh ngẫu nhiên cao nhất?

Xem thêm: cách tính hiệu suất phản ứng

Hoạt động chăn nuôi ở việt nam hiện tại nay

A

hoàn toàn đáp ứng xuất khẩu.

B

chủ yếu hèn là nuôi gia súc rộng lớn.

C

chú trọng tạo ra sản phẩm & hàng hóa.

D

chỉ cách tân và phát triển ở vùng đống núi.

Biểu hiện tại của biểu hiện tổn thất cân đối sinh thái xanh ở việt nam là

Phân tía công nghiệp theo đuổi cương vực của việt nam hiện tại nay

A

vùng trung thu nhiều hơn nữa ven bờ biển.

B

tập trung tối đa ở miền Trung.

C

chưa đem công nghiệp ở miền núi.

D

có cường độ triệu tập không đồng đều.

Trung du và miền núi Bắc Sở cách tân và phát triển nhiệt độ năng lượng điện đa phần kể từ mối cung cấp tích điện

Biện pháp nhằm bảo đảm khoáng sản khu đất nông nghiệp ở vùng đồng vì chưng là

Căn cứ nhập Atlat địa lí VN trang 27, cho thấy trung tâm công nghiệp Huế đem những ngành nào là sau đây?

A

Chế phát triển thành sản phẩm nông nghiệp, đóng góp tàu, cơ khí.

B

Chế phát triển thành sản phẩm nông nghiệp, luyện kim, cơ khí.

C

Chế phát triển thành sản phẩm nông nghiệp, chế phát triển thành mộc, cơ khí.

D

chế phát triển thành sản phẩm nông nghiệp, tết may, cơ khí.

Căn cứ nhập lấn át lát địa lí VN trang 8, cho thấy ở Tĩnh Túc đem loại tài nguyên nào là sau đây?

Căn cứ nhập Atlat địa lí VN trang 29, cho thấy than vãn bùn có không ít ở những tỉnh nào là sau đây?

Trong cơ cấu tổ chức GDP phân theo đuổi bộ phận tài chính việt nam lúc bấy giờ

A

nhà nước Xu thế hạn chế tỷ trọng.

B

ngoài nước non tỷ trọng thấp nhất.

C

Xem thêm: góc đồng vị là gì

kinh tế cá nhân ko cách tân và phát triển.

D

vẫn chưa tồn tại quốc tế nhập cuộc.