một ô tô có khối lượng 2 tấn

Câu hỏi:

06/06/2020 9,716

Một xe hơi sở hữu lượng 2 tấn khi trải qua A sở hữu véc tơ vận tốc tức thời 72 km/h  thì bác tài tắt máy, xe pháo vận động chậm chạp dần dần đều cho tới B thì sở hữu véc tơ vận tốc tức thời 18km/h. thạo quãng đàng AB ở ngang nhiều năm 100m.

Bạn đang xem: một ô tô có khối lượng 2 tấn

a, Xác ấn định thông số quỷ sát μ1 trên phần đường AB.

b, Đến B xe pháo vẫn ko nổ máy và kế tiếp down nghiêng BC nhiều năm 50m, biết dốc phù hợp với mặt mày phẳng lặng ở ngang một góc α=300 . thạo hệ sồ quỷ sát thân thuộc bánh xe pháo và dốc nghiêng là μ2=0,1 . Xác ấn định véc tơ vận tốc tức thời của xe pháo bên trên chân dốc nghiêng C. 

a. Ta sở hữu  vA=72(km/h)=20(m/s);vB=18(km/h)=5(m/s)

Chọn mốc thế năng bên trên AB

Theo ấn định luật bảo toàn năng lượng WA=WB+Ams

WA=12mvA2=12.2000.202=4.105(J)WB=12mvB2=12.2000.52=25000(J)Ams=μ1.m.g.AB=μ1.2000.10.100=2.106.μ1(J)4.105=25000+2.106.μ1μ1=0,1875

b. Chọn mốc thế năng bên trên C 

zB=BC.sin300=50.0,5=25(m)

Theo ấn định luật bảo toàn năng lượng WB=WC+Ams

WB=12mvB2+mgzB=12.2000.52+2000.10.25=525000(J)WC=12mvC2=12.2000.vC2=1000.vC2(J)

Ams=μ2.m.g.cos300.BC=0,1.2000.10.32.50=86602,54(J)525000=1000vC2+86602,54vC=20,94(m/s)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật trượt kể từ đỉnh của mặt mày phẳng lặng nghiêng  nghiêng AB, tiếp sau đó kế tiếp trượt  bên trên mặt mày phẳng lặng AB, tiếp sau đó kế tiếp trượt bên trên mặt mày phẳng lặng ở ngang BC như hình vẽ với AH= 0,1m, BH=0,6m. thông số quỷ sát trượt thân thuộc vật và nhì mặt mày phẳng lặng là  

a. Tính véc tơ vận tốc tức thời của vật lúc tới B.                 

b. Quãng đàng vật trượt được bên trên mặt mày phẳng lặng ngang.

Câu 2:

Vật trượt ko véc tơ vận tốc tức thời đầu bên trên máng nghiêng một góc α=600 với AH=1m , Sau cơ trượt tiếp bên trên mặt mày phẳng lặng ở ngang BC= 50cm và mặt mày phẳng lặng nghiêng DC một góc β=300 biết thông số quỷ sát  thân thuộc vật và 3 mặt mày phẳng lặng là như nhau và vì chưng μ=0,1 . Tính chừng cao DI nhưng mà vật lên được

Câu 3:

Để đóng góp một chiếc cọc sở hữu lượng m1 = 10kg xuống nền khu đất người tớ dung một búa máy. Khi hoạt động và sinh hoạt, nhờ sở hữu một mô tơ công suất =1,75kW , sau 5s búa máy nâng vật nặng trĩu lượng m2 = 50kg lên đến mức chừng cao h0 = 7m đối với đầu cọc, và tiếp sau đó thả rơi xuống nện nhập đầu cọc. Mỗi chuyến nện nhập đầu cọc vật nặng trĩu nảy lên h = 1m. thạo khi chạm chạm, 20% cơ năng ban sơ trở thành sức nóng và thực hiện biến tấu những vật. Hãy tính:

a. Động năng vật nặng trĩu truyền mang lại cọc.

b. Lực cản khoảng của khu đất.

c. Hiệu suất của mô tơ búa máy. Lấy g =10m/s2.

Câu 4:

:  Mặt phẳng lặng nghiêng  phù hợp với phương ngang một góc α=300 , tiếp theo sau là mặt mày phẳng lặng ở ngang như hình vẽ. một vật trượt ko véc tơ vận tốc tức thời ban sơ kể từ đỉnh A của mặt mày phăng nghiêng với chừng cao h=1m và tiếp sau đó kế tiếp trượt bên trên mặt mày phẳng lặng nằn ngang một khoảng chừng là BC. Tính BC, biết thông số quỷ sát thân thuộc vật với nhì mặt mày phẳng lặng đều là μ=0,1

Xem thêm: tính chu vi hình bình hành

Câu 5:

Hiệu suất mô tơ của một đầu tàu chạy năng lượng điện và chế độ truyền vận động là 80%. Khi tàu chạy với véc tơ vận tốc tức thời là 72 km/h mô tơ sinh rời khỏi một năng suất là 1200kW. Xác ấn định lực kéo của đầu tàu?

Câu 6:

Hai vật sở hữu lượng m1=800g, m2=600g  được nối cùng nhau vì chưng chạc ko dãn như hình vẽ, khi đầu nhì vật đứng yên tĩnh. Khi thả rời khỏi vật nhì vận động được 50cm thì véc tơ vận tốc tức thời của chính nó là v=1(m/s). thạo m1 trượt bên trên mặt  phẳng nghiêng góc α=300 so với phương ở ngang và sở hữu thông số quỷ sát . Tính thông số quỷ sát μ