toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là

Bách khoa toàn thư hé Wikipedia

Một phần của loạt bài xích về
Chủ nghĩa Marx
Karl Marx và Friedrich Engels
 • Các phiên bản thảo
  kinh tế và triết học tập 1844

 • Luận cương về Feuerbach
 • Hệ tư tưởng Đức
 • Lao động thực hiện mướn và Tư bản
 • Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
 • Ngày 18 mon sương quáng gà
  của Louis Bonaparte

 • Grundrisse der Kritik
  der Politischen Ökonomie

 • Đóng chung phê bình
  kinh tế chủ yếu trị

 • Das Kapital
 • Phê phán Cương lĩnh Gotha
 • Biện triệu chứng của tự động nhiên

Triết học

 • Chủ nghĩa duy vật biện chứng
  • Tất quyết định luận tham ô số
 • Biện triệu chứng duy vật
  • Chủ nghĩa duy vật biện chứng
 • Phương pháp Marx

Phê phán kinh tế tài chính chủ yếu trị

 • Tư phiên bản (tích lũy)
 • Thuyết xịn hoảng
 • Hàng hóa
 • Kinh tế học tập Marx
 • Lao động rõ ràng và trừu tượng
 • Yếu tố sản xuất
 • Xu phía hạn chế của tỉ lệ thành phần lợi nhuận
 • Phương tiện sản xuất
 • Phương thức sản xuất
  • Châu Á
  • Tư phiên bản công ty nghĩa
  • Xã hội công ty nghĩa
 • Lực lượng sản xuất
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Sản xuất thặng dư
 • Thời gian ngoan làm việc xã hội cần thiết thiết
 • Lượng độ quý hiếm của mặt hàng hóa
 • Làm công ăn lương

Xã hội học

 • Tha hóa lao động
 • Cơ sở hạ tầng và phong cách thiết kế thượng tầng
 • Tư sản
 • Giai cấp
 • Ý thức giai cấp
 • Thuyết xung đột
  • Xung đột giai cấp
 • Xã hội phi giai cấp
 • Sùng bái mặt hàng hóa
 • Xã hội nằm trong sản
 • Phê phán kinh tế tài chính chủ yếu trị
 • Bá quyền văn hóa
 • Dân chủ
 • Chuyên chủ yếu vô sản
 • Bóc lột lao động
 • Liên tưởng tự động do
 • Bản hóa học tương đương loài
 • Hệ tư tưởng
 • Giai cung cấp vô sản lưu manh
 • Giai cung cấp vô sản
 • Tư hữu
 • Quan hệ sản xuất
 • Vật hóa
 • Thuyết về ngôi nhà nước
 • Giai cung cấp công nhân

Lịch sử

 • Triết học tập ở Liên Xô
 • Tích lũy tư phiên bản nguyên vẹn thủy
 • Cách mạng vô sản
 • Chủ nghĩa quốc tế vô sản
 • Cách mạng thế giới
 • Marx Trẻ

Bình diện

 • Mỹ học
 • Khảo cổ học
 • Tội phạm học
 • Phân tích văn hóa
 • Chủ nghĩa phái nữ quyền
 • Lí thuyết phim
 • Địa lí học
 • Phê bình văn học
 • Tôn giáo

Biến thể kinh điển

 • Marx-Hegel
 • Neue Marx-Lektüre
 • Marx Tây phương
 • Marx nhân văn
  • Học phái Praxis

