tiếng việt lớp 3 cánh diều

Lời giải Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều hoặc nhất, cụ thể sẽ hỗ trợ học viên đơn giản dễ dàng làm bài bác luyện Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 & Tập 2 kể từ cơ học tập chất lượng môn Tiếng Việt lớp 3.

Giải Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

Giải Tiếng Việt lớp 3 Tập 1

Măng non

Bài 2: Em vẫn lớn

 • Chia sẻ và đọc: Nhớ lại buổi đầu tới trường trang 18, 19, 20

  Bạn đang xem: tiếng việt lớp 3 cánh diều

 • Tự xem sách báo trang 20

 • Viết trang 21

 • Nói và nghe: Nghe - kể: Chỉ cần thiết tích tắc cho tới thường xuyên trang 21, 22

 • Đọc: Con vẫn rộng lớn thiệt rồi trang 22, 23, 24

 • Viết trang 24

 • Đọc: Giặt áo trang 25, 26

 • Viết trang 26, 27

 • Nói và nghe: Kể chuyện: Con vẫn rộng lớn thiệt rồi trang 28

 • Đọc: Bài luyện thực hiện văn trang 28, 29, 30

 • Góc tạo ra trang 30, 31

 • Tự Đánh Giá trang 31

Bài 4: Mái lạnh lẽo gia đình

 • Chia sẻ và đọc: Ngưỡng cửa ngõ trang 45, 46, 47

 • Tự xem sách báo trang 47

 • Viết trang 47

 • Nói và nghe: Trao đổi: Nhận và gọi điện thoại cảm ứng thông minh trang 48, 49

 • Đọc: Cha tiếp tục luôn luôn ở mặt mày con cái trang 49, 50, 51

 • Viết trang 51

 • Đọc: Quạt cho tới bà ngủ trang 52, 53

 • Viết trang 53, 54

 • Nói và nghe: Trao đổi: Em xem sách báo trang 54, 55

 • Đọc: Ba con cái búp bê trang 55, 56

 • Góc tạo ra trang 57, 58

 • Tự Đánh Giá trang 58

Cộng đồng

Bài 6: Yêu thương, phân chia sẻ

 • Chia sẻ và đọc: Bảy sắc cầu vồng trang 67, 68, 69

 • Tự xem sách báo trang 69

 • Viết trang 70

 • Nói và nghe: Nghe - kể: Sở lông rực rỡ tỏa nắng của chim thiên đàng trang 70

 • Đọc: Bận trang 71, 72

 • Viết trang 72, 73

 • Đọc: Chia sẻ nụ cười trang 73, 74, 75

 • Viết trang 75, 76

 • Nói và nghe: Trao đổi: Quà tặng của em trang 76

 • Đọc: Nhà rông trang 77, 78

 • Góc tạo ra trang 78, 79

 • Tự Đánh Giá trang 79

Bài 7: Khối óc và bàn tay

 • Chia sẻ và đọc: Ông Trạng chất lượng đo lường trang 80, 81, 82

 • Tự xem sách báo trang 82

 • Viết trang 82

 • Nói và nghe: Nghe - kể: Chiếc gương trang 83, 84

 • Đọc: Cái cầu trang 84, 85

 • Viết trang 85, 86

 • Đọc: Người trí thức yêu thương nước trang 86, 87

 • Viết trang 87, 88

 • Nói và nghe: Trao đổi: Em xem sách báo trang 88, 89

 • Đọc: Từ cậu bé bỏng thực hiện mướn trang 90, 91

 • Góc tạo ra trang 92, 93

 • Tự Đánh Giá trang 93

Bài 9: Sáng tạo nên nghệ thuật

 • Chia sẻ và đọc: Tiếng đàn trang 107, 108, 109, 110

 • Tự xem sách báo trang 110

 • Viết trang 110

 • Nói và nghe: Nghe - kể: Đàn cá heo và phiên bản nhạc trang 111

 • Đọc: Ông lão nhân hậu trang 112, 113

 • Viết trang 113

 • Đọc: Án tay giáo viên trang 114, 115

 • Viết trang 115, 116

 • Nói và nghe: Trao đổi: Em xem sách báo trang 116, 117

 • Đọc: Quà tặng chú hề trang 117, 118, 119

 • Góc tạo ra trang 119, 120

 • Tự Đánh Giá trang 120

Giải Tiếng Việt lớp 3 Tập 2

Đất nước

Bài 12: Đồng quê yêu thương dấu

 • Chia sẻ và đọc: Sông quê trang 17, 18, 19

