toán lớp 5 trang 73 74


Viết (theo mẫu). Kiểm tra thành phầm của một xí nghiệp sản xuất, người tớ thấy khoảng cứ 100 thành phầm thì đem 95 thành phầm đạt chuẩn chỉnh. Hỏi số thành phầm đạt chuẩn chỉnh lúc lắc từng nào tỷ lệ tổng số thành phầm của phòng máy?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 73 74

Video chỉ dẫn giải

Viết (theo mẫu):

\( \dfrac {75}{300}\;; \;\quad \dfrac {60}{400}\;;\; \quad \dfrac {60}{500}\;; \;\quad \dfrac {96}{300}.\)

Mẫu:        \( \dfrac {75}{300} = \dfrac {25}{100} = 25\% .\)

Phương pháp giải:

Rút gọn gàng những phân số tiếp tục mang đến về dạng phân số thập phân đem khuôn số là \(100\), tiếp sau đó viết lách bên dưới dạng tỉ số tỷ lệ.

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac {60}{400} = \dfrac {15}{100} = 15\% \) ;                   \( \dfrac {60}{500} = \dfrac {12}{100} = 12\% \) ; 

\( \dfrac {96}{300} = \dfrac {32}{100} = 32\% \).

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Kiểm tra thành phầm của một xí nghiệp sản xuất, người tớ thấy khoảng cứ \(100\) thành phầm thì đem \(95\) thành phầm đạt chuẩn chỉnh. Hỏi số thành phầm đạt chuẩn chỉnh lúc lắc từng nào tỷ lệ tổng số thành phầm của phòng máy?

Phương pháp giải:

Tìm phân số chỉ số thành phầm đạt chuẩn chỉnh đối với tổng số thành phầm của phòng máy tiếp sau đó thay đổi quý phái dạng tỉ số tỷ lệ.

Lời giải chi tiết:

Số thành phầm đạt chuẩn chỉnh lúc lắc số tỷ lệ tổng số thành phầm của phòng máy là:

                     95 : 100 = \(\displaystyle {{95} \over {100}}  = 0,95 = 95\%\)

                                           Đáp số : \( 95\%\). 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một vườn cây đem \(1000\) cây, nhập ê đem \(540\) cây lấy mộc và sót lại là cây ăn ngược.

a) Hỏi số lượng km lấy mộc lúc lắc từng nào tỷ lệ số lượng km nhập vườn?

b) Tỉ số tỷ lệ đằm thắm số lượng km ăn ngược và số lượng km nhập vườn là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Tìm phân số chỉ số cây ăn ngược hoặc cây lấy mộc đối với tổng số lượng km nhập vườn tiếp sau đó thay đổi quý phái dạng tỉ số tỷ lệ.

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số tỷ lệ của số lượng km lấy mộc và số lượng km nhập vườn là:

                \(\dfrac{540}{1000}=\dfrac{54}{100}= 54\% \) 

b) Trong vườn đem số lượng km ăn ngược là:

Xem thêm: tính chu vi hình bình hành

                \(1000 - 540 = 460 \) (cây)

Tỉ số tỷ lệ của số lượng km ăn ngược và số lượng km nhập vườn là:

                \(\dfrac{460}{1000}=\dfrac{46}{100}= 46\% \)

                                       Đáp số: a) \(54\%\;;\) 

                                                    b) \(46\%.\)

Lý thuyết

Tỉ số phần trăm

\(\dfrac{1}{{100}}\) rất có thể viết lách bên dưới dạng là \(1\% \) , hoặc \(\dfrac{1}{{100}} = 1\% \) ;

\(\dfrac{{15}}{{100}}\) rất có thể viết lách bên dưới dạng là \(15\% \) , hoặc \(\dfrac{{15}}{{100}} = 15\% \) ;….

Tổng quát tháo lại \(\dfrac{a}{{100}}\) rất có thể viết lách bên dưới dạng là \(a\% \) , hoặc \(\dfrac{a}{{100}} = a\% \) ;

\(\% \): Kí hiệu tỷ lệ.

a) Ví dụ 1: Diện tích một rừng hoa là \(100m^2\), nhập ê đem \(25m^2\) trồng huê hồng. Tìm tỉ số của diện tích S trồng huê hồng và diện tích S rừng hoa.

Tỉ số của diện tích S trồng huê hồng và diện tích S rừng hoa là \(25 : 100\) hay \(\dfrac{25}{100}\).

Ta viết:  \(\dfrac{25}{100}= 25\%\)

Đọc là: hai mươi lăm phần trăm.

Ta nói: Tỉ số tỷ lệ của diện tích S trồng huê hồng và diện tích S vườn huê hồng là \(25\%\); hoặc: Diện tích trồng huê hồng chiếm \(25\%\) diện tích S rừng hoa.

b) Ví dụ 2: Một ngôi trường đem \(400\) học viên, nhập ê đem \(80\) học viên xuất sắc. Tìm tỉ số của số học viên xuất sắc và số học viên toàn ngôi trường.

Tỉ số của số học viên xuất sắc và số học viên toàn ngôi trường là: 

\(80 : 400\) hay \(\dfrac{80}{400}\)

Ta có:  \(80 : 400 =\dfrac{80}{400}=\dfrac{20}{100}=  20\%\).

Ta cũng rằng rằng: Tỉ số tỷ lệ của số học viên xuất sắc và số học viên toàn ngôi trường là \(20\%\); hoặc: Số học viên xuất sắc lúc lắc \(20\%\) số học viên toàn ngôi trường.

Tỉ số này cho thấy cứ \(100\) học viên của toàn ngôi trường thì đem \(20\) học viên xuất sắc.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 75 Giải toán về tỉ số tỷ lệ

  Viết những số thập phân sau trở nên tỉ số tỷ lệ (theo mẫu): 0,57; 0,3; 0,234; 1,35. Tính tỉ số tỷ lệ của nhì số (theo mẫu):

 • Toán lớp 5 trang 76 Luyện luyện

  Tính (theo mẫu): a) 27,5% + 38%; b) 30% – 16%; Một người chi ra 42 000 đồng xu tiền vốn liếng mua sắm rau xanh. Sau Lúc chào bán không còn số rau xanh, người ê chiếm được 52 500 đồng. Hỏi: a) Tiền chào bán rau xanh vị từng nào tỷ lệ chi phí vốn? b) Người này đã lãi từng nào phần trăm?

 • Toán lớp 5 trang 77 Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo)

  Một lớp học tập đem 32 học viên, nhập ê số học viên 10 tuổi tác lúc lắc 75 %, sót lại là học viên 11 tuổi tác. Tính số học viên 11 tuổi tác của lớp học tập ê. Một xưởng may tiếp tục người sử dụng không còn 345m vải vóc nhằm may ăn mặc quần áo, nhập ê đem số vải vóc may quần lúc lắc 40%. Hỏi số vải vóc may áo là từng nào mét?

 • Toán lớp 5 trang 77 Luyện luyện

  a) Tìm 15% của 320kg ; b) Tìm 24% của 235m^2; c) Tìm 0,4% của 350 Một người chào bán 120kg gạo, nhập ê đem 35% là gạo nếp. Hỏi người ê bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo nếp?

 • Toán lớp 5 trang 78 Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo)

  Số học viên khá xuất sắc của Trường Vạn Thịnh là 552 em, lúc lắc 92% số học viên toàn ngôi trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh đem từng nào học tập sinh? Kiểm tra một thành phầm của một xưởng may, người tớ thấy đem 732 thành phầm đạt chuẩn chỉnh, lúc lắc 91,5% tổng số thành phầm. Tính tổng số thành phầm.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: bờ biển việt nam dài bao nhiêu km

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.