mặt cắt được biểu diễn ngay trên hình chiếu tương ứng gọi là gì

hint-header

Cập nhật ngày: 30-06-2022

Bạn đang xem: mặt cắt được biểu diễn ngay trên hình chiếu tương ứng gọi là gì


Chia sẻ bởi: Thới thị Quỳnh Trâm


Mặt tách được vẽ tức thì bên trên hình chiếu ứng được gọi là

Chủ đề liên quan

Phương pháp vẽ phác hoạ hình chiếu phối cảnh một điểm tụ được tổ chức qua

Khi vẽ hình chiếu trục đo, những tia chiếu sở hữu quánh điểm:

B

Song tuy vậy với mặt mũi bằng chiếu.

C

Vuông góc với mặt mũi bằng chiếu.

Cho công việc sau: (1) Vẽ hình cắt; (2) Vẽ hình chiếu loại ba;
(3) Vẽ hình chiếu trục đo; (4) Đọc phiên bản vẽ nhị hình chiếu.
Trong những cơ hội bố trí tại đây, cơ hội bố trí trúng trật tự triển khai công việc Lúc thực hành thực tế màn biểu diễn vật thể là

Trong khối hệ thống thi công hình chiếu phối cảnh, điểm tụ chủ yếu là

D

hình chiếu của điểm coi.

Trong cách thức thi công hình chiếu phối cảnh, lối chân mây là uỷ thác tuyến của

A

Mặt bằng vật thể với mặt mũi bằng tầm đôi mắt.

B

Mặt bằng tầm đôi mắt với mặt mũi giành.

C

Mặt bằng hình chiều với mặt mũi giành.

D

Mặt giành với mặt mũi bằng vật thể.

Kết ngược ở đầu cuối của việc làm design là

A

những phương án đưa đến thành phầm.

B

phiên bản vẽ chỉ dẫn, vận hành và dùng.

C

những loại phiên bản vẽ của thành phầm.

Trong hình tách 50% vật thể được tách bao nhiêu phần:

A

.

B

.

C

.

D

.

Trong hình chiếu phối cảnh, điểm tách nhau của hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song chủ yếu là

Hình chiếu phối cảnh được thi công dựa vào hạ tầng của

Xem thêm: lời dẫn chương trình văn nghệ

A

quy tắc chiếu một điểm tụ.

Hình màn biểu diễn phần vật thể ở sau mặt mũi bằng tách được gọi là

Trong cách thức thi công hình chiếu trục đo, hệ trục tọa phỏng OXYZ được gắn lên vật thể theo đòi tía chiều là:

A

ox theo đòi độ cao, oy theo hướng lâu năm, oz theo hướng rộng lớn.

B

ox theo hướng lâu năm, oy theo đòi độ cao, oz theo hướng rộng lớn.

C

ox theo hướng rộng lớn, oy theo hướng lâu năm, oz theo hướng rộng lớn.

D

ox theo hướng lâu năm, oy theo hướng rộng lớn, oz theo đòi độ cao.

Hình chiếu trục đo của lối tròn trĩnh sở hữu 2 lần bán kính d = 1 thì hình elip sở hữu trục lâu năm vị bao nhiêu?

Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ có được khi

A

mặt mũi giành ko tuy vậy song với một phía nào là của vật thể.

C

mặt mũi giành tuy vậy song với một phía của vật thể.

D

mặt mũi giành tuy vậy song với mặt mũi bằng vật thể.

Hình chiếu phối cảnh nhị điểm tụ có được khi:

A

mặt mũi giành ko tuy vậy song với một phía nào là của vật thể.

C

mặt mũi giành tuy vậy song với một phía của vật thể.

D

mặt mũi giành tuy vậy song với mặt mũi bằng vật thể.

Trong hình chiếu phối cảnh, mặt mũi bằng trực tiếp đứng đặt điều vuông góc với mặt mũi bằng vật thể gọi là

Kết ngược của quá trình tạo hình ý tưởng phát minh là:

A

vẽ sơ thiết bị hoặc phác hoạ hoạ thành phầm.

B

lập phiên bản vẽ cụ thể của thành phầm.

C

lập phiên bản vẽ tổng thể của thành phầm.

D

vẽ sơ thiết bị, kết cấu và tác dụng của thành phầm.

Xem thêm: kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất

Trên phiên bản vẽ nghệ thuật, nhằm màn biểu diễn hình dạng và kết cấu bên phía trong của vật thể, người tớ thông thường
dùng phương pháp

Hình màn biểu diễn cần thiết nhất của mái ấm là :

Đường bao của mặt phẳng cắt chập được vẽ vị nét