nhà hậu lê cho vẽ bản đồ hồng đức để làm gì

GV thực hiện: Nguy?n Lờ Thanh Trỳc
MÔN LỊCH SỬ
Tiết PPCT: 21
Kiểm tra bài xích cũ
1. Tại sao quân tớ lựa chọn ải Chi Lăng thực hiện trận địa tiến công địch ?
2. Chiến thắng Chi Lăng ý nghĩa ra làm sao so với cuộc kháng chiến kháng quân Minh xâm lăng của nghĩa binh Lam Sơn ?
Thứ tư, ngày 16 mon một năm 2013
Lịch sử
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai quản lí lí khu đất nước
- Hoàn cảnh Thành lập và hoạt động ở trong nhà Hậu Lê.
- Sở luật Hồng Đức.
Sơ đồ gia dụng đất nước thời Hậu Lê và quyền lực
của ngôi nhà vua.
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai quản lí lí khu đất nước
- Nhà Hậu Lê Thành lập và hoạt động nhập thời hạn nào?
Năm 1428, Lê lợi đầu tiên đăng quang ngọc hoàng, đóng góp đô ở Thăng Long. Tên nước Đại Việt được Phục hồi như xưa.
- Vì sao triều đại này gọi là triều Hậu Lê ? (Thảo luận nhóm đôi)
Gọi là Hậu Lê nhằm phân biệt với triều Tiền Lê bởi Lê Hoàn lập rời khỏi kể từ thế kỉ loại X
Thứ tư, ngày 16 mon một năm 2013
Lịch sử
1. Hoàn cảnh Thành lập và hoạt động ở trong nhà Hậu Lê.
- Ai là kẻ trở thành lập?
- Đặt thương hiệu nước là gì?
- Đóng đô ở đâu?
Nhà Hậu Lê rời khỏi đời vào năm 1428
Do Lê Lợi thành lập
Đặt thương hiệu nước là Đại Việt
Đóng đô ở Thăng Long
Lê Lợi (Lê Thái Tổ) 1428 - 1433
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai quản lí lí khu đất nước
Thứ tư, ngày 16 mon một năm 2013
Lịch sử
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai quản lí lí khu đất nước
Thứ tư, ngày 16 mon một năm 2013
Lịch sử
Thứ tư, ngày 16 mon một năm 2013
Lịch sử
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai quản lí lí khu đất nước
2. Sơ đồ gia dụng đất nước thời Hậu Lê và quyền lực tối cao ở trong nhà vua.
1. Hoàn cảnh Thành lập và hoạt động ở trong nhà Hậu Lê.
Vua (Thiên tử)
Đạo
Các viện
Các bộ
Phủ
Huyện

Sơ đồ gia dụng tổ chức triển khai máy bộ hành chủ yếu đất nước thời Hậu Lê
Sơ đồ gia dụng máy bộ ngôi nhà nước
Thời Trần
Thời Hậu Lê
Sơ đồ gia dụng tổ chức triển khai máy bộ hành chủ yếu đất nước thời Hậu Lê
Tại sao phát biểu Vua đem oai quyền vô cùng ?
+ Vua là Thiên tử (con trời), là kẻ hàng đầu đất nước, đem quyền vô cùng.
+ Mọi quyền lực tối cao đều triệu tập nhập tay vua.
+ Vua thẳng là Tổng lãnh đạo quân team.
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai quản lí lí khu đất nước
Thứ tư, ngày 16 mon một năm 2013
Lịch sử
3. Sở luật Hồng Đức.
Để quản lí lí non sông vua Lê Thánh Tông đang được mang đến vẽ phiên bản đồ gia dụng non sông, gọi là phiên bản đồ gia dụng Hồng Đức và phát hành Sở luật Hồng Đức.
Thứ tư, ngày 16 mon một năm 2013
Lịch sử
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai quản lí lí khu đất nước
1. Hoàn cảnh Thành lập và hoạt động ở trong nhà Hậu Lê.
2. Sơ đồ gia dụng đất nước thời Hậu Lê và quyền lực tối cao ở trong nhà vua.
Để quản lí lí non sông, ngôi nhà Hậu Lê đã thử gì?
3. Sở luật Hồng Đức
Nội dung cơ phiên bản của cục luật Hồng Đức:
+ hướng dẫn vệ quyền hạn ở trong nhà vua, quan lại lại, địa công ty.
+ hướng dẫn vệ hòa bình của vương quốc.
+ khích lệ cải tiến và phát triển tài chính.
+ Giữ gìn truyền thống cuội nguồn chất lượng tốt rất đẹp của dân tộc bản địa.
+ hướng dẫn vệ một vài quyền hạn của phụ nữ giới.
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai quản lí lí khu đất nước
Đây là dụng cụ nhằm vua Lê thống trị non sông.
Thứ tư, ngày 16 mon một năm 2013
Lịch sử
Nội dung cơ bản của Bộ luật Hồng Đức là gì? (Thảo luận nhóm đôi)
Thời hậu Lê, việc tổ chức triển khai vận hành non sông cực kỳ nghiêm ngặt. Lê Thánh Tông đang được mang đến vẽ phiên bản đồ gia dụng và biên soạn Sở luật Hồng Đức nhằm đảm bảo hòa bình của dân tộc bản địa và trật tự động xã hội.
Ghi nhớ:
Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai quản lí lí khu đất nước
Thứ tư, ngày 16 mon một năm 2013
Lịch sử
CỦNG CỐ
Nhanh tay lẹ mắt
B
Niên hiệu của Lê Lợi Khi lên thực hiện vua?
Lê Thánh Tông

Lê Thái Tổ
Lý Thái Tổ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu căn vặn 1:
A
C
B
B
Hết giờ
Lê Thái Tổ
Nhà Hậu Lê Thành lập và hoạt động nhập năm?
1428

Bạn đang xem: nhà hậu lê cho vẽ bản đồ hồng đức để làm gì

Xem thêm: số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là

1406
1408
1428
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu căn vặn 2:
A
C
B
A
Hết giờ
Tên gọi lịch sử dân tộc ở VN thời Hậu Lê?
Đại Việt

Đại Ngu
Đông Quan
Đại Việt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu căn vặn 3:
A
C
B
A
H?t gi?
KíNH CHúc CáC thầy, CÔ mạnh khoẻ,
các em học viên siêng ngoan ngoãn, học tập giỏi