tiếng anh 9 unit 11 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 11 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

1. Choose the future active or passive complete the sentences.

(Chọn thì sau này dữ thế chủ động hoặc tiêu cực nhằm hoàn thành xong câu.) 

1. Teenagers ___________ in important decisions concerning their lives.

A. will participate

B. will be participated

2. Trees ___________ on both sides of the streets.

A. will plant

B. will be planted

3. All the information you need for the report ___________ tomorrow.

A. will provide

B. will be provided

4. When put into operation, this factory ___________ tons of cheese a day.

A. will produce

B. will be produced

5. In the near future, e-books ___________ paper books in school.

A. will replace

B. will be replaced

6. The principal promises that safety measures ___________ immediately ______.

A. will – apply

B. will – be applied

Phương pháp giải:

Nếu công ty thế tạo nên hành vi đứng ở đầu câu thực hiện công ty ngữ => câu công ty động

Nếu công ty ngữ là đối tượng người sử dụng phải chịu vô => câu bị động 

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. B

4. A

5. A

6. B

1. A

Teenagers will participate in important decisions concerning their lives.

(Thanh thiếu thốn niên sẽ tham lam gia vào những đưa ra quyết định cần thiết tương quan cho tới cuộc sống thường ngày của bọn chúng.)

2. B

Trees will be planted on both sides of the streets.

(Cây sẽ được trồng hai mặt mày lối.)

3. B

All the information you need for the report will be provided tomorrow.

(Tất cả những vấn đề bạn phải mang đến bài bác báo cáo sẽ được cung cấp vào ngày mai.)

4. A

When put into operation, this factory will produce tons of cheese a day.

(Khi chính thức hoạt động và sinh hoạt xí nghiệp sản xuất này sẽ sản xuất 10 tấn phô mai một ngày.)

5. A

In the near future, e-books will replace paper books in school.

(Trong sau này sách năng lượng điện từ sẽ thay cho thế sách giấy tờ ở ngôi trường.)

6. B

The principal promises that safety measures will immediately be applied.

(Hiệu trưởng hứa rằng những giải pháp an toàn sẽ được áp dụng ngay ngay tắp lự.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Rewrite the sentences without changing original meanings.

(Viết lại câu ko thay đổi nghĩa đối với câu ban sơ.)

1. They will also hold classes in places lượt thích restaurants or supermarkets.

(Họ cũng tiếp tục tổ chức triển khai lớp học tập ở những điểm như quán ăn và khu chợ.)

=> Classes ___________.

2. The school will constantly tailor its curriculum to tướng meet changes in society.

(Trường học tập tiếp tục liên tiếp kiểm soát và điều chỉnh giáo án nhằm thỏa mãn nhu cầu sự thay cho thay đổi của xã hội.)

=> The school's curriculum ___________.

3. Schools will not evaluate students' academic performance through exams only.

(Trường học tập sẽ không còn Review học tập lực của học viên chỉ trải qua những bài bác thi đua.)

=> Students' academic performance___________.

4. Men will no longer make all the decisions in the family.

(Đàn ông tiếp tục không thể thể hiện từng đưa ra quyết định vô mái ấm gia đình.)

=> Not all the decisions in the family__________.

5. High technology will không tính phí women from most housework.

(Công nghệ cao tiếp tục hóa giải phụ phái đẹp ngoài đa số việc làm mái ấm.)

=> Women _____________.

6. They will build more flyovers to tướng reduce traffic in the đô thị.

(Họ sẽ xây dựng dựng nhiều cầu vượt lên trên rộng lớn nhằm rời giao thông vận tải vô TP. Hồ Chí Minh.)

=> More flyovers ______________.

Lời giải chi tiết:

1. Classes will also be held in places lượt thích restaurants or supermarkets.

(Các lớp học tập cũng sẽ tiến hành tổ chức triển khai ở những điểm như quán ăn hoặc khu chợ.)

2. The school's curriculum will constantly be tailored to tướng meet changes in society.

(Chương trình giảng dạy dỗ của ngôi trường tiếp tục liên tiếp được kiểm soát và điều chỉnh nhằm thỏa mãn nhu cầu những thay cho thay đổi vô xã hội.)

3. Students' academic performance will not be evaluated through exams only.

(Kết ngược tiếp thu kiến thức của học viên sẽ không còn được Review qua quýt những kỳ thi đua.)

4. Not all the decisions in the family will be made by men.

(Không cần toàn bộ những đưa ra quyết định vô mái ấm gia đình tiếp tục bởi phái mạnh tiến hành.)

5. Women will be freed from most housework by high technology.

(Phụ phái đẹp sẽ tiến hành hóa giải ngoài đa số những việc làm mái ấm gia đình bởi vì technology cao.)

6. More flyovers will be built to tướng reduce traffic in the đô thị.

Xem thêm: cho tam giác mnp vuông tại m

(Thêm nhiều cầu vượt lên trên sẽ tiến hành thi công nhằm rời lưu lượng giao thông vận tải vô TP. Hồ Chí Minh.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Put a comma/commas where necessary in the sentences. 

(Đặt một hoặc nhiều vết phẩy ở điểm quan trọng vô câu.)

1. Minh told bầm about his new job which he's enjoying very much.

__________________

2. The Board of Directors are usually those who get the most votes.

__________________

3. The US which stands for the United States is sometimes confused with the UN which stands for the United Nations.

__________________

4. Jack London who is the author of The Call of the Wild is a famous American writer.

__________________

5. Psychology which is the study of the mind originates from a Greek word.

__________________

6. Jane refused a position which would be a dream job for many of her peers.

__________________

Lời giải chi tiết:

1. Minh told bầm about his new job, which he's enjoying very much.

(Minh kể tôi nghe việc làm mới nhất của anh ấy ấy tuy nhiên anh ấy vô cùng quí.)

2. The Board of Directors is usually those who get the most votes.

(Ban Giám đốc thông thường là những người dân nhận nhiều phiếu bầu lựa chọn nhất.)

3. The US, which stands for the United States, is sometimes confused with the UN, which stands for the United Nations.

(Từ US viết lách tắc mang đến the United States thỉnh phảng phất làm cho lầm lẫn với UN viết lách tắt của the United Nations.)

4. Jack London, who is the author of The Call of The Wild, is a famous American writer.

(Jack London người sáng tác của giờ gọi hoang dại là một trong những mái ấm văn phổ biến người Mỹ.)

5. Psychology, which is the study of the mind, originates from a Greek word.

(Tâm lý học tập ngành nghiên cứu và phân tích về tâm lý sở hữu xuất xứ kể từ Hy Lạp.)

6. Jane refused a position that would be a dream job for many of her peers. 

(Jane kể từ chối địa điểm là việc làm ước mơ của không ít bạn hữu của cô ý.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Cross out the relative clause which can be omitted without causing confusion to tướng the meaning of the sentence.

(Gạch quăng quật mệnh đề mối liên hệ rất có thể lược quăng quật tuy nhiên không khiến khó khăn hiểu về nghĩa của câu.) 

1. Sarah works for a company that makes bikes.

(Sarah thao tác cho 1 doanh nghiệp lớn phát triển xe đạp điện.)

________________

2. I’ve got a sister called Caroline, who is now on a tour around Canada.

(Tôi sở hữu một chị gái thương hiệu là Caroline, giờ đây đang di chuyển du ngoạn xung quanh Canada.)

________________

3. This morning I met my ex-classmate Janet, whom I hadn't seen for ages.

(Sáng ni, tôi gặp gỡ bạn làm việc cũ Janet, tôi dường như không gặp gỡ nhiều năm rồi.)

________________

4. The 6.30 bus, which I often take to tướng school, was late today.

(Chuyến xe cộ buýt 6.30, tôi thông thường đón cho tới ngôi trường, ngày hôm nay cho tới muộn.)

________________

5. Only those who had booked in advance were allowed in.

(Chỉ những người dân bịa vị trí trước vừa mới được phép tắc vô.)

________________

6. The stairs which lead to tướng the basement are rather slippery.

(Những bậc thanh kéo đến tầng hầm dưới đất vô cùng bóng.)

________________

Lời giải chi tiết:

2. I’ve got a sister called Caroline. 

(Tôi sở hữu một chị gái thương hiệu là Caroline.)

3. This morning I met my ex-classmate Janet.

(Sáng ni, tôi gặp gỡ bạn làm việc cũ Janet.)

4. The 6.30 bus was late today.

(Xe buýt 6.30 ngày hôm nay cho tới trễ.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Combine two sentences into one. Use the sentence in brackets to tướng make a non-defining relative clause. 

(Kết thích hợp nhị câu trở thành 1. Dùng 1 câu vô ngoặc sẽ tạo trở thành mệnh đề mối liên hệ ko xác lập.)

1. We are staying at the Grand Hotel. (It will be demolished for a department store.)

(Chúng tôi đang được ở hotel Grand. - Nó sẽ tiến hành sửa trở thành cửa hàng tạp hóa.)

2. The essays will be assessed by Hans de Wit. (He is the President of the EAIE.)

(Bài văn sẽ tiến hành Review bởi vì Han de Wit. - Ông là quản trị của EAIE.)

3. The Second World War destroyed hundreds of cities in Europe. (It lasted from 1939 to tướng 1945.)

(Chiến giành trái đất loại nhị vẫn đập diệt hàng nghìn TP. Hồ Chí Minh ở châu Âu. - Nó kéo dãn kể từ 1939 cho tới 1945.)

4. I have read several short stories by Jack London. (He is a famous American writer.)

(Chúng tôi vẫn gọi một số trong những truyện ngắn ngủi của Jack London. - Ông là mái ấm văn phổ biến người Mỹ.)

5. The Eiffel Tower was built over two hundred years ago. (It is on the River Seine.)

(Tháp Eiffle được thi công cách đó rộng lớn 200 năm. - Nó bên trên sông Seine.)

Lời giải chi tiết:

1. We are staying at the Grand Hotel, which will be demolished for a department store.

(Chúng tôi đang được ở hotel Grand, điểm tuy nhiên sẽ tiến hành sửa trở thành cửa hàng tạp hóa.)

2. The essays will be assessed by Hans de Wit, who is the President of the EAIE.

(Bài văn sẽ tiến hành Review bởi vì Han de Wit, người tuy nhiên là Chủ tịch của EAIE.)

3. The Second World War, which lasted from 1939 to tướng 1945, destroyed hundreds of cities in Europe.

(Thế chiến loại nhị, loại tuy nhiên kéo dãn kể từ 1939 cho tới 1945, vẫn đập diệt hàng nghìn TP. Hồ Chí Minh Châu Âu.)

4. I have read several short stories by Jack London, who is a famous American writer.

Xem thêm: cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai

(Tôi vẫn gọi một số trong những truyện ngắn ngủi của Jack London, người là một trong những mái ấm văn phổ biến người Mỹ.)

5. The Eiffel Tower, which is on the River Seine, was built over two hundred years ago.

(Tháp Eiffel, loại tuy nhiên bên trên sông Seine, được thi công cách đó rộng lớn 200 năm vừa qua.)