postpone to v hay ving

“‘Postpone’ tức thị gì và ‘postpone’ lên đường với ‘to V’ hoặc ‘V-ing’ nhỉ?” Đây chắc rằng là thắc mắc của thật nhiều chúng ta Lúc tìm về nội dung bài viết này. “Postpone” đem tức thị “hoãn, ngừng lại (một sự việc/ hành vi này đó)”. Đọc qua loa câu khái niệm bên trên, chắc rằng những chúng ta tiếp tục biết về kiểu cách sử dụng “to V” và “V-ing” rất có thể ngầm đoán rời khỏi được câu vấn đáp cho tới thắc mắc loại nhì ở đầu bài xích. 

Tuy nhiên, nếu như khách hàng ko thể đoán rời khỏi được thì cũng ko có gì, vì như thế FLYER tiếp tục giúp đỡ bạn trả lời tức thì vô nội dung bài viết tiếp sau đây. Cùng lần hiểu “postpone” lên đường với “to V” hoặc “V-ing” nhé!

Bạn đang xem: postpone to v hay ving

1. Khái niệm “postpone” 

Từ vựng Phiên âm Nghĩa giờ đồng hồ Việt 
Postpone (v)/poust’poun/Hoãn lại, trì hoãn
Bảng định nghĩa “postpone”

“Postpone” là 1 trong nước ngoài động kể từ, bởi vậy bạn phải Note cơ hội dùng “postpone” như sau:

 • Chia động kể từ bám theo 12 thì vô giờ đồng hồ Anh cho tới thích hợp khi để câu. 
 • Đi sau “postpone” cần phải có tân ngữ. 

Ví dụ: 

 • We postponed the competition because of bad weather. It’ll be on Monday. 

Chúng tôi tiếp tục trì ngừng cuộc thi đua vì như thế không khí xấu xí. Nó sẽ tiến hành tổ chức triển khai vào trong ngày loại Hai. 

 • I can’t postpone my lunch time anymore. I’m too hungry

Tôi ko thể trì ngừng bữa trưa hơn nữa, tôi quá đói rồi. 

 • Her wedding day was postponed so sánh we can have more time lớn prepare presents. 

Đám cưới của cô ý ấy đã trở nên ngừng lại, bởi vậy tất cả chúng ta nhận thêm thời hạn nhằm sẵn sàng vàng. 

2. “Postpone” lên đường với “to V” hoặc “Ving”?

“Postpone” lên đường với “V-ing”. Khi bạn thích nói đến việc “hoãn lại một hành vi này đó”, bạn phải dùng “postpone” lên đường với động kể từ thể hiện tại hành vi bại liệt ở dạng động kể từ thêm thắt đuôi “ing” (V-ing). Công thức tóm lược như sau:

S + postpone + V-ing 

Ví dụ:

 • At the moment I heard the strange voice, I postponed doing homework, ran out of my house and looked for it. 

Vào hình mẫu khoảnh tương khắc tôi nghe thấy tiếng động kỳ lạ bại liệt, tôi ngừng thực hiện bài xích tập dượt về ngôi nhà, chạy thoát khỏi ngôi nhà và lần kiếm tiếng động bại liệt. 

 • Don’t worry anymore, the teacher said that our school postponed taking the final exam. Keep doing revision. 

Đừng lo ngại nữa, thầy giáo bảo là ngôi trường bản thân ngừng thi đua vào cuối kỳ rồi, cứ nối tiếp ôn tập dượt thôi. 

Bên cạnh “V-ing”, “postpone” cũng rất có thể lên đường với danh kể từ với ý nghĩa sâu sắc tương tự động.

S + postpone + danh từ

Ví dụ:

We had lớn postpone the race because of the bad weather.
Chúng tôi sẽ rất cần ngừng lại trận đua vì như thế không khí xấu xí. 