 • Tự xem sách báo trang 19

 • Viết trang 19

  Xem thêm: bạn không nên để thất bại ngăn mình tiến về phía trước

 • Nói và nghe: Trao đổi: Kì ngủ thú vị trang 19, 20

 • Đọc: Hương làng mạc trang đôi mươi, 21, 22

 • Viết trang 23

 • Đọc: Làng em trang 24, 25

 • Viết trang 25, 26

 • Nói và nghe: Nghe - kể: Kho báu trang 26, 27

 • Đọc: Phép mầu bên trên rơi mạc trang 27, 28, 29

 • Góc tạo ra trang 29, 30

 • Tự Đánh Giá trang 30

Bài 13: Cuộc sinh sống đô thị

 • Chia sẻ và đọc: Phố phường TP Hà Nội trang 31, 32, 33

 • Tự xem sách báo trang 33

 • Viết trang 33

 • Nói và nghe: Trao đổi: chỉ vệ môi trường thiên nhiên khu đô thị trang 34

 • Đọc: Những tấm tấm lòng trang 35, 36

 • Viết trang 36, 37

 • Đọc: Trận bóng bên trên mặt phố trang 37, 38, 39

 • Viết trang 39, 40

 • Nói và nghe: Kể chuyện: Trận bóng bên trên mặt phố trang 40, 41

 • Đọc: Con kênh xanh xao đằm thắm lòng TP. Hồ Chí Minh trang 41, 42, 43

 • Góc tạo ra trang 43, 44

 • Tự Đánh Giá trang 44

Bài 14: Anh em một nhà

 • Chia sẻ và đọc: Rừng mộc quý trang 45, 46, 47

 • Tự xem sách báo trang 47

 • Viết trang 48

 • Nói và nghe: Kể chuyện: Rừng mộc quý trang 48, 49

 • Đọc: Mé dù cửa ngõ đá trang 49, 50

 • Viết trang 50, 51

 • Đọc: Hội đua ghe ngo trang 51, 52, 53

 • Viết trang 53, 54

 • Nói và nghe: Trao đổi: Em xem sách báo trang 54, 55

 • Đọc: Nhớ Việt Bắc trang 55, 56

 • Góc tạo ra trang 57, 58

 • Tự Đánh Giá trang 58

Bài 16: chỉ vệ Tổ quốc

 • Chia sẻ và đọc: Chú thủy quân trang 66, 67, 68

 • Tự xem sách báo trang 68

 • Viết trang 68

 • Nói và nghe: Kể chuyện: Chàng trai làng mạc Phù Ủng trang 69

 • Đọc: Hai Bà Trưng trang 69, 70, 71

 • Viết trang 71

 • Đọc: Trận tiến công bên trên ko trang 72, 73

 • Viết trang 74, 75

 • Nói và nghe: Trao đổi: Em xem sách báo trang 75, 76

 • Đọc: Tại lại với chiến khu vực trang 76, 77, 78

 • Góc tạo ra trang 78, 79

 • Tự Đánh Giá trang 79

Ngôi ngôi nhà chung

Bài 18: quý khách bè tư phương

 • Chia sẻ và đọc: Cu-ba tươi tắn đẹp mắt trang 94, 95, 96

 • Tự xem sách báo trang 96

 • Viết trang 97

 • Nói và nghe: Nghe - kể: Sự tích cây lúa trang 97, 98

 • Đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua trang 99, 100

 • Viết trang 101

 • Nói và nghe: Trao đổi: Thực hành chia sẻ trang 102

 • Đọc: Một kì quan tiền trang 103, 104

 • Viết trang 104

 • Đọc: Nhập gia tùy tục trang 105, 106

 • Viết trang 106, 107

 • Nói và nghe: Trao đổi: Em xem sách báo trang 107, 108

 • Đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh trang 109, 110

 • Viết trang 111

 • Đọc: Người hồi sinh di tích lịch sử trang 112, 113, 114

 • Góc tạo ra trang 115

  Xem thêm: học 10.vn lớp 3

 • Tự Đánh Giá trang 115

Xem thêm thắt biên soạn, giải bài bác luyện lớp 3 Cánh diều những môn học tập hoặc khác:

Cách coi online sách lớp 3 mới:

 • Xem online cuốn sách lớp 3 Kết nối tri thức
 • Xem online cuốn sách lớp 3 Cánh diều
 • Xem online cuốn sách lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo