quá trình đô thị hóa làm nảy sinh hậu quả xã hội nào dưới đây

  1. Lớp 12

  2. Quá trình đô thị mới thực hiện phát sinh kết quả xã hội nào là bên dưới đây?

hint-header

Cập nhật ngày: 18-09-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Khánh Linh


Quá trình đô thị mới thực hiện phát sinh kết quả xã hội nào là bên dưới đây?

A

Tỉ lệ thiếu hụt việc ở vùng quê cao.

B

Sự phân hóa nhiều nghèo khổ tạo thêm.

C

Sự phân bổ dân ở không đồng đều.

D

Trình phỏng đô thị mới thấp.

Chủ đề liên quan

Tỉ lệ dân trở thành thị tăng nhanh chóng trong mỗi năm mới đây đa phần do

A

cơ sở hạ tầng khu đô thị cải tiến và phát triển.

B

quá trình công nghiệp hóa.

C

gia tăng số lượng dân sinh ngẫu nhiên ở trở thành thị cao.

D

di dân kể từ vùng quê rời khỏi trở thành thị.

Biểu hiện tại nào là tại đây chứng minh chuyên môn đô thị mới của việt nam còn thấp?

A

Địa giới những khu đô thị được không ngừng mở rộng.

B

Mức sinh sống dân ở được nâng cao.

C

Xuất hiện tại nhiều thành phố mới.

D

Cơ sở hạ tầng còn lỗi thời.

Tác động lớn số 1 của quy trình đô thị mới cho tới sự cải tiến và phát triển tài chính việt nam là

A

tăng thu nhập cho những người dân.

B

làm di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính.

C

tạo việc thực hiện cho những người làm việc.

D

gây mức độ xay cho tới môi trường thiên nhiên khu đô thị.

Tác động của khu đô thị hoá cho tới cải tiến và phát triển tài chính của việt nam không thể hiện tại ở việc

A

tạo rời khỏi nhiều việc thực hiện mang đến dân chúng.

B

tăng cường hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm.

C

tạo rời khỏi sự di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính.

D

thúc đẩy công nghiệp và công ty cải tiến và phát triển.

Số dân trở thành thị và tỉ trọng dân trở thành thị ở việt nam trong mỗi năm vừa qua thay cho thay đổi theo đuổi hướng

A

số dân trở thành thị và tỉ trọng dân trở thành thị đều tăng.

B

số dân trở thành thị và tỉ trọng dân trở thành thị đều rời.

C

số dân trở thành thị tăng tuy nhiên tỉ trọng dân trở thành thị rời.

D

số dân trở thành thị rời tuy nhiên tỉ trọng dân trở thành thị vẫn tăng.

Tác động xấu đi của đô thị mới ở việt nam không thể hiện tại ở

A

tăng nguy hại thất nghiệp.

B

gia tăng những tệ nàn xã hội.

C

di dân tự tại kể từ vùng quê nhập trở thành thị.

D

đô thị hóa xuất phát điểm từ công nghiệp hóa.

Tác động tích vô cùng của đô thị mới tới việc di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính ở việt nam là

A

ở việt nam sở hữu tỉ trọng dân trở thành thị tăng.

B

các khu đô thị ở việt nam sở hữu qui tế bào ko rộng lớn.

C

các khu đô thị việt nam triệu tập đa phần ở đồng vị.

D

thúc đẩy công nghiệp và công ty cải tiến và phát triển.

Phát biểu nào là tại đây đúng vào khi thưa về sự việc phân bổ con số những khu đô thị ở Việt Nam?

A

Chủ yếu đuối ở vùng đồng vị và ven bờ biển.

B

Chủ yếu đuối ở vùng gò trung du và miền núi.

C

Chủ yếu đuối ở vùng gò trung du và ven bờ biển.

D

Chủ yếu đuối ở vùng đồng vị và gò trung du.

Phát biểu nào là tại đây đúng vào khi thưa về sự việc phân bổ con số những khu đô thị ở Việt Nam?

A

Các khu đô thị rộng lớn triệu tập tối đa ở Trung du và miền núi Bắc Sở.

B

Các khu đô thị triệu tập tối đa ở Đông Nam Sở và Bắc Trung Sở.

C

Đồng vị sông Hồng có tương đối nhiều khu đô thị trực nằm trong Trung ương nhất.

D

Đông Nam Sở có tương đối nhiều khu đô thị trực nằm trong Trung ương nhất.

Tác động lớn số 1 của đô thị mới với việc cải tiến và phát triển tài chính là

Xem thêm: silic là kim loại hay phi kim

A

tăng thu nhập cho những người làm việc.

B

tạo thêm thắt nhiều việc thực hiện mang đến làm việc.

C

tạo thị ngôi trường rộng lớn sở hữu sức tiêu thụ rộng lớn.

D

thúc đẩy sự di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính.

Nguyên nhân dẫn cho tới quy trình khu đô thị hoá ra mắt uy lực nhập thời hạn qua chuyện là.

A

Công nghiệp hoá cải tiến và phát triển mạnh.

B

Quá trình khu đô thị hoá fake tạo ra, tự động trừng trị.

C

Mức sinh sống của những người dân cao.

D

Kinh tế cải tiến và phát triển nhanh chóng.

Đâu là nguyên vẹn nhân đa phần thực hiện mang đến tỉ trọng thị dân ở miền Bắc thấp rộng lớn miền Nam ?

A

hậu trái khoáy của cuộc chiến tranh quá trình 1754 - 1975.

B

nhiều khu đô thị rộng lớn được thi công ở miền Nam.

C

kinh tế của miền Bắc đa phần là nông nghiệp.

D

công nghiệp, công ty miền Nam cải tiến và phát triển rộng lớn.

Phần rộng lớn dân ở việt nam hiện tại sinh sống ở vùng quê do

A

quá trìnhcông nghiệp hóa, đô thị mới ra mắt chậm trễ.

B

có sự di dân kể từ trở thành thị về vùng quê.

C

nông nghiệp là ngành tài chính cải tiến và phát triển nhất.

D

điều khiếu nại sinh sống ở vùng quê cao hơn nữa trở thành thị.

Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

A

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B

Bắc Trung Bộ.

C

Đồng bằng sông Hồng.

D

Đông Nam Bộ.

Nhận xét nào là tại đây trúng với điểm sáng đô thị mới nước ta?

A

Đô thị hóa việt nam ra mắt nhanh chóng.

B

Phân phụ thân khu đô thị không đồng đều trong số những vùng.

C

Trình phỏng đô thị mới cao.

D

Dân trở thành thị cướp tỉ trọng cao nhập số dân.

Đặc điểm nào là tại đây ko nên là bộc lộ của quy trình khu đô thị hóa?

A

Tỉ lệ dân vùng quê sở hữu Xu thế tăng.

B

Dân cư trở thành thị sở hữu Xu thế tăng.

C

Dân cư triệu tập nhập thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn.

D

Phổ vươn lên là rộng thoải mái lối sinh sống trở thành thị.

Quá trình khu đô thị hoá ra mắt uy lực nhất ở việt nam nhập thời kỳ nào là sau đây?

A

Pháp nằm trong.

B

1954 - 1975.

C

1975 - 1986.

D

1986 đến giờ.

Phát biểu nào là tại đây không trúng với số lượng dân sinh vùng quê và số lượng dân sinh trở thành thị nước ta?

A

Cả số lượng dân sinh trở thành thị và vùng quê đều tăng.

B

Dân số trở thành thị nhiều hơn thế vùng quê.

C

Dân số trở thành thị tăng nhanh chóng rộng lớn vùng quê.

D

Dân số vùng quê nhiều hơn thế trở thành thị.

Phát biểu nào là tại đây trúng với điểm sáng đô thị mới ở nước ta?

A

Phân phụ thân khu đô thị đều theo đuổi vùng.

B

Tỉ lệ dân trở thành thị tăng.

C

Cơ sở hạ tầng khu đô thị tân tiến.

D

Trình phỏng đô thị mới cao.

Phát biểu nào là tại đây trúng với đô thị mới ở việt nam hiện tại nay?

A

Tỉ lệ dân trở thành thị không bao giờ thay đổi.

B

Số khu đô thị như là nhau ở những vùng.

C

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 ngắn gọn nhất

Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D

Trình phỏng đô thị mới còn vô cùng thấp.