một con lắc lò xo dao động điều hòa

Câu hỏi:

19/09/2019 34,613

A. chu kì tỉ trọng thuận với lượng vật.

Bạn đang xem: một con lắc lò xo dao động điều hòa

B. chu kì tỉ trọng thuận với chừng cứng lốc xoáy.

C. chu kì tỉ trọng thuận với căn bậc nhị của lượng vật.

Đáp án chủ yếu xác

D. chu kì tỉ trọng thuận với căn bậc nhị của chừng cứng của lốc xoáy.

Đáp án C

+ Con rung lắc lốc xoáy với chu kì xấp xỉ tỉ trọng thuận với căn bậc nhị của lượng.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đó là đúng khi nói tới xấp xỉ tắt dần?

A. Dao động với biên chừng hạn chế dần dần theo dõi thời hạn.

B. Lực cản môi trường xung quanh thuộc tính lên vật luôn luôn sinh công dương.

C. Cơ năng của xấp xỉ tắt dần dần ko thay đổi theo dõi thời hạn.

D. Dao động tắt dần dần là xấp xỉ chỉ chịu đựng thuộc tính của nội lực.

Câu 2:

Con rung lắc lốc xoáy bao gồm vật lượng m và lốc xoáy có tính cứng k, xấp xỉ điều tiết với chu kỳ luân hồi.

Câu 3:

Tại điểm với tốc độ trọng ngôi trường g = 9,8 m/s2, một con cái rung lắc đơn xấp xỉ điều tiết với chu kì T=2π7s. Chiều lâu năm của con cái rung lắc đơn cơ bằng

A. 0,2 m.

Xem thêm: toán lớp 4 trang 120

B. 2 centimet.

C. 2 m.

D. 0,2 centimet.

Câu 4:

Một vật xấp xỉ điều tiết với tần số góc ω = 10 rad/s. Khi véc tơ vận tốc tức thời của vật vày trăng tròn cm/s thì tốc độ của chính nó vày 23 m/s2. Biên chừng xấp xỉ của vật bằng

A. 2 centimet.

B. 4 centimet.

C. 1 centimet.

D. 0,4 centimet.

Câu 5:

Một con cái rung lắc đơn với chiều lâu năm chão treo l, xấp xỉ điều tiết bên trên điểm với tốc độ trọng ngôi trường g. Khi tăng chiều lâu năm chão bổ sung thêm 21% thì chu kỳ luân hồi xấp xỉ của con cái rung lắc sẽ

A. tăng 11%.

B. tăng 10%.

C. hạn chế 11%.

D. hạn chế 21%.

Câu 6:

Trong tình huống nào là xấp xỉ của con cái rung lắc đơn được xem như thể xấp xỉ điều tiết.

A. Khối lượng ngược nặng trĩu nhỏ.

B. Không với quái sát.

C. Biên độ dao động nhỏ.

Xem thêm: tơ được sản xuất từ xenlulozơ

D. Bỏ qua chuyện quái sát, lực cản môi trường và biên chừng xấp xỉ nhỏ.