lĩnh vực nào sau đây của nền văn minh ấn độ thời kì cổ trung đại có ảnh hưởng lớn đến việt nam

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: lĩnh vực nào sau đây của nền văn minh ấn độ thời kì cổ trung đại có ảnh hưởng lớn đến việt nam

Trả câu nói. thắc mắc câu 1 trang 15 SBT Lịch sử 10

Câu 1. Về hạ tầng tạo hình của văn minh Ai Cập, Hê-rô-đốt từng viết

A, “Sông Nin là bầu sữa u của văn minh Ai Cập”.

B, “Ai Cập là tặng vật của sông Nin”,

C, “Không sở hữu sông Nin thì không tồn tại Ai Cập”.

D, “Văn minh Ai Cập là tiến thưởng tặng của sông Nin”.

Phương pháp giải:

Đọc và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Về hạ tầng tạo hình của văn minh Ai Cập, Hê-rô-đốt từng ghi chép 'Ai Cập là tặng vật của sông Nin".

Chọn B

Quảng cáo

Câu 2

Trả câu nói. thắc mắc câu 1 trang 15 SBT Lịch sử 10

Câu 2. Các dòng sông rộng lớn là hạ tầng tạo hình những nền văn minh phương Đông giai đoạn cổ - trung đại vì

A, Đã tạo ra những đồng vì như thế to lớn, bồi phủ phù tụt xuống phì nhiêu màu mỡ.

B, Khí hậu bên trên những điểm này tiện nghi múc canh tác nông nghiệp.

C, Nền tài chính tay chân nghiệp, thương nghiệp vào vai trò chủ yếu.

D, Có những hải cảng, nước sâu sắc và kín dông.

Phương pháp giải:

Đọc và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Các dòng sông rộng lớn là hạ tầng tạo hình những nền văn minh phương Đông giai đoạn cổ - trung đại vì như thế vẫn tạo ra những đồng vằng to lớn, bồi phủ phù tụt xuống phì nhiêu màu mỡ.

Chọn A

Câu 3

Trả câu nói. thắc mắc câu 1 trang 15 SBT Lịch sử 10

Câu 3. Xã hội phân tạo thành những quý phái là hạ tầng tạo hình của nền văn minh bấm Độ giai đoạn cổ - trung đại vì

A, Sự phân loại quý phái tạo nên ĐK thiết lập cơ chế dân mái ấm.

B, Các quý phái bên trên vững mạnh tài chính, chủ yếu trị bên trên hạ tầng tách bóc lột những quý phái bên dưới.

C, Các quý phái bên dưới không tồn tại ĐK nhập cuộc vô máy bộ nước nhà.

D, Tạo ĐK quý phái bên trên sở hữu cuộc sống đời thường sang chảnh.

Phương pháp giải:

Đọc và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Xã hội phân tạo thành những đăng cấp cho là hạ tầng tạo hình của nền văn minh bấm Độ giai đoạn cổ - trung đại vì như thế những quý phái bên trên vững mạnh tài chính, chủ yếu trị bên trên sở hữu sở tách bóc lột những quý phái bên dưới.

Chọn B

Câu 4

Trả câu nói. thắc mắc câu 4 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 4. Xã hội Trung Hoa thời trung đại bao gồm những giai cấp cho cơ phiên bản này sau đây?

A, Chủ nô và bầy tớ.

B, Quý tộc và dân cày.

C, Địa mái ấm phong loài kiến và dân cày.

D, Quý tộc phong loài kiến và bầy tớ.

Phương pháp giải:

Đọc và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Xã hội Trung Hoa thời trung đại bao gồm những giai cấp cho cơ bản: Địa mái ấm phong loài kiến và dân cày.

Chọn C

Câu 5

Trả câu nói. thắc mắc câu 5 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 5. Sự khác lạ vô hạ tầng tạo hình của nền văn minh bấm Độ giai đoạn cổ - trung đại đối với văn minh Trung Hoa giai đoạn cổ - trung đại là

A, Mô hình nước nhà theo đuổi cơ chế quân mái ấm chuyên nghiệp chế.

B, Xã hội phân tạo thành những quý phái hà khắc.

C, Được tạo hình mặt mũi lưu vực những dòng sản phẩm sông rộng lớn.

D, Kinh tế nông nghiệp vào vai trò chủ yếu.

Phương pháp giải:

Đọc và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Sự khác lạ vô hạ tầng tạo hình của nền văn minh bấm Độ giai đoạn cổ - trung đại đối với văn minh Trung Hoa giai đoạn cổ - trung đại là xã hội phân tạo thành những quý phái hà khắc.

