toán lớp 1 tập 2

Bình chọn:

4.1 bên trên 18 phiếu

Bạn đang xem: toán lớp 1 tập 2

  • Chủ đề 6: Các số cho tới 100 SGK Toán lớp 1 Kết nối tri thức
  • Chủ đề 7: Độ lâu năm và đo phỏng lâu năm SGK Toán lớp 1 Kết nối tri thức
  • Chủ đề 8: Phép nằm trong, quy tắc trừ (không nhớ) vô phạm vi 100 SGK Toán lớp 1 Kết nối tri thức
  • Chủ đề 9: Thời lừa lọc. Giờ và lịch
  • Chủ đề 10: Ôn tập luyện cuối năm
Bài 21: Số đem nhị chữ số sành từng túi đem 10 ngược quả cà chua. Tìm số phù hợp (theo mẫu). Xem điều giải

Bài 22: Do sánh số đem nhị chữ số

So sánh (theo mẫu):

Xem điều giải

Bài 23: Bảng những số từ là một cho tới 100Tìm số không đủ vô bảng những số từ là một cho tới 100. Xem điều giải

Bài 24: Luyện tập luyện chung

Số?

Xem điều giải

Bài 25: Dài rộng lớn, ngắn thêm Vật này lâu năm hơn? Xem điều giải

Bài 26: Đơn vị đo phỏng lâu năm

Bạn này bịa thước đo đúng?

Xem điều giải

Bài 27: Thực hành ước tính và đo phỏng dàiSố? Xem điều giải

Bài 28: Luyện tập luyện chung

Đồ vật này lâu năm hơn?

Xem điều giải

Bài 29: Phép nằm trong đem nhị chữ số với số mang trong mình 1 chữ sốTính: Xem điều giải Bài 31: Phép trừ số đem nhị chữ số cho tới số mang trong mình 1 chữ sốTính: Xem điều giải

Bài 32: Phép trừ số đem nhị chữ số cho tới số đem nhị chữ số

Tính

Xem điều giải

Bài 33: Luyện tập luyện chungTính Xem điều giải

Bài 34: Xem giờ chính bên trên đồng hồ

Các các bạn làm cái gi khi bao nhiêu giờ?

Xem điều giải

Bài 35: Ngày vô tuầnBạn Rô-bốt trồng một cây đậu thần. Xem điều giải

Bài 36: Thực hành coi lịch và giờ

Tìm gốc cây phù hợp cho từng chú sóc, biết loại tía là ngày 22.

Xem điều giải

Bài 37: Luyện tập luyện chungĐồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ? Xem điều giải Bài 39: Ôn tập luyện những số và quy tắc tính vô phạm vi 100Số? Xem điều giải

Bài 40: Ôn tập luyện hình học tập và đo lường

Những hình này bên dưới đấy là khối lập phương?

Xem điều giải