trong không gian oxyz cho mặt cầu s

Câu hỏi:

05/05/2020 7,843

Bạn đang xem: trong không gian oxyz cho mặt cầu s

C. R = 2

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề thi đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 vì thế thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương trình 52x+1=125 có nghiệm là:

A. x=32

B. x=52

C. x = 3

D. x = 1

Câu 2:

Cho a, b, c theo gót loại t này là phụ thân số hạng thường xuyên của một cấp cho số nằm trong. tường a + b + c = 15. Giá trị của b bằng:

A. b = 10

B. b = 8

C. b = 5

D. b = 6

Câu 3:

Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào là tiếp sau đây đúng?

A. log( 3a)=3loga

B. loga3=3loga

Xem thêm: câu mở rộng thành phần

C. log(3a)=13 loga

D. loga3=13loga

Câu 4:

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ và M, N là nhị điểm thứu tự ở bên cạnh CA, CB sao cho tới MN tuy vậy song với AB và CM/CA=k. Mặt bằng (MNB’A’) phân tách khối lăng trụ ABC. A’B’C’ trở thành nhị phần rất có thể tích V1 (phần chứa chấp điểm C) và V2 sao cho tới V1/V2=2. Khi ê độ quý hiếm của k là

A. k=-1+52

B. k=1/2

C. k=1+52

D. k=33

Câu 5:

Cho khối lăng trụ đứng đem lòng là tam giác vuông, chừng nhiều năm nhị cạnh góc vuông là 3a, 4a và độ cao của khối lăng trụ là 6a. Thể tích của khối lăng trụ bằng:

A. V=27a3

B. V=12a3

C. V=72a3

D. V=36a3

Câu 6:

Cho hàm số hắn = f(x) thỏa mãn nhu cầu f(0)=0; f'(x)=xx2+1. Họ vẹn toàn hàm của hàm số g(x)=4xf(x) là:

A. (x2+1)ln(x2)-x2+c

B. x2ln(x2+1)-x2

C. (x2+1)ln(x2+1)-x2+c

D. (x2+1)ln(x2+1)-x2

Xem thêm: nhiệt độ nóng chảy của nhôm