pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây

Câu hỏi:

12/02/2020 đôi mươi,931

D. Nên thực hiện. 

Bạn đang xem: pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Các cá thể, tổ chức triển khai dùng đích thị đắn những quyền của tôi, thực hiện những gì tuy nhiên pháp được được cho phép thực hiện (được làm), đem nhiệm vụ thực hiện những việc tuy nhiên pháp lý quy toan phải làm, và ko thực hiện những việc tuy nhiên pháp lý không mang lại làm.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những quy tắc ứng xử cộng đồng, được vận dụng rất nhiều lần, ở nhiều điểm, so với toàn bộ quý khách, vào cụ thể từng nghành của cuộc sống xã hội là nội dung đặc thù này tiếp sau đây của pháp lý ?

A. Tính quy toan phổ cập.

B. Tính quyền lực tối cao, nên cộng đồng.

C. Tính quy phạm phổ cập.

D. Tính xác lập nghiêm ngặt về mặt mày mẫu mã.

Câu 2:

Ranh giới nhằm phân biệt pháp lý với những quy phạm xã hội không giống là

A. sử dụng mang lại một đội chức chủ yếu trị.

B. có tính nên.

C. khuôn kiểu cộng đồng.

D. tính quy phạm phổ cập.

Câu 3:

Các quy phạm pháp lý bởi quốc gia phát hành thích hợp với

A. ý chí của từng giai cung cấp và tầng phần trong xã hội.

B. nguyện vọng của giai cung cấp vắt quyền tuy nhiên quốc gia đại diện thay mặt.

C. nguyện vọng của từng tầng phần trong xã hội.

D. ý chí của giai cung cấp vắt quyền tuy nhiên quốc gia là đại diện thay mặt.

Câu 4:

Mỗi quy tắc ứng xử thông thường được thể hiện tại thành

Xem thêm: học phí đại học kinh tế đà nẵng

A. nhiều quy toan pháp lý.

B. nhiều quy phạm pháp lý.

C. một số quy toan pháp lý.

D. một quy phạm pháp lý.

Câu 5:

Bất kì ai ở vô ĐK, yếu tố hoàn cảnh chắc chắn đều nên ứng xử bám theo nguyên hình được pháp lý quy toan nằm trong nội dung này bên dưới đây?

A. Tính nên cộng đồng của pháp lý.

B. Tính quyền lực tối cao của pháp lý.

C. Tính xác lập nghiêm ngặt về mặt mày mẫu mã của pháp lý.

D. Tính quy phạm phổ cập của pháp lý.

Câu 6:

Để quản lí lí xã hội, Nhà nước cần dùng phương tiện đi lại cần thiết nhất này bên dưới dây?

A. Giáo dục.

B. Pháp luật.

C. Thuyết phục.

D. Tuyên truyền.

Câu 7:

Hệ thống quy tắc ứng xử cộng đồng bởi quốc gia kiến thiết, phát hành và được đáp ứng triển khai vị quyền lực tối cao quốc gia là nội dung của định nghĩa này bên dưới đây?

A. Quy định

B. Pháp luật

C. Quy tắc

Xem thêm: ăn quả nhớ kẻ trồng cây ăn khoai

D. Quy chế