hỗn hợp e gồm axit panmitic axit stearic và triglixerit x

Hỗn ăn ý E bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, thu đư?

Hỗn ăn ý E bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 58,96 gam láo lếu ăn ý nhị muối bột. Nếu nhóm cháy không còn m gam E thì nên cần vừa vặn đầy đủ 5,1 mol O2, chiếm được H2O và 3,56 mol CO2. Khối lượng của X nhập m gam E là

Bạn đang xem: hỗn hợp e gồm axit panmitic axit stearic và triglixerit x

A. 34,48 gam.

B. 25, 60 gam.

Xem thêm: f là gì trong vật lý

C. 32,24 gam.

Xem thêm: đặt câu theo mẫu ai là gì

D. 33,36 gam.

Đáp án A

HD: Gọi tổng số mol axit bự là a mol; số mol hóa học bự X là b mol.
⇒ Thuỷ phân E cần thiết (a + 3b) mol NaOH → 58,96 gam muối bột + a mol H2O + b mol C3H5(OH)3.
⇒ m + 40 × (a + 3b) = 58,96 + 18a + 92b ⇒ m + 22a + 28b = 58,96.
☆ Giải nhóm m gam E + 5,1 mol O2 ––to→ 3,56 mol CO2 + ? mol H2O.
► Hai axit bự no dạng CnH2nO2 ⇒ X cũng chính là hóa học bự no dạng CpH2p – 4O6.
⇒ Tương quan liêu nhóm đem ∑nCO2 – ∑nH2O = 2nchất béo ⇒ ∑nH2O = (3,56 – 2b) mol.
• bảo toàn yếu tắc O có: 2a + 6b + 5,1 × 2 = 3,56 × 2 + (3,56 – 2b).
• tính lượng E: m = mE = mC + mH + mO = 12 × 3,56 + 2 × (3,56 – 2b) + 16 × (2a + 6b).
⇒ Giải hệ những phương trình tao được: m = 56,08; a = 0,08 và b = 0,04.
► Giải hệ nhị muối bột đem 0,08 mol natri panmitat và 0,12 mol natri stearat.
Nếu X đem 2 gốc panmitat thì E không hề axit panmitic nữa, tương tự động nếu như X đem 3 gốc stearat thì E cũng không hề axit stearic nữa ⇒ X chỉ mất vừa vặn chính 1 gốc panmitat và 2 gốc stearat.
⇒ MX = 890 – 28 = 862 ⇒ mX = 0,04 × 862 = 34,48 gam.