nếu tải ba pha đối xứng khi nối hình tam giác thì

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Nếu vận tải tía trộn đối xứng, Khi nối hình tam giác thì: 

  Bạn đang xem: nếu tải ba pha đối xứng khi nối hình tam giác thì

  • A.  Id = Ip và \({U_d} = \sqrt 3 {U_p}\)   
  • B. Id = Ip và Ud = U    
  • C. \({I_d} = \sqrt 3 {I_p}\) và \({U_d} = \sqrt 3 {U_p}\)   
  • D. \({I_d} = \sqrt 3 {I_p}\)  và Ud = Up

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

Mã câu hỏi: 105420

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Xem thêm: cách tính cấp số cộng

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: học phí đại học kinh tế đà nẵng

CÂU HỎI KHÁC

 • Chọn câu sai: Nối tam giác U d = U p , nối hình sao I d = I p .
 • Trong máy vạc năng lượng điện xoay chiều 3 trộn, tía suất năng lượng điện động nhập tía cuộn chão là
 • Nếu vận tải tía trộn đối xứng, Khi nối hình tam giác thì: 
 • Máy biến hóa áp là: Máy biến hóa tần số tuy nhiên không thay đổi năng lượng điện áp
 • Mạng năng lượng điện phát triển qui tế bào nhỏ là mạng năng lượng điện mà: 
 • Trong mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều tía trộn năng lượng điện áp trộn UP là: Điện áp thân ái điểm đầu A và điểm cuối X của một pha
 • Ở máy thu thanh tín hiệu đi ra của khối tách sóng là: 
 • Vì sao nguồn điện tía trộn thường được nối hình sao có chão trung tính ? 
 • Một tải tía trộn gồm tía điện trỏ R = 20Ω nối hình sao đấu vào nguồn điện tía pha  có Ud = 380V.
 • Khi sóng âm truyền kể từ môi trường xung quanh không gian nhập môi trường xung quanh nước thì 
 • Mạch năng lượng điện tía trộn tía chão, Ud = 380V, vận tải là tía năng lượng điện trở RP cân nhau, nối tam giác.Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện trộn có mức giá trị này sau đây:
 • Cường phỏng tiếng động nhập máy tăng âm vì thế mạch chi phí khuếch tán quyết định
 • Ở việt nam cấp cho năng lượng điện áp tối đa là 800KV
 • Chức năng của lưới năng lượng điện vương quốc là truyền đạt năng lượng điện năng kể từ những xí nghiệp năng lượng điện, đến 
 • Lưới năng lượng điện vương quốc là một trong tụ họp gồm các trạm biến hóa áp và đàng chão dẫn năng lượng điện.
 • Hệ thống năng lượng điện vương quốc gồm nguồn năng lượng điện, lưới năng lượng điện và những hộ dung nạp.
 • Mạng năng lượng điện phát triển qui tế bào nhỏ là mạng năng lượng điện tuy nhiên năng suất xài thụ 
 • Để nâng lên năng suất truyền đạt năng lượng điện năng kể từ điểm phát triển năng lượng điện cho tới điểm dung nạp năng lượng điện, lúc này người tao dùng
 • Khái niệm về mạch năng lượng điện xoay chiều tía trộn là :
 • Máy vạc năng lượng điện xoay chiều là máy năng lượng điện biến hóa đổi  năng lượng điện năng trở thành cơ năng.
 • Nguyên lý sinh hoạt của sản phẩm vạc năng lượng điện xoay chiều 3 trộn dựa trên 
 • Việc nối sao hoặc nối tam giác của vận tải dựa vào vào 
 • Khi vận tải nối tam giác nếu như một chão trộn bị đứt thì dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt tải 
 • Khi vận tải nối hình sao nếu như 1 chão trộn bị đứt thì năng lượng điện áp đặt điều bên trên vận tải của nhị trộn sót lại là 
 • Chọn đáp án sai nhập tính năng những khối nhập máy tăng âm là 
 • Mức phỏng trầm bổng của tiếng động nhập máy tăng âm vì thế khối này quyết định? 
 • Máy tăng âm tiến hành trọng trách khuếch tán năng suất âm tần đầy đủ rộng lớn nhằm vạc đi ra loa là khối 
 • Tín hiệu nhập và đi ra ở mạch khuếch tán năng suất ở máy tăng âm là gì
 • Để kiểm soát và điều chỉnh nằm trong tận hưởng nhập khối lựa chọn sóng của sản phẩm thu thanh tao thông thường kiểm soát và điều chỉnh là 
 • Trong pha chế biên phỏng, biên phỏng sóng mang không thay cho thay đổi, chỉ mất tần số sóng đem thay cho thay đổi theo dõi tín hiệu cần thiết truyền rằng.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA