phần mềm nào sau đây không phải là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu hỏi:

28/06/2023 12,924

Bạn đang xem: phần mềm nào sau đây không phải là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

D. Microsoft Excel

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Lời giải:

Đáp án D.

Microsoft Excel ko cần là hệ cai quản trị hạ tầng tài liệu mối quan hệ.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu này là trúng. Sau Khi tạo nên cấu hình cho tới bảng thì:

A. Có thể khắc ghi cấu hình và nhập tài liệu sau

B. Không thể sửa lại cấu trúc

C. Tạo kiểu chất vấn ngay

D. Phải nhập tài liệu ngay

Câu 2:

Trong bảng phân quyền, những quyền truy vấn tài liệu, bao gồm có:

A. Đọc dữ liệu

B. Xem, bổ sung cập nhật, sửa, xóa và ko truy vấn dữ liệu

C. Thêm dữ liệu

D. Xem, sửa, bổ sung cập nhật và xóa dữ liệu

Câu 3:

Hai bảng nhập một CSDL mối quan hệ links cùng nhau thông qua:

A. Địa chỉ của những bảng

B. Thuộc tính khóa

Xem thêm: trong quá trình dịch mã

C. Tên trường

D. Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết cần là khóa)

Câu 4:

Trong bảng tại đây, từng học viên chỉ mất mộ mã số (Mahs):

Khoá chủ yếu của bảng là:

A. Khoá chủ yếu = {Mahs}

B. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan}

C. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li}

D. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi}

Câu 5:

Sau Khi tạo nên links trong số những bảng nhập quy mô tài liệu mối quan hệ, rất có thể triển khai việc làm này bên dưới đây?

A. Tổng hợp ý tài liệu chỉ từ là 1 bảng

B. Tổng hợp ý tài liệu chỉ còn 2 bảng

C. Tổng hợp ý tài liệu chỉ còn 3 bảng

D. Tổng hợp ý tài liệu từ khá nhiều bảng

Câu 6:

Cho số nhị phân 10001101, số thập phân tương tự là

A:141

B: 217

C: 215

Xem thêm: đạo hàm của căn x

D:218