tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 5

Hãy nhập thắc mắc của người sử dụng vô phía trên, nếu như trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

tính nhanh:

26,25x81,7-24,3x26,25-11,6x26,25=26,25x54,2

=26,25x(81,7-24,3-11,6)

=26,25x45,8

=120225

nếu nhưng mà bản thân sai thì vững chắc cậu chép đề sai nhé bên trên bài xích này tương đối kì!!!!!

Đề phát âm khó khăn hiểu quá các bạn. Quý Khách nên ghi chép lại nhằm quý khách tương hỗ chất lượng rộng lớn.

câu căn vặn của người sử dụng phát âm khó khăn hiểu quá

a) 19,17x25x4=19,17(25x4)=19,17x100=1917

b)1,79x(8x125)=1,79x1000=1790

chúc bạn làm việc tốt

\(=21,37\cdot\left(27,5+72,4+0,1\right)=21,37\cdot100=2137\)

\(=21,37\cdot27.5+72.4+21.37+21.37\cdot0.1\)

Xem thêm: nhật bản thuộc khu vực nào của châu á

\(=21.37\left(27.5+72.4+0.1\right)=21.37\cdot100=2137\)

\(=25,17\times\left(16,9-16,8\right)\\ =25,17\times1=25,17\)

25,17 x 16,9 - 25,17 x 16,8 

= 25,17 x ( 16,9 - 16,8 )

= 25,17 x 0,1

= 2,517

\(108\times5+108\times96-108=108\times\left(5+96-1\right)\)

                                                              \(=108\times100=10800\)

`108xx5+108xx96-108`

`=108xx(5+96-1)`

`=108xx100`

`=10800`

Xem thêm: muốn tính diện tích hình chữ nhật

(3+2-5) x 4/15= 0 x 4/15 = 0