từ vựng tiếng anh lớp 7

Qua 12 chủ thể phân chia mang lại 2 kì học tập, những các bạn sẽ thu thập được vốn liếng kể từ nhằm rất có thể đơn giản và dễ dàng reviews về