tiếng anh 8 unit 6 communication

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1 a

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 6 communication

Video chỉ dẫn giải

1. a Look at pictures. Then put the parts of the fairy tale in order.

(Nhìn nhập những hình ảnh. Sau cơ bố trí theo gót trật tự những phần của mẩu truyện cổ tích.)

a. When she was picking some flowers on the side of the path, she met a wicked wolf. He asked, "Where are you going?". "I'm going to tướng see my grandmother," she said.

b. A woodcutter was working in the woods. He heard a loud scream and ran to tướng the house.

c. Finally she said, "Granny, what big teeth you have!". "All the better to tướng eat you with!” shouted the wolf.

d. Then she said, "Granny, what big ears you have!". "All the better to tướng hear you with!" he replied.

e. So the wolf had a plan. He ran to tướng Granny's house and swallowed Granny. He got into Granny's bed.

f.  A little later, Little Red Riding Hood reached the house. She looked at the wolf and said, "Granny, what big eyes you have!". "All the better to tướng see you with!" he replied.

g. He hit the wolf on the head. The wolf opened his mouth wide and shouted and Granny jumped out. The wolf ran away.

h. Little Red Riding Hood lived in a wood. One day, she went to tướng visit her granny.

Lời giải chi tiết:

1-h

2-a

3-e

4-f

5-d

6-c

7-b

8-g

1 - h. Little Red Riding Hood lived in a wood. One day, she went to tướng visit her granny.

(Cô Bé Quàng Khăn Đỏ sinh sống nhập một khu rừng rậm. Một ngày nọ, cô chuồn thăm hỏi bà cô ấy.)

2 - a. When she was picking some flowers on the side of the path, she met a wicked wolf. He asked, "Where are you going?". "I'm going to tướng see my grandmother," she said.

(Khi cô ấy đang được hái hoa bên trên vệ lối, cô ấy bắt gặp một con cái sói gian lận ác. Nó chất vấn "Cô đang di chuyển đâu thế?". Cô gái nói: "Tôi đang di chuyển thăm hỏi bà của tôi.")

3 - e. So the wolf had a plan. He ran to tướng Granny's house and swallowed Granny. He got into Granny's bed.

(Vì vậy con cái sói lập một plan. Nó chạy cho tới ngôi nhà bà và nuốt bà nhập bụng. Nó chuồn nhập nệm bà.)

4 - f. A little later, Little Red Riding Hood reached the house. She looked at the wolf and said, "Granny, what big eyes you have!". "All the better to tướng see you with!" he replied.

(Một khi sau, cô nhỏ nhắn quàng khăn đỏ hỏn cho tới ngôi nhà. Cô ấy nhìn nhập con cái sói và nen "Bà ơi, bà sở hữu hai con mắt thiệt to!, nó vấn đáp "Để nhìn con cái thiệt rõ ràng đấy con!".)

5 - d. Then she said, "Granny, what big ears you have!". "All the better to tướng hear you with!" he replied.

(Sau cơ cô ấy nói: "Bà ơi, loại tai của bà thiệt to!", nó trả lời: "Để nghe con cái rõ ràng rộng lớn đó!".)

6 - c. Finally she said, "Granny, what big teeth you have!". "All the better to tướng eat you with!" shouted the wolf.

Xem thêm: thi thử thpt quốc gia 2022

(Cuối nằm trong cô ấy nói: "Bà ơi, răng bà thiệt to!", con cái sói trả lời: "Để ăn con cái đấy".)

7 - b. A woodcutter was working in the woods. He heard a loud scream and ran to tướng the house.

(Người tiều phu đang được thao tác nhập rừng. Ông nghe giờ đồng hồ hét rộng lớn và chạy cho tới ngôi nhà.)

8 - g. He hit the wolf on the head. The wolf opened his mouth wide and shouted and Granny jumped out. The wolf ran away.

(Ông ấy tiến công nhập đầu con cái sói. Con sói ngỏ to tướng mồm rời khỏi và la hét và bà nhảy rời khỏi. Con sói chạy chuồn.)

Bài 1 b

b. Work in pairs. Compare your answers with a partner’s. Discuss any differences.

(Làm việc theo gót cặp. So sánh câu vấn đáp của người tiêu dùng với chúng ta không giống. Thảo luận về sự việc không giống nhau.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Work in groups. In turn, retell the fairy tale to tướng your group members in your own words. Choose the best storyteller in your group.

(Làm theo gót group. Lần lượt kể lại mẩu truyện cổ tích này cho những member nhập group Theo phong cách riêng biệt của người tiêu dùng. Chọn người kể chuyện hoặc nhất nhập group.)

Lời giải chi tiết:

There was a girl called Little Red Riding Hood. One day, she walked through the woods to tướng deliver food to tướng her sick grandmother. On the way, she met a cunning wolf. She naively told him where she was going. He suggested that the girl pick some flowers as a present for her grandmother. Meanwhile, he went to tướng the grandmother's house and swallowed her. When the girl arrived, she noticed that her grandmother looked very strange. Then the girl was also eaten by the wolf. Luckily, a woodcutter heard the scream and ran to tướng the house to tướng save Little Red Riding Hood and her grandma. The wolf ran away into the forest.

Tạm dịch:

Có một cô nhỏ nhắn thương hiệu là quàng khăn đỏ hỏn. Một ngày nọ, cô thông qua khu rừng rậm nhằm đem món ăn cho tới tới bà cô hiện nay đang bị nhức nhối. Trên lối đi, cô bắt gặp một con cái sói gian lận ác. Vì thơ ngây nên cô tiếp tục phát biểu cho tới nó biết cô đang di chuyển đâu. Nó răn dạy cô hái bao nhiêu hoa lá làm quà tặng cho tới bà. Trong Khi cơ, nó cho tới ngôi nhà người bà và nuốt trộng bà. Khi cho tới, cô nhỏ nhắn nhận biết bà của tớ nhìn cực kỳ kỳ lạ. Sau cơ cô nhỏ nhắn cũng trở nên sói ăn thịt. May mắn thay cho, một người tiều phu nghe thấy giờ đồng hồ hét và chạy cho tới nhằm cứu vãn cô nhỏ nhắn quàng khăn đỏ hỏn và bà của cô ý. Con sói chạy trốn nhập rừng.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Work in groups. Discuss and write an ending for the fairy tale. Share it with other groups.

(Thực hành theo gót group. Thảo luận và ghi chép một chiếc kết cho tới mẩu truyện cổ tích này. Chia sẻ thành quả với những group không giống.)

Lời giải chi tiết:

When Little Red Riding Hood arrived at her granny's house, she asked some questions because she thought her granny looked strange. Luckily, she saw the wolf's tail and easily recognised that she was in danger. She ran quickly outside and found other people to tướng help her. Finally, many people came to tướng kill the wolf and save her granny.

Tạm dịch:

Khi cô nhỏ nhắn quàng khăn đỏ hỏn cho tới ngôi nhà bà, cô tiếp tục chất vấn bao nhiêu thắc mắc vì thế cho là bà của tớ nhìn thiệt kỳ lạ. May mắn thay cho, cô trông thấy đuôi con cái sói và dễ dàng và đơn giản nhìn thấy rằng bản thân đang được bắt gặp nguy nan. Cô chạy thiệt thời gian nhanh ra phía bên ngoài và dò thám người không giống trợ giúp. Cuối nằm trong, nhiều người tiếp tục cho tới nhằm giết thịt con cái sói và cứu vãn bà của cô ý.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 4 lesson 1

5. 

6. 

7.