tập tính học được là

Câu hỏi:

31/07/2019 40,858

Bạn đang xem: tập tính học được là

A. Quá trình sống của thành viên, trải qua tiếp thu kiến thức và rút kinh nghiệm

Đáp án chủ yếu xác

B. Quá trình phát triển của loại, trải qua tiếp thu kiến thức và rút kinh nghiệm

C. Quá trình sống của thành viên, trải qua tiếp thu kiến thức và rút kinh nghiệm tay nghề, được di truyền

D. Quá trình sống của thành viên, trải qua tiếp thu kiến thức và rút kinh nghiệm tay nghề, đặc thù mang lại loài

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ve sầu kêu vô ngày hè oi ả, ếch đực kêu vô mùa sinh đẻ là tập luyện tính?

A. Học được         

B. Bẩm sinh

C. Hỗn hợp         

D.Vừa bẩm sinh khi sinh ra, vừa vặn láo hợp

Câu 2:

Cho những thói quen sau ở động vật:

(1) Sự thiên cư của cá hồi

(2) Báo săn bắn mồi

(3) Nhện giăng tơ

(4) Vẹt phát biểu được giờ đồng hồ người

(5) Vỗ tay, cá nổi lên lên trên bề mặt nước lần thức ăn

(6) Ếch đực kêu vô mùa sinh sản

(7) Xiếc chó thực hiện toán

(8) Ve kêu vô mùa hè

Những thói quen này là bẩm sinh? Những thói quen này là học tập được?

A. Tập tính bẩm sinh: (1), (3), (6), (8) ; Tập tính học tập được: (2), (4), (5), (7)

B. Tập tính bẩm sinh: (1), (2), (6), (8) ; Tập tính học tập được: (3), (4), (5), (7)

C. Tập tính bẩm sinh: (1), (3), (5), (8) ; Tập tính học tập được: (2), (4), (6), (7)

D. Tập tính bẩm sinh: (1), (3), (6), (7) ; Tập tính học tập được: (2), (4), (5), (8)

Câu 3:

Xét những điểm sáng sau:

(1) Có sự thay cho thay đổi hoạt bát vô cuộc sống cá thể

(2) Rất bền vững và kiên cố và ko thay cho đổi

(3) Là tập kết những bản năng ko điều kiện

(4) Do loại ren quy định

Xem thêm: khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì

Trong những điểm sáng bên trên, những điểm sáng của thói quen bẩm sinh khi sinh ra gồm?

A. (1) và (2)         

B. (2) và (3)

C. (2), (3) và (4)        

D. (1), (2) và (4)

Câu 4:

Sơ đồ vật tế bào miêu tả đích thị hạ tầng thần kinh trung ương của thói quen là?

A. Kích mến → hệ thần kinh trung ương → cơ cai quản thụ cảm → ban ngành triển khai → hành động

B. Kích mến → cơ cai quản thụ cảm → ban ngành triển khai → hệ thần kinh trung ương → hành động

C. Kích mến → ban ngành thực hiện→ hệ thần kinh trung ương → cơ cai quản thụ cảm → hành động

D. Kích mến → cơ cai quản thụ cảm → hệ thần kinh trung ương → ban ngành triển khai → hành động

Câu 5:

Xét những thói quen sau :

(1) người thấy tín hiệu đèn đỏ thì giới hạn lại

(2) Chuột chạy lúc nghe giờ đồng hồ mèo kêu

(3) Ve kêu vô mùa hè

(4) Học sinh nghe kể đem cảm động thì khóc

(5) Ếch đực kêu vô mùa sinh sản

Trong những tình huống bên trên, những thói quen bẩm sinh khi sinh ra là

A. (2) và (5)        

B. (3) và (5)

C. (3) và (4)        

D. (4) và (5)

Câu 6:

Xét những tình huống sau :

(1) Mọi kích ứng đều thực hiện xuất hiện tại tập luyện tính

(2) Không cần ngẫu nhiên kích ứng nào thì cũng thực hiện xuất hiện tại tập luyện tính

(3) Kích mến càng mạnh càng dễ dàng thực hiện xuất hiện tại tập luyện tính

(4) Kích mến càng tái diễn càng dễ dàng thực hiện xuất hiện tại tập luyện tính

Có từng nào tình huống bên trên trên đây đích thị về côn trùng contact thân thuộc kích ứng và sự xuất hiện tại tập luyện tính ?

A. 1         

B. 2         

C. 3        

Xem thêm: ch3 ch2 ch3+cl2

D. 4