Xem thêm: Học quy tắc thêm thắt “ing” 

3. Một số kể từ loại không giống lên đường với “postpone”

Mỗi kể từ vựng vô giờ đồng hồ Anh đều được kết phù hợp với một vài kể từ chắc chắn bám theo thói thân quen dùng kể từ của những người phiên bản xứ, cơ hội phối kết hợp kể từ này gọi là “collocation”. Chẳng hạn, Lúc ham muốn trình bày “làm bánh”, chúng ta ko thể sử dụng “do a cake” tuy nhiên cần dùng “make a cake”.

Sau trên đây, lân cận câu vấn đáp “postpone” lên đường với lớn V hoặc Ving, hãy nằm trong FLYER lần hiểu thêm thắt những kể từ loại không giống rất có thể lên đường với “postpone” nhằm rất có thể dùng phong phú và đa dạng và đúng mực rộng lớn trong không ít tình huống chúng ta nhé! 

3.1. Giới từ

Các giới kể từ lên đường với “postpone” đều được dùng để làm nói đến thời hạn trì ngừng một sự việc/ hành vi này bại liệt, rất có thể là trì ngừng cho tới 1 thời điểm xác lập, hoặc cũng rất có thể là trì ngừng vô thời hạn. Hai group thời hạn này được thể hiện tại trải qua nhì giới kể từ “until” và “to” với cấu tạo như sau:

3.1.1. Postpone + something + until + time

Khi sự trì ngừng với thời hạn, tức ngừng lại sự việc/ hành vi cho tới 1 thời điểm chắc chắn, chúng ta phối kết hợp “postpone” với giới kể từ “until” (nghĩa là “cho cho tới khi”) bám theo công thức như sau:

S + postpone + something + until + time

Trong đó:

 • something: một sự việc/ hành vi này bại liệt (thể hiện tại qua loa danh từ/ V-ing)
 • time: thời hạn của việc trì hoãn

Ví dụ:

 • My mother postponed our picnic until November because my brother and I had lớn complete the final exam. 

Mẹ tôi tiếp tục ngừng buổi dã nước ngoài cho tới mon 11, vì như thế tôi và anh trai cần triển khai xong bài xích thi đua vào cuối kỳ. 

 • After considering for a while, we decided lớn postpone this new project until Christmas Eve, so sánh we can maximize our revenue. 

Sau Lúc Để ý đến một thời gian, công ty chúng tôi tiếp tục ra quyết định ngừng dự án công trình mới mẻ này cho tới thời điểm Giáng Sinh, nhờ bại liệt, công ty chúng tôi rất có thể tối nhiều hoá lệch giá. 

Xem thêm: những bài phát biểu đám cưới hay nhất

 • This is a new sự kiện but we have lớn postpone it immediately until we receive a new announcement because of a big mistake. 

Đây là 1 trong sự khiếu nại mới mẻ tuy nhiên tất cả chúng ta cần ngừng lại tức thì tức thời cho tới Lúc cảm nhận được thông tin mới mẻ vì như thế một sai lầm đáng tiếc rộng lớn. 

3.1.2. Postpone + something + lớn + time

Trái lại, Lúc sự trì ngừng không tồn tại thời hạn, ko biết trì ngừng sự việc/ hành vi cho tới khi nào, các bạn sẽ sử dụng “postpone” với giới kể từ “to”. Công thức rõ ràng như sau:

Postpone + something + lớn + time

Ví dụ:

 • After the test, we have lớn postpone this project lớn an unidentified date. I’m so sánh sorry lớn say that. 

Sau phen đánh giá này, tất cả chúng ta cần tạm ngưng dự án công trình vô thời hạn. Tôi vô cùng tiếc cần trình bày điều này. 

 • After many attempts at persuasion, they agreed lớn let us postpone the payment lớn an unspecified date in the future.

Sau rất nhiều lần nỗ lực thuyết phục, bọn họ tiếp tục đồng ý cho tới công ty chúng tôi ngừng thanh toán giao dịch vào một trong những ngày ko xác lập vô sau này.

Postpone lớn V hoặc Ving
Ảnh tổ hợp giới kể từ lên đường với “postpone”

3.2. Trạng từ

Trạng kể từ vô giờ đồng hồ Anh là kể từ loại dùng để làm té nghĩa cho tới động kể từ hoặc tính kể từ vô câu. Dưới đó là phụ thân trạng kể từ thông thường lên đường với “postpone”:

Trạng từPhiên âmNghĩa Tiếng Việt
Forever/fərˈevə(r)/Mãi mãi, vĩnh viễn
Temporarily/ˈtemprərəli/Tạm thời
Repeatedly/rɪˈpiːtɪdli/Nhiều lần
Trạng kể từ lên đường với “postpone”

Ví dụ:

 • He lived a useless life with nothing in hand because he forever postponed all plans.

Anh tớ sinh sống một đời bất nghĩa không tồn tại gì vô tay vì như thế anh tớ luôn luôn trì ngừng vô thời hạn từng plan.

 • It is with great regret that we say that the patient’s eye surgery will be temporarily postponed.

Chúng tôi vô cùng lấy thực hiện tiếc Lúc cần thông tin rằng cuộc phẫu thuật đôi mắt của người bệnh tiếp tục trong thời điểm tạm thời bị ngừng lại.

 • Despite his urging, she repeatedly postponed the completion of the work.

Cô tớ rất nhiều lần trì ngừng việc triển khai xong việc làm tuy nhiên anh tớ tiếp tục giục giục.

Xem thêm: Trạng kể từ là gì?

4. Từ đồng nghĩa tương quan với “postpone” và phân biệt điểm không giống nhau trong những từ

Đến trên đây, có lẽ rằng chúng ta đã từng thân quen được với động kể từ “postpone”, và tiếp tục biết “postpone” lên đường với lớn V hoặc Ving. Vậy, vô tình huống cần thiết mô tả ý “trì hoãn” rất nhiều lần vô một văn cảnh, chúng ta với kể từ này không giống để thay thế thế “postpone” nhằm mục tiêu tách lặp kể từ ko nhỉ? 

Câu vấn đáp là có! Hãy hiểu tiếp phần bên dưới nhằm chú thích lại nhì kể từ đồng nghĩa tương quan với “postpone” chúng ta nhé!

4.1. Từ đồng nghĩa tương quan với “postpone”

Từ đồng nghĩaNghĩa Tiếng ViệtVí dụ 
Delay(v)
/dɪˈleɪ/
Trì ngừng, ngừng lạiThe flight lớn Hanoi was temporarily delayed due lớn a mechanical problem
Chuyến cất cánh cho tới TP. hà Nội trong thời điểm tạm thời bị ngừng lại tự trường hợp bất ngờ công cụ.
Suspend(v)
/səˈspend/
Hoãn, dừng tạm thời thờiThe newly launched project was temporarily suspended because the old plan was not completely completed.
Dự án mới mẻ trình làng tiếp tục trong thời điểm tạm thời bị ngừng lại tự quy hướng cũ ko triển khai xong triệt nhằm.
Từ đồng nghĩa tương quan với “postpone”
Postpone lớn V hoặc Ving
Ảnh kể từ đồng nghĩa tương quan với “postpone”

4.2. Phân biệt “postpone”, “delay” và “suspend”

Ba kể từ “postpone”, “delay” và “suspend” đều đem nghĩa giờ đồng hồ Việt cộng đồng là “hoãn, trì hoãn”. Tuy nhiên, những kể từ đó lại được dùng trong mỗi văn cảnh trọn vẹn khác lạ vô giờ đồng hồ Anh, cụ thể:

TừĐiểm không giống biệtVí dụ
PostponeDời một vấn đề, hành vi đã và đang được lên plan quý phái thời khắc muộn rộng lớn. Sự việc, hành vi này ko ra mắt. The vote on the merger has been postponed from July 17th and looks unlikely lớn take place until the over of the year.
Cuộc bỏ thăm về sự việc sáp nhập đã trở nên ngừng lại từ thời điểm ngày 17 mon 7 và có vẻ như như sẽ không còn ra mắt cho tới cuối trong năm này.

There’s no point postponing the sự kiện just because the weather forecast is bad.
Không với nguyên do gì nhằm trì ngừng sự khiếu nại chỉ cũng chính vì dự đoán không khí xấu xí.

DelayTrì ngừng, thực hiện lắng dịu một vấn đề, hành vi.
Sự việc, hành vi này vẫn đang được ra mắt. 
The flight may be subject lớn delay because of the fog. We apologize for any inconvenience caused.
Chuyến cất cánh rất có thể bị ngừng vì như thế sương thong manh. Chúng tôi nài lỗi vì như thế ngẫu nhiên sự phiền phức tạo ra.

The highway is expected lớn be delayed because a serious accident has occurred.
Đường đường cao tốc dự loài kiến ​​sẽ bị trì ngừng vì như thế một vụ tai nạn thương tâm nguy hiểm tiếp tục xẩy ra.

SuspendTạm ngừng một vấn đề, hành vi đang được ra mắt. The vote on the merger has been suspended from July 17th and it will restart next month.
Cuộc bỏ thăm về sự việc sáp nhập đã trở nên ngừng lại từ thời điểm ngày 17 mon 7 và chính thức lại vô mon sau. 
Phân biệt “postpone”, “delay” và “suspend” 

5. Bài tập dượt “postpone” lên đường với “to V” hoặc “V-ing”

6. Kết luận

Thông qua loa nội dung bài viết bên trên rất có thể Kết luận được câu vấn đáp cho tới “postpone lên đường với lớn V hoặc Ving rồi. Như chúng ta tiếp tục thấy, “postpone” lên đường với “V-ing” hoặc danh kể từ, nhằm mục tiêu nói đến việc “trì ngừng một sự việc/ hành vi này đó”. Tuy nhiên, những điều này là ko đầy đủ. Để rất có thể dùng thành thục “postpone”, chúng ta nhớ là cầm cứng cáp những kể từ loại đi kèm theo và kể từ đồng nghĩa tương quan với “postpone” nữa nhé!

Ba u mong ước con cái rinh chứng từ Cambridge, TOEFL Primary,…?

Tham khảo tức thì gói luyện thi đua giờ đồng hồ Anh bên trên Phòng thi đua ảo FLYER – Con đảm bảo chất lượng giờ đồng hồ Anh đương nhiên, ko gượng gạo ép!

✅ Truy cập 1700+ đề thi đua test & bài xích luyện tập từng Lever Cambridge, TOEFL, IOE, thi đua vô chuyênm,,,

Học hiệu suất cao tuy nhiên vui với công dụng tế bào phỏng game lạ mắt như thách đấu đồng chí, games kể từ vựng, quizzes,…

✅ Chấm, trị bài xích luyện Nói cụ thể với AI Speaking

Xem thêm: từ nhiều nghĩa là gì

Theo sát tiến trình học của con cái với bài xích đánh giá chuyên môn kế hoạch, report tiếp thu kiến thức, ứng dụng bố mẹ riêng

Tặng con cái môi trường xung quanh luyện thi đua giờ đồng hồ Anh ảo, chuẩn chỉnh phiên bản ngữ chỉ không đến 1,000VNĐ/ngày!

>>> Xem thêm

 • “Delighted” lên đường với giới kể từ gì? Trọn cỗ 5 giới kể từ lên đường với delighted
 • “Amazed” lên đường với giới kể từ gì? 5 cấu tạo với “Amazed” tuy nhiên chúng ta ko thể quăng quật qua
 • “Harmful” lên đường với giới kể từ gì? Học tức thì hoàn toàn cỗ cấu tạo với “harmful”