một lớp học có 30 học sinh

Câu hỏi:

12/09/2022 2,926

Bạn đang xem: một lớp học có 30 học sinh

A. 12 học tập sinh

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 bởi thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Đáp án trúng là: A

Số học viên nữ giới của lớp cơ là:

30 × 60 : 100 = 18 (học sinh)

Số học viên nam giới của lớp cơ là:

30 – 18 = 12 (học sinh)

Đáp số: 12 học tập sinh

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tổng số gạo của nhị bao là 91,2 kilogam. Nếu fake kể từ bao loại nhất sang trọng bao loại nhị 2,7 kilogam thì số ki-lô-gam gạo với nhập nhị bao tiếp tục cân nhau. Hỏi khi đầu từng bao với từng nào ki-lô-gam gạo?

Câu 2:

10% của 5 dm là:

A. 0,5 m

B. 5 dm

C. 5 cm

D. 50 cm

Xem thêm: đỉnh phan xi păng cao bao nhiêu mét

Câu 3:

Một hình chữ nhật với chiều rộng lớn 13,5 m và với diện tích S bởi diện tích S của quần thể vườn hình vuông vắn cạnh 27 m. Tính chu vi quần thể vườn hình chữ nhật cơ.

Câu 4:

Mua 5 cây viết chì không còn 22 500 đồng. Mua 7 cây viết chì nằm trong loại không còn số chi phí là:

A. 30 500 đồng

B. 31 000 đồng

C. 31 500 đồng

D. 32 000 đồng

Câu 5:

Phép tính nhẩm 15,274 : 0,001 với thành quả là:

A. 15,274

B. 1527,4

C. 15274

D. 1,5274

Câu 6:

Tính bằng phương pháp hợp lí.

Xem thêm: ăn quả nhớ kẻ trồng cây

a) 32,48 × 6,1 + 3,9 × 32,48