kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra

Câu hỏi:

14/01/2022 15,672

A. Bảng, biểu khuôn, khuôn chất vấn hoặc báo cáo 

Bạn đang xem: kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra

B. Bảng, biểu khuôn không giống, khuôn chất vấn không giống hoặc những trang khác 

C. Bảng, biểu khuôn, khuôn chất vấn không giống hoặc báo cáo 

Đáp án chủ yếu xác

D. Bảng, biểu khuôn, khuôn chất vấn khác

Kết trái khoáy tiến hành khuôn chất vấn hoàn toàn có thể nhập cuộc vô việc dẫn đến bảng, biểu khuôn, khuôn chất vấn không giống hoặc report.

Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sai trong số tuyên bố sau khoản thời gian nói đến khuôn hỏi?

A. Biểu thức số học tập được dùng nhằm tế bào miêu tả những ngôi trường tính toán

B. Biểu thức logic được dùng khi thiết lập cỗ thanh lọc mang đến bảng, thiết lập ĐK thanh lọc muốn tạo khuôn hỏi 

C. Hằng văn bạn dạng được viết lách vô cặp lốt nháy đơn 

D. Hàm gộp group là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

Câu 2:

Trong lưới QBE của hành lang cửa số khuôn chất vấn (mẫu chất vấn ở chính sách thiết kế) thì sản phẩm Criteria tăng thêm ý nghĩa gì?

A. Mô miêu tả ĐK nhằm lựa chọn những bạn dạng ghi tiến hành khuôn hỏi 

B. Xác lăm le những ngôi trường xuất hiện tại vô khuôn hỏi 

C. Xác lăm le những ngôi trường cần thiết chuẩn bị xếp 

D. Khai báo thương hiệu những ngôi trường được chọn

Câu 3:

Các chính sách thao tác làm việc với khuôn chất vấn là:

A. Mẫu hỏi 

Xem thêm: tính oxi hóa là gì

B. Mẫu chất vấn và thiết kế 

C. Trang tài liệu và thiết kế

D. Trang tài liệu và khuôn hỏi

Câu 4:

Nếu những vấn đề phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tớ sử dụng: 

A. Mẫu hỏi 

B. Bảng 

C. Báo cáo 

D. Biểu mẫu

Câu 5:

Bảng DIEM đem những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Để mò mẫm những học viên đem điểm một tiết bên trên 7 và điểm ganh đua học tập kỳ bên trên 5, vô loại Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức ĐK nào là sau đấy là đúng:

A. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5 

B. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

C. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5 

D. [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"

Câu 6:

Để hiển thị một số trong những bạn dạng ghi nào là cơ vô hạ tầng tài liệu, tổng hợp tài liệu, tớ dùng: 

A. Mẫu hỏi 

B. Câu hỏi 

C. Liệt kê 

Xem thêm: công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

D. Trả lời