một vật nằm yên có thể có

hint-header

Cập nhật ngày: 10-09-2022

Bạn đang xem: một vật nằm yên có thể có


Chia sẻ bởi: Trần Đăng Phúc Hưng


Một vật sở hữu lượng m ở yên lặng thì nó hoàn toàn có thể có:

Chủ đề liên quan

Đại lượng vật lí này tại đây tùy thuộc vào địa điểm của vật nhập trọng trường?

Dạng tích điện tương tác thân thích trái ngược khu đất và vật là:

Thế năng của một vật ko tùy thuộc vào (xét vật rơi nhập trọng trường):

Xét một vật hoạt động trực tiếp thay đổi đều theo dõi phương ở ngang. Đại lượng này tại đây không đổi?

Một vật được ném trực tiếp đứng kể từ bên dưới lên rất cao. Trong quy trình hoạt động của vật thì:

A

Thế năng của vật hạn chế, trọng tải sinh công dương.

B

Thế năng của vật hạn chế, trọng tải sinh công âm.

C

Thế năng của vật tăng, trọng tải sinh công dương.

D

Thế năng của vật tăng, trọng tải sinh công âm.

Thế năng mê hoặc là đại lượng:

A

Vô phía, hoàn toàn có thể dương hoặc vì thế ko.

B

Vô phía, hoàn toàn có thể âm, dương hoặc vì thế ko.

C

Véc tơ nằm trong phía với véc tơ trọng tải.

D

Véc tơ có tính rộng lớn luôn luôn dương hoặc vì thế ko.

Một vật lượng m gắn nhập đầu 1 xoắn ốc đàn hồi có tính cứng k, đầu bại liệt của xoắn ốc cố định và thắt chặt. Khi xoắn ốc bị nén lại một quãng Δll < 0 ) thì thế năng đàn hồi vì thế bao nhiêu?

A

+ 1/2k(Δl)2

Thế năng của một lò xo Khi nó bị dãn một khoảng x là Wt = kx2, với k là hằng số. Lực đàn hồi Khi đó bằng

Biểu thức này tại đây ko cần biểu thức của thế năng?

Một xoắn ốc có tính cứng k, bị kéo giãn nở ra một quãng x. Thế năng đàn hồi xoắn ốc được xem vì thế biểu thức:

So sánh ko đích thị thân thích thế năng mê hoặc với thế năng đàn hồi?

Xem thêm: tư tưởng yêu nước thương dân của người việt phát triển theo hai xu hướng nào

A

Cùng là 1 trong dạng tích điện

B

Có dạng biểu thức không giống nhau

C

Đều tùy thuộc vào điểm đầu và điểm cuối

D

Đều là đại lượng vô phía, hoàn toàn có thể dương, âm hoặc vì thế không

Một vật đang được hoạt động hoàn toàn có thể ko có:

Một vật m được ném trực tiếp đứng lên rất cao với véc tơ vận tốc tức thời v kể từ mặt mũi khu đất. Gia tốc rơi tự tại là g, bỏ lỡ mức độ cản bầu không khí. Khi vật sở hữu động năng do vậy năng thì nó ở chừng cao đối với mặt mũi khu đất là:

Chọn câu vấn đáp sai Khi nói tới thế năng đàn hồi?

A

Thế năng đàn hồi là dạng tích điện dự trữ của những vật bị biến dị

B

Trong số lượng giới hạn đàn hồi, Khi vật bị biến dị đa dạng thì vật sở hữu năng lực sinh công càng rộng lớn

C

Thế năng đàn hồi tỉ trọng với bình phương chừng biến dị.

D

Thế năng đàn hồi tùy thuộc vào địa điểm cân đối ban sơ của vật.

Phát biểu này tại đây sai. Thế năng mê hoặc và thế năng đàn hồi:

A

Cùng là 1 trong dạng tích điện.

B

Có dạng biểu thức không giống nhau.

C

Đều tùy thuộc vào điểm đầu và điểm cuối.

D

Đều là đại lượng vô phía, hoàn toàn có thể dương, âm hoặc vì thế ko.

Một học viên hạ 1 cuốn sách lượng m xuống bên dưới 1 khoảng chừng h với v ko thay đổi. Công tiến hành vì thế trọng tải là:

Một học viên hạ 1 quyến sách lượng m xuống bên dưới 1 khoảng chừng h với v ko thay đổi. Công của tay của chúng ta học viên bại liệt là:

Xem thêm: hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

Một học viên hạ 1 cuốn sách lượng m xuống bên dưới 1 khoảng chừng h với véc tơ vận tốc tức thời ko thay đổi v. Công của hiệp lực thuộc tính nhập cuốn sách là:

Cho rằng bạn thích tăng trưởng đống dốc đích thị vì thế xe đạp điện leo núi. Bản hướng dẫn có một đàng, đàng loại nhất cấp 2 chiều nhiều năm đàng kiaBỏ qua chuyện quỷ sát, tức là coi như các bạn chỉ việc "chống lại lực hấp dẫn". So sánh lực khoảng của chúng ta sinh rời khỏi Khi theo dõi đàng ngắn ngủi và lực khoảng Khi theo dõi đàng nhiều năm là:

Hai xoắn ốc có tính cứng kA và kB (với kA = 0,5kB). Treo nhị vật nằm trong lượng nhập nhị xoắn ốc ấy thì thấy xoắn ốc A giãn nở ra một quãng xA, xoắn ốc B giãn nở ra một quãng xB. So sánh xA và xB. Chọn câu vấn đáp đúng: