kim loại al không phản ứng với dung dịch

hint-header

Cập nhật ngày: 16-10-2022

Bạn đang xem: kim loại al không phản ứng với dung dịch


Chia sẻ bởi: Nguyễn Phương


Kim loại Al không phản xạ được với dung dịch

Chủ đề liên quan

Cho sản phẩm những kim loại: Mg, Cr, Na, Fe. Kim loại cứng nhất vô sản phẩm là

Điều chế sắt kẽm kim loại K vị phương pháp

A

Cho CO phản xạ với K2O ở sức nóng chừng cao.

B

Điện phân hỗn hợp KCl với màng ngăn.

C

Điện phân KCl rét chảy.

D

Điện phân hỗn hợp KCl không tồn tại màng ngăn.

Kim loại Fe phản xạ được với hỗn hợp nào là tại đây tạo ra trở nên muối hạt sắt(III)?

A

Dung dịch HNO3 (loãng, dư).

B

Dung dịch H2SO4 (loãng).

Thực hiện tại những thử nghiệm sau:
- Nhiệt phân trọn vẹn NaNO3 nhận được x mol khí X.
- Đốt cháy trọn vẹn NH3 vô oxi dư với Pt thực hiện xúc tác, dẫn đến hắn mol khí Y.
Trộn x mol X và hắn mol Y, tiếp sau đó mang đến vô nước dư, nhận được hỗn hợp chỉ có một hóa học tan có một không hai (không thấy khí bay ra). Biểu thức tương tác của x và hắn là

Hòa tan trọn vẹn 17,94 gam láo lếu phù hợp X bao gồm Al, Al2O3 và Al(NO3)3 vô hỗn hợp chứa chấp a mol H2SO4 loãng. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được 0,06 mol khí N2O có một không hai và hỗn hợp chỉ có một muối hạt của sắt kẽm kim loại. Giá trị của a là

Hỗn phù hợp X bao gồm Al2(SO4)3 và K2SO4; vô cơ số vẹn toàn tử oxi cướp tổng số vẹn toàn tử với vô láo lếu phù hợp. Hoà tan a gam láo lếu phù hợp X vô nước rồi mang đến ứng dụng với hỗn hợp BaCl2 dư, nhận được b gam kết tủa. Tỉ lệ a : b có mức giá trị gần đúng với độ quý hiếm nào là sau đây?

Chất nào là tại đây với cấu tạo mạch polime phân nhánh?

A

Poli(metyl metacrylat).

Glucozơ và và saccarozơ đều phản xạ với

B

Dung dịch AgNO3/NH3, đun rét.

D

Dung dịch H2SO4 loãng, đun rét.

Benzenamin với công thức phân tử là

Ancol và amin nào là tại đây với nằm trong bậc?

Xem thêm: thi thử thpt quốc gia 2022

A

Propan-2-ol và propyl-2-amin.

B

Propan-1-ol và đimetylamin.

C

Propan-2-ol và đimetylamin.

D

Propan-1-ol và trimetylamin.

Nhận toan nào là sau đấy là sai?

A

Tại ĐK thông thường, anilin và axit axetic đều là hóa học lỏng.

B

Glucozơ và saccarozơ đều là hóa học rắn ko màu sắc, dễ dàng tan nội địa.

C

Tại ĐK thông thường, tristearin và phenol đều là hóa học rắn.

D

Dung dịch axit acrylic và hỗn hợp axit glutamic đều thực hiện hồng hỗn hợp phenolphtalein.

Đun rét láo lếu phù hợp bao gồm axit cacboxylic X đơn chức và ancol Y đơn chức xuất hiện H2SO4 đặc thực hiện xúc tác, nhận được este Z mạch hở. lõi rằng vô Z, số vẹn toàn tử cacbon vội vàng 1,5 thứ tự số vẹn toàn tử oxi. Số cặp hóa học phù phù hợp với X, Y là

Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol hóa học cơ học X, thành phầm cháy chỉ bao gồm CO2 và H2O được dẫn qua quýt hỗn hợp Ba(OH)2 dư, nhận được 9,85 gam kết tủa. Số hóa học thỏa mãn nhu cầu của X là

Cho những hóa học sau: vinylaxetilen, metyl acrylat, glixerol, polibutađien, stiren, toluen. Số hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom là

Cho chuỗi phản xạ sau:
C2H2 X Y Z T.
Nhận toan nào là sau đấy là sai?

A

Tại ĐK thông thường, X là hóa học khí, tan chất lượng nội địa.

B

T là hiđrocacbon giản dị và đơn giản nhất.

D

Đốt cháy trọn vẹn 1 mol Z, nhận được 2 mol CO2 và 2 mol H2O.

Este E mạch hở với công thức phân tử C5H8O2. Đun rét E với hỗn hợp NaOH dư, nhận được nhì thành phầm cơ học X và Y, hiểu được X làm mất đi thuốc nước Br2; Y ko mang đến được phản xạ tráng gương. Có những tình huống sau về X và Y là:
(a) X là muối hạt và Y là ancol no. (b) X là ancol anlylic và Y là natri axetat.
(c) X là muối hạt và Y là xeton. (d) X là axetanđehit và Y là muối hạt của axit no.
Số tình huống thỏa mãn nhu cầu là

Cho 31,14 gam láo lếu phù hợp bao gồm axit glutamic và -amino axit X (có dạng H2N-CnH2n-COOH) ứng dụng vừa phải đầy đủ hỗn hợp chứa chấp 0,3 mol HCl, nhận được hỗn hợp Y. Cho 640 ml hỗn hợp NaOH 1,25M vô Y, cô cạn hỗn hợp sau khoản thời gian kết cổ động phản xạ, nhận được 61,13 gam rắn khan. X là

Xem thêm: ông lão đánh cá và con cá vàng

Hỗn phù hợp X chứa chấp etan, etilen và axetilen. Đun rét 0,135 mol láo lếu phù hợp X nhớ dùng tối nhiều 0,135 mol H2 (xúc tác Ni, t0). Mặt không giống nhen nhóm cháy 5,04 gam X vị lượng oxi vừa phải đầy đủ, thành phầm cháy dẫn qua quýt 240 ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M, nhận được hỗn hợp với lượng thay cho thay đổi thế nào đối với hỗn hợp lúc đầu.

Tiến hành năng lượng điện phân hỗn hợp chứa chấp m gam CuSO4 và 0,12 mol NaCl vị năng lượng điện vô cùng trơ, màng ngăn xốp cho tới khi lượng hỗn hợp hạn chế 15,3 gam thì ngừng năng lượng điện phân. Cho a gam bột Al vô hỗn hợp sau năng lượng điện phân, kết cổ động phản xạ thấy khí H2 bay ra; bên cạnh đó nhận được (a + 2,52) gam rắn ko tan. Giá trị m là

Hòa tan trọn vẹn láo lếu phù hợp X bao gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Fe(NO3)2 vô hỗn hợp chứa chấp 0,5 mol H2SO4 (loãng), nhận được hỗn hợp Y. Dung dịch Y hòa tan tối nhiều m gam bột Cu. Các phản xạ xẩy ra trọn vẹn, khí NO là thành phầm khử có một không hai của N+5 vô cả quy trình. Giá trị m là