phương trình tích lớp 8

Bình chọn:

4.2 bên trên 522 phiếu

Bạn đang xem: phương trình tích lớp 8

Lý thuyết phương trình tích1. Dạng tổng quát: A(x).B(x) = 0 Xem cụ thể

Trả lời nói thắc mắc 1 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời nói thắc mắc 1 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 Tập 2. Phân tích nhiều thức

Xem lời nói giải

Trả lời nói thắc mắc 2 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời nói thắc mắc 2 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 Tập 2. Hãy lưu giữ lại một đặc điểm của phép tắc nhân những số, tuyên bố tiếp những xác minh sau: Trong một tích, nếu như mang trong mình 1 quá số vì thế 0 thì ... Xem lời nói giải

Quảng cáo

decumar

Trả lời nói thắc mắc 3 Bài 4 trang 16 SGK Toán 8 Tập 2Giải phương trình: Xem lời nói giải Bài 21 trang 17 sgk toán 8 luyện 2Giải bài bác 21 trang 17 SGK Toán 8 luyện 2. Giải những phương trình: a) (3x - 2)(4x + 5) = 0 ... Xem lời nói giải

Bài 22 trang 17 sgk toán 8 luyện 2

Bằng cơ hội phân tách vế trái ngược trở nên nhân tử, giải những phương trình sau:

Xem lời nói giải

Bài 23 trang 17 sgk toán 8 luyện 2Giải những phương trình: Xem lời nói giải Bài 25 trang 17 sgk toán 8 luyện 2Giải bài bác 25 trang 17 SGK Toán 8 luyện 2. Giải những phương trình: Xem lời nói giải

Bài 26 trang 17 SGK Toán 8 luyện 2

Giải bài bác 26 trang 17 SGK Toán 8 luyện 2. TRÒ CHƠI (chạy tiếp sức)

Xem lời nói giải