Biến thể chủ yếu thống

Xem thêm: tính oxi hóa là gì

 • Chủ nghĩa Lenin
  • Chủ nghĩa Bolshevik
   • Tả khuynh
   • Chủ nghĩa Marx-Lenin
   • Chủ nghĩa Trotsky
    • Chính thống
    • Chủ nghĩa Pablo
    • Chủ nghĩa Posadas
    • Phe loại ba
  • Chủ nghĩa Bordiga
  • Chủ nghĩa Nkrumah
  • Hữu khuynh
 • Chủ nghĩa Luxemburg
 • Chủ nghĩa Menshevik
Chủ nghĩa Marx-Lenin
 • Chủ nghĩa phản xét lại
 • Chủ nghĩa Castro
 • Chủ nghĩa Guevara
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Chủ nghĩa Hoxha
 • Chủ nghĩa Husák
 • Juche
 • Chủ nghĩa Kádár
 • Chủ nghĩa Khrushchev
 • Chủ nghĩa Mao
  • Chủ nghĩa Marx-Lenin-Mao
   • Tư tưởng Gonzalo
   • Chủ nghĩa Mao trái đất loại ba
   • Đường Prachanda
 • Chủ nghĩa xã hội rực rỡ Trung Quốc
  • Lý luận Đặng Tiểu Bình
  • Quan điểm trở nên tân tiến khoa học
  • Ba đại diện
  • Tư tưởng Tập Cận Bình
 • Chủ nghĩa Stalin
 • Chủ nghĩa Tito

Biến thể mô tả khuynh

 • Công hữu hóa
 • Chủ nghĩa Bolshevik mô tả khuynh
 • Chủ nghĩa Bordiga
 • Chủ nghĩa nằm trong sản hội đồng
 • Chủ tình nghĩa huống
 • Chủ nghĩa tự động trị

Biến thể tự tại cá nhân

 • Chủ nghĩa tự động trị
 • Chủ nghĩa nằm trong sản hội đồng
 • Chủ nghĩa De Leon
 • Lettrism
 • Mao-Spontex
 • Chủ nghĩa Marx mới
  • Chủ nghĩa Marx phân tích
  • Chủ nghĩa Marx-Freud
   • Trường phái Frankfurt
  • Chủ nghĩa Marx mở
  • Chủ nghĩa Marx cấu trúc
 • Chủ tình nghĩa huống

Biến thể khác

 • Trường phái Budapest
 • Chủ nghĩa Marx trung dung
  • Chủ nghĩa Marx-Áo
 • Chủ nghĩa xã hội dân chủ
 • Chủ nghĩa Marx Tây Âu
 • Chủ nghĩa Marx phái nữ quyền
 • Chủ nghĩa Gramsci mới
 • Chủ nghĩa Marx chủ yếu trị
 • Chủ nghĩa Hậu Marx
 • Chủ nghĩa xét lại
 • Chủ nghĩa Shachtman

Nhân vật

 • Karl Marx
 • Engels
 • Bernstein
 • De Leon
 • Kautsky
 • Eleanor Marx
 • Debs
 • Plekhanov
 • Zetkin
 • Gorky
 • Connolly
 • Lenin
 • Luxemburg
 • Liebknecht
 • Kollontai
 • Pannekoek
 • Bukharin
 • Stalin
 • Trotsky
 • Borochov
 • Lukács
 • Korsch
 • Hồ Chí Minh
 • Gramsci
 • Benjamin
 • Mao Trạch Đông
 • Horkheimer
 • Ibárruri
 • Aragon
 • Brecht
 • Marcuse
 • Fromm
 • Lefebvre
 • Adorno
 • Mariátegui
 • Sartre
 • Rubel
 • Beauvoir
 • Allende
 • Dunayevskaya
 • Mills
 • Hobsbawm
 • Althusser
 • Pasolini
 • Zinn
 • Miliband
 • Parenti
 • Bauman
 • Guevara
 • Castro
 • Debord
 • Fanon
 • Harvey
 • Wolff
 • Sankara
 • Žižek
 • Losurdo
 • Wood

Chủ đề liên quan

 • Thuyết phê phán
 • Phê phán công ty nghĩa Marx
 • Chủ nghĩa nằm trong sản
 • Thuyết thủ đoạn công ty nghĩa Marx văn hóa
 • Quyết quyết định luận kinh tế
 • Lịch sử công ty nghĩa nằm trong sản
 • Chính trị mô tả khuynh
  • Cánh mô tả Mới
  • Cánh mô tả Cũ
 • Dân công ty xã hội
 • Chủ nghĩa vô chính phủ nước nhà xã hội
  • Chủ nghĩa nằm trong sản vô chủ yếu phủ
 • Chủ nghĩa xã hội
  • Tự bởi cá nhân
  • Cách mạng
  • Không tưởng
 • Chủ nghĩa Marx thô tục
 • Hội đồng công nhân

Thể loại liên quan

Karl Marx

Triết học tập lịch sử

 •  Cổng vấn đề Chủ nghĩa nằm trong sản
 •  Cổng vấn đề Triết học
 • x
 • t
 • s

Sức lao động là 1 định nghĩa trọng yếu đuối vô kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác-xít. Mác khái niệm mức độ làm việc là toàn cỗ những năng lượng thể hóa học, trí tuệ và ý thức tồn bên trên vô một khung người, vô một loài người đang được sinh sống, và được người cơ rước rời khỏi áp dụng mỗi một khi phát triển rời khỏi một thặng dư giá trị này cơ. Sức làm việc là năng lực làm việc của loài người, là ĐK tiên quyết của từng quy trình phát triển và là lực lượng phát triển tạo ra hầu hết của xã hội. Nhưng mức độ làm việc mới nhất đơn thuần năng lực làm việc, còn làm việc là việc chi tiêu và sử dụng mức độ làm việc vô thực tế.

Điều khiếu nại trở nên mặt hàng hóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Người làm việc trọn vẹn tự tại về thân thiện thể, sở hữu năng lực phân bổ mức độ làm việc của tớ.
 2. Người công ty mức độ làm việc không tồn tại đầy đủ tư liệu phát triển quan trọng nhằm rất có thể chào bán những mặt hàng hoá vô cơ làm việc của anh ấy tao kết tinh ma.

Giá trị sản phẩm & hàng hóa mức độ lao động[sửa | sửa mã nguồn]

Giá trị mặt hàng hoá mức độ làm việc được đưa ra quyết định bởi làm việc xã hội quan trọng nhằm phát triển và tái ngắt phát triển rời khỏi mức độ lao động; bao gồm 3 thành phần thích hợp thành:

Xem thêm: đề thi toán thpt 2022

 • Giá trị tư liệu sinh hoạt quan trọng cho tất cả những người lao động;
 • Chi phí giảng dạy người lao động;
 • Giá trị tư liệu sinh hoạt quan trọng nhằm giữ lại mang lại mái ấm gia đình người làm việc.

Giá trị sản phẩm & hàng hóa mức độ làm việc không giống sản phẩm & hàng hóa thường thì ở chỗ: độ quý hiếm sản phẩm & hàng hóa mức độ làm việc đem nguyên tố ý thức và lịch sử dân tộc.

Giá trị dùng sản phẩm & hàng hóa mức độ lao động[sửa | sửa mã nguồn]

Giá trị dùng nhằm thoả mãn yêu cầu của người tiêu dùng - chi tiêu và sử dụng nó vô quy trình làm việc đưa đến mặt hàng hoá; chỉ thể xuất hiện vô quy trình chi tiêu và sử dụng mức độ làm việc, tức là quy trình làm việc của những người người công nhân thực hiện thuê; độ quý hiếm dùng của sản phẩm & hàng hóa mức độ làm việc là 1 độ quý hiếm dùng đặc trưng.

Hàng hóa quánh biệt[sửa | sửa mã nguồn]

Hàng hoá mức độ làm việc là sản phẩm & hàng hóa đặc trưng, không giống với sản phẩm & hàng hóa thường thì ở chỗ:

 • Người làm việc chỉ chào bán quyền dùng, ko chào bán quyền sở hữu; chỉ được chào bán sở hữu thời hạn, ko chào bán vĩnh viễn.
 • Giá trị của sản phẩm & hàng hóa mức độ làm việc bao hàm nguyên tố ý thức và lịch sử dân tộc.
 • Càng dùng thì người làm việc càng thu thập được tay nghề, nâng cao thâm nghề nghiệp, năng suất làm việc cao hơn nữa.
 • Trong quy trình chi tiêu và sử dụng sản phẩm & hàng hóa mức độ làm việc sở hữu năng lực đưa đến một lượng độ quý hiếm mới nhất to hơn độ quý hiếm phiên bản thân thiện nó.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]