Chọn B

Câu 6

Trả câu nói. thắc mắc câu 6 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 6. Chế chừng quân mái ấm chuyên nghiệp chế TW tập dượt quyền là hạ tầng tạo hình và trở nên tân tiến của nền văn minh Trung Hoa giai đoạn cổ - trung đại vì

A, Phù phù hợp với ĐK đương nhiên.

B, Tạo ĐK thiết lập cơ chế phân loại quý phái.

C, Nhà vua sở hữu quyền lực tối cao vô thượng, tạo nên hạ tầng mang lại tạo nên những trở nên tựu văn minh.

D, Tạo ĐK mang lại giai cấp cho dân cày phát hành nông nghiệp.

Phương pháp giải:

Đọc và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Chế chừng quân mái ấm chuyên nghiệp chế TW tập dượt quyền là hạ tầng tạo hình và trở nên tân tiến của nền văn minh Trung Hoa giai đoạn cổ - trung đại vì như thế mái ấm vua sở hữu quyền lực tối cao vô thượng, tạo nên hạ tầng mang lại tạo nên những trở nên tựu văn minh.

Chọn C

Câu 7

Trả câu nói. thắc mắc câu 7 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 7. Một trong mỗi ý nghĩa sâu sắc của chữ ghi chép Ai Cập giai đoạn cổ xưa là

A, Phản ánh chuyên môn suy nghĩ cao của dân cư Ai Cập.

B, Cửa hàng của chữ tượng hình sau đây.

C, Cửa hàng nhằm dân cư Ai Cập chất lượng tốt về hình học tập.

D, Biểu hiện tại cao của tính chuyên nghiệp chế.

Phương pháp giải:

Đọc và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Một trong mỗi ý nghĩa sâu sắc của chữ ghi chép Ai Cập giai đoạn cổ xưa là phản ánh chuyên môn suy nghĩ cao của dân cư Ai Cập.

Chọn A

Câu 8

Trả câu nói. thắc mắc câu 8 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 8. Thành tựu về nghành này tại đây của văn minh Ai Cập giai đoạn cổ xưa đang được phần mềm hiệu suất cao trong các việc thiết kế kim tự động tháp?

A,Tôn giáo, tín ngưỡng.

B, Toán học tập.

C, Kĩ thuật ướp xác.

D, Chữ ghi chép.

Phương pháp giải:

Xem thêm: ngôi thứ nhất là gì

Đọc và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Thành tựu về nghành Toán học tập của văn minh Ai Cập giai đoạn cổ xưa đang được phần mềm hiệu suất cao trong các việc thiết kế kim tự động tháp.

Chọn B

Câu 9

Trả câu nói. thắc mắc câu 9 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 9. Nội dung này tại đây phản ánh đích ý nghĩa sâu sắc của Nho giáo?

A, Là một góp phần rộng lớn của dân chúng Trung Hoa so với văn minh phương Tây.

B, Là hạ tầng lí luận và tư tưởng của cơ chế quân mái ấm ở Trung Hoa.

C, Thể hiện tại chuyên môn suy nghĩ cao, lưu lưu giữ vấn đề rộng lớn.

D, Cửa hàng cho việc trở nên tân tiến của khoa học tập kỹ năng tân tiến.

Phương pháp giải:

Đọc và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Nho giáo là hạ tầng lí luận và tư tưởng của cơ chế quân mái ấm ở Trung Hoa.

Chọn B

Câu 10

Trả câu nói. thắc mắc câu 10 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 10. Phát minh về kỹ năng này tại đây của những người Trung Hoa sở hữu tác động rộng lớn tới sự trở nên tân tiến của ngành mặt hàng hải?

A, La bàn.

B, Thuốc súng.

C, Kĩ thuật in.

D, Làm giấy tờ.

Phương pháp giải:

Đọc và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Phát minh về kỹ năng của những người Trung Hoa sở hữu tác động rộng lớn tới sự trở nên tân tiến của ngành mặt hàng hải là La bàn.

Chọn A

Câu 11

Trả câu nói. thắc mắc câu 11 trang 18 SBT Lịch sử 10

Câu 11. Lĩnh vực này tại đây của nền văn minh bấm Độ giai đoạn cổ - trung đại sở hữu tác động rộng lớn cho tới Việt Nam?

A, Y học tập.

B, Văn học tập.

C, Kiến trúc, chạm trổ.

D, Sử học tập.

Phương pháp giải:

Đọc và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Lĩnh vực của nền văn minh bấm Độ giai đoạn cổ - trung đại sở hữu tác động rộng lớn cho tới VN là Kiến trúc, chạm trổ.

Chọn C

Câu 12

Trả câu nói. thắc mắc câu 12 trang 18 SBT Lịch sử 10

Câu 12. Một trong mỗi ý nghĩa sâu sắc của những công trình xây dựng phong cách thiết kế và chạm trổ của nền văn minh bấm Độ giai đoạn cổ - trung đại là

A, Thể hiện tại tác động của tôn giáo cho tới nghệ thuật và thẩm mỹ.

B, Có tác động rộng lớn cho tới văn minh thời Phục hưng.

C, Phản ánh Hin-đu giáo là tư tưởng chủ yếu thống của bấm Độ.

D, Phản ánh tư tưởng duy nhất của Phật giáo.

Phương pháp giải:

Đọc và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Các công trình xây dựng phong cách thiết kế và chạm trổ của nền văn minh bấm Độ giai đoạn cổ - trung đại là thể hiện tại tác động của tôn giáo cho tới nghệ thuật và thẩm mỹ.

Chọn A

Câu 13

Trả câu nói. thắc mắc câu 13 trang 18 SBT Lịch sử 10

Phương pháp giải:

Đọc và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ những kiến thức và kỹ năng và nắm vững vẫn sở hữu, tao hoàn toàn có thể ghép những nền văn minh ở cột A với nội dung ở cột B như sau:

1 - C, I; 2 - A, G; 3 - B, D, E, H.

Câu 14

Trả câu nói. thắc mắc câu 14 trang 18 SBT Lịch sử 10

Phương pháp giải:

Đọc và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ kiến thức và kỹ năng đang được học tập, tao hoàn toàn có thể điền vô địa điểm trống rỗng những kể từ theo lần lượt như sau:

1, Ta-giơ Ma-han

2, Kiến trúc sư

3, I-ta-li-a

4, Đá đá hoa trắng

Câu 15

Trả câu nói. thắc mắc câu 15 trang 18 SBT Lịch sử 10

Phương pháp giải:

Đọc và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ những kiến thức và kỹ năng và nắm vững vẫn sở hữu, tao hoàn toàn có thể ghép những trở nên tựu của nền văn minh ở cột A với ý nghĩa sâu sắc của những trở nên tựu ở cột B như sau:

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - G; 6 - E.

Câu 16

Trả câu nói. thắc mắc câu 16 trang 18 SBT Lịch sử 10

Phương pháp giải:

Đọc và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Xem những tư liệu, đoạn Clip về những công trình xây dựng trình bày trên

Những nắm vững và kiến thức và kỹ năng của phiên bản thân

Lời giải chi tiết:

Quần thể Kim tự động tháp Gi-za

Địa điểm: Tọa lạc bên trên cao nguyên trung bộ Giza vùng nước ngoài ô Cairo, Ai Cập. Khu lăng tẩm cổ này ở khoảng tầm 8 km phía bên trong tụt xuống mạc kể từ thị trấn Giza cổ bên trên bờ sông Nin, cơ hội 20 km.

Thời lừa lọc xây dựng: Khu lăng tẩm Giza, được thiết kế vào thời gian thế kỷ 26 trước Công nguyên

Mục đích xây dựng: Cất lưu giữ tử thi của phòng vua

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 53

Kim tự động tháp Gi-za là một trong những vô 7 kỳ quan liêu của trái đất. Cho cho tới giờ đây, kim tự động tháp Ai Cập vẫn là 1 hình tượng bạt mạng với thời hạn là kỳ quan liêu cổ xưa có một không hai tồn bên trên vẹn nguyên.

Địa đặc điểm đó đang được Unesco thừa nhận là di tích văn hóa truyền thống trái đất vô năm 1979. Hàng năm, quần thể lăng tẩm Giza thu mút hút hàng ngàn ngàn khác nước ngoài cho tới tham lam quan liêu đường nét phong cách thiết kế Ai Cập cổ rất dị và một loạt truất phế tích có mức giá trị vô khuôn viên này.

Kim tự động tháp và quy trình triển khai xong nó vẫn chính là niềm kiêu hãnh của những người dân Ai Cập. Sự vĩ đại và vi diệu của Kim Tự Tháp thể hiện tại rõ ràng chuyên môn và sự tạo nên của những người dân Ai Cập. Cho đến giờ, những bí mật vô quy trình thiết kế nó vẫn là 1 thắc mắc rộng lớn của quả đât.