trong pascal cú pháp để khai báo biến là

 • Câu hỏi:

  Trong Pascal, cú pháp nhằm khai báo biến chuyển là:

  • A.
   Var < Danh sách biến chuyển > = < Kiểu tài liệu >;
  • B.
   Var < Danh sách biến chuyển > : < Kiểu tài liệu >;
  • C. < Danh sách biến chuyển > : < Kiểu tài liệu >;
  • D. Var < Danh sách biến chuyển >;

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: trong pascal cú pháp để khai báo biến là

  Đáp án đúng: B

  Var < Danh sách biến chuyển > : < Kiểu tài liệu >;

Mã câu hỏi: 8156

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: tác dụng của biện pháp liệt kê

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: năng lượng không tái tạo

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Khai báo này tại đây đúng?
 • Danh sách những biến chuyển là một trong những hoặc nhiều thương hiệu biến chuyển, những thương hiệu biến chuyển được ghi chép xa nhau bởi:
 • Trong Pascal, cú pháp nhằm khai báo biến chuyển là:
 • Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, kể từ khóa Var người sử dụng để:
 • Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, hằng và biến chuyển không giống nhau cơ phiên bản như vậy nào?
 • Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, kể từ khoá CONST người sử dụng để:
 • Hãy lựa chọn tuyên bố trúng về biến chuyển vô ngữ điệu lập trình?
 • Biến là …
 • Đại lượng dùng làm tàng trữ độ quý hiếm và độ quý hiếm rất có thể được thay cho thay đổi vô quy trình tiến hành lịch trình gọi là:
 • Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, câu mệnh lệnh này sau đấy là khai báo hằng?