mạch dao động lí tưởng gồm

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Mạch xấp xỉ hoàn hảo gồm

  Bạn đang xem: mạch dao động lí tưởng gồm

  • A. một tụ năng lượng điện và một cuộn cảm thuần.           
  • B. một tụ năng lượng điện và một năng lượng điện trở thuần.
  • C. một cuộn cảm thuần và một năng lượng điện trở thuần.        
  • D. một mối cung cấp năng lượng điện và một tụ năng lượng điện.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

Mã câu hỏi: 140616

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Xem thêm: quãng đường ab dài 120km

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: em là ngàn sao của tôi tập 1

CÂU HỎI KHÁC

 • Mạch xấp xỉ hoàn hảo gồm
 • Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ LC lí tưởng đang được hoạt động và sinh hoạt. Điện tích của một phiên bản tụ điện
 • Trong mạch xấp xỉ LC lí tưởng đang xuất hiện xấp xỉ năng lượng điện kể từ tự tại, năng lượng điện của một phiên bản tụ năng lượng điện và Cđdđ qua loa cuộ
 • Trong một mạch xấp xỉ LC bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L ko thay đổi và tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C thay cho thay đổi đư
 • Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ điều tiết LC đem chu kỳ
 • Một cuộn thừng cảm thuần có tính tự động cảm L vướng tiếp nối đuôi nhau với 1 tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C trở nên một mạch xấp xỉ
 • Trong xấp xỉ năng lượng điện kể từ và xấp xỉ cơ học tập, cặp đại lượng cơ - năng lượng điện này tại đây đem vai trò không tương đ�
 • Trong thực tiễn, những mạch xấp xỉ LC đều tắt dần dần. lý do là do
 • Trong một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ ko lí tưởng, đại lượng hoàn toàn có thể coi như ko đổi
 • Để xấp xỉ năng lượng điện kể từ của mạch xấp xỉ LC không biến thành tắt dần dần, người tao thông thường sử dụng phương án này sau đây?
 • Dao động năng lượng điện kể từ tự tại vô mạch xấp xỉ LC được tạo hình là vì hiện nay tượng
 • Trong mạch xấp xỉ, loại năng lượng điện vô mạch đem điểm sáng này sau đây?Tần số rất rộng.
 • Dòng năng lượng điện dịch
 • Trong không khí đằm thắm nhì phiên bản tụ của mạch xấp xỉ LC đang được hoạt động và sinh hoạt. Điều này tại đây là đúng:
 • Trong những câu tại đây, câu nào sai? Chỉ đem năng lượng điện ngôi trường tĩnh mới mẻ tính năng lực điện
 • Khi nói đến năng lượng điện kể từ ngôi trường, tuyên bố này tại đây là sai?
 • Trong mạch xấp xỉ LC lí tưởng đang xuất hiện xấp xỉ năng lượng điện kể từ tự tại, Cđdđ vô mạch và hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhì phiên bản t�
 •  Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ bao gồm tụ năng lượng điện C và cuộn cảm L, xấp xỉ tự tại với tần số góc 
 • Chu kỳ xấp xỉ năng lượng điện kể từ tự tại vô mạch xấp xỉ LC được xác lập bởi 
 • Trong mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ LC, nếu như năng lượng điện cực lớn bên trên tụ năng lượng điện là Qo và Cđdđ cực lớn vô mạch là Io&
 • Một mạch xấp xỉ bao gồm một cuộn cảm có tính tự động cảm L và một tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C thực hiện
 • Một mạch xấp xỉ LC đem năng lượng điện trở thuần vì chưng ko.
 • Một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L và tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung 
 • Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ điều tiết bao gồm cuộn cảm L và tụ điện
 • Tần số xấp xỉ của mạch LC tăng gấp hai khi
 • Muốn tăng tần số xấp xỉ riêng biệt mạch LC lên hấp tấp 4 thứ tự khi không thay đổi C thì tao cần hạn chế phỏng tự động cảm L xuống
 • Một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ LC bao gồm cuộn thừng thuần cảm có tính tự động cảm L ko thay đổi và tụ năng lượng điện có
 • Một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ bao gồm tụ năng lượng điện C=2.10-6 F  và cuộn thuần cảm L=4,5.10-6 H.
 • Một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ LC, đem năng lượng điện trở thuần ko xứng đáng kể
 • Trong mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ LC, năng lượng điện bên trên tụ năng lượng điện biến hóa thiên với chu kỳ luân hồi T.
 • Nhận xét này tại đây tương quan cho tới tích điện năng lượng điện kể từ của mạch xấp xỉ là đúng? Điện tích trong
 • Cường phỏng loại năng lượng điện vô mạch xấp xỉ lí tưởng chuyển đổi với tần số f
 • Mạch xấp xỉ lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L và tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C đang được thực hiện
 • Một mạch xấp xỉ bao gồm một cuộn thừng có tính tự động cảm L = 5 (mH) và tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C = 50 ( µF).
 • Trong mạch xấp xỉ hoàn hảo, tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C = 5 (µF ), năng lượng điện của tụ có mức giá trị cực lớn là C.
 • Mạch xấp xỉ lí tưởng LC bao gồm tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C = 25 (nF) và cuộn thừng có tính tụ cảm L.
 •  Một tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C = 8 (nF) được hấp thụ năng lượng điện cho tới năng lượng điện áp U0=6V rồi vướng với 1 cuộn cảm đem L = 2 mH.
 • Một mạch xấp xỉ LC bao gồm tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C = 10 (pF) và cuộn thừng thuần cảm đem thông số tự động cảm L = 10,13 (mH).
 • Cho 1 mạch xấp xỉ bao gồm tụ năng lượng điện C = 5 (µF ) và cuộn thừng thuần cảm kháng đem L = 50 (mH).
 • Trong mạch LC lí tưởng mang đến tần số góc (omega = {2.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA