một người đi xe đạp từ a đến b với vận tốc 15km/h

Đây là câu vấn đáp và được xác thực

Bạn đang xem: một người đi xe đạp từ a đến b với vận tốc 15km/h

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì thế những Chuyên Viên, nhà giáo số 1 của công ty chúng tôi.

icon

Đáp án:

Độ nhiều năm quãng lối AB là 45 km.

Lời giải:

Gọi phỏng nhiều năm quãng lối AB là $x$ (km) $(x>0)$.

$\Rightarrow$ Thời gian giảo chuồn là $\dfrac x{15}$ (h)

Thời gian giảo về là $\dfrac x{12}$ (h)

Vì thời hạn về nhiều hơn thế thời hạn chuồn là 45 phút = $\dfrac34$ (h) nên tớ với phương trình:

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

$\dfrac x{12} -\dfrac x{15} = \dfrac34$

$\Rightarrow x\left({\dfrac1{12} - \dfrac1{15}}\right) = \dfrac34$

$\Rightarrow \dfrac x{60 }= \dfrac34$

$\Rightarrow x=\dfrac 34 . 60 = 45$ (km)

Vậy phỏng nhiều năm quãng lối AB là 45 km.

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: tính chu vi hình bình hành

4.7

51 vote