hướng dẫn học chú đại bi tiếng phạn từng câu

Chú Đại Bi trong số nghi tiết tụng niệm phổ thông là chữ phiên âm theo phong cách Âm Phạn - Âm Hán - Âm Việt. Dưới đấy là những đoạn Clip chỉ dẫn học tập Chú Đại Bi giờ Phạn (Sanskrit) rất rất cụ thể của Phật tử Liên Tâm (GS. Phan Đình Quế).

Lợi ích nhiệm color của Chú Đại bi

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Chú Đại Bi này được Bồ tát Quán Thế Âm phát âm trước một cuộc luyện họp của những Phật, tình nhân tát, những thần và vương

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Chú Đại Bi này được Bồ tát Quán Thế Âm phát âm trước một cuộc luyện họp của những Phật, tình nhân tát, những thần và vương

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, bởi ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài xích chú này còn có 84 câu, người trì tụng thần chú Đại Bi sẽ tiến hành 15 điều lành lặn, không xẩy ra 15 loại hoạnh tử bức kinh hãi.

Bạn đang xem: hướng dẫn học chú đại bi tiếng phạn từng câu

Được 15 điều lành

1. Sinh rời khỏi thông thường được bắt gặp vua nhân từ,

2. Thường sinh nhập nước an ổn định,

3. Thường bắt gặp vận may,

4. Thường bắt gặp được chúng ta chất lượng,

5. Sáu căn khá đầy đủ,

6. Tâm đạo nhuần nhuyễn,

7. Không phạm giới cấm,

8. Bà con cái hòa thuận thương yêu thương,

9. Của cải đồ ăn thông thường được đủ đầy,

10. Thường được người không giống kính cẩn, hỗ trợ,

11. Có của báu không xẩy ra cướp đoạt,

12. Cầu gì đều được toại ý,

13. Long, Thiên, thiện thần thông thường bám theo hộ vệ,

14. Được bắt gặp Phật nghe pháp,

15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa rạm sâu sắc.

Không bị 15 loại hoạnh tử

1. Chết vì thế đói khát khốn gian khổ,

Xem thêm: f là gì trong vật lý

2. Chết vì thế bị gông xiềng, kìm hãm tiến công đập,

3. Chết vì thế oan gia báo thù hằn,

4. Chết vì thế trận mạc,

5. Chết vì thế bị mãnh thú hổ, sài lang thực hiện kinh hãi,

6.Chết vì thế rắn rết, trườn cạp,

7. Chết trôi, bị tiêu diệt cháy,

8. Chết vì thế bị dung dịch độc,

9. Chết vì thế trùng độc thực hiện kinh hãi,

10. Chết vì thế điên loàn mất mặt trí,

11. Chết vì thế té kể từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm,

12. Chết vì thế người ác trù ếm,

13. Chết vì thế cùn thần, hung thần quỷ ác thực hiện kinh hãi,

14. Chết vì thế bệnh nguy kịch bức bách,

15. Chết vì thế tự động tử.

Ngoài rời khỏi, theo Kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến chuyển, toàn bộ phiền óc tội chướng đều được xài trừ, thân thuộc khẩu ý thanh tịnh.

Thần chú Đại Bi được những tông phái Phật giáo trì niệm rất rất thông dụng và phổ cập. Tuy nhiên, thần chú này được những căn nhà Phật học tập dịch không giống nhau về thương hiệu kinh rưa rứa chương cú. Đơn cử như phiên bản dịch chú Đại Bi của ngài Bồ Đề Lưu Chi với 94 câu, phiên bản dịch của ngài Kim Cương Trí với 113 câu, phiên bản dịch của ngài Bất Không với 82 câu…

Hướng dẫn học tập Chú Đại Bi giờ Phạn (Sanskrit)

Chú Đại bi 84 biến chuyển (dễ phát âm, dễ dàng nhìn)

Xem thêm: từ láy la gì lớp 4

Ý nghĩa, công suất và quyền lợi hành trì chú Đại Bi

Nghi thức trì chú Đại Bi - Viên ngọc của những người nằm trong tử

Sự linh ứng nhiệm color của Chú Đại bi