tư liệu sản xuất bao gồm

Tiếng Việt[sửa]

Cách trị âm[sửa]

IPA theo dõi giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ liə̰ʔw˨˩ sa̰ːn˧˩˧ swət˧˥˧˥ liə̰w˨˨ ʂaːŋ˧˩˨ swə̰k˩˧˧˧ liəw˨˩˨ ʂaːŋ˨˩˦ swək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥ liəw˨˨ ʂaːn˧˩ swət˩˩˧˥ liə̰w˨˨ ʂaːn˧˩ swət˩˩˧˥˧ liə̰w˨˨ ʂa̰ːʔn˧˩ swə̰t˩˧

Định nghĩa[sửa]

tư liệu sản xuất

  1. Tất cả những ĐK vật hóa học quan trọng cho tất cả những người Khi phát triển.
    Tư liệu sản xuất bao gồm tư liệu làm việc và đối tượng người dùng làm việc.

Dịch[sửa]

Tham khảo[sửa]

  • "tư liệu sản xuất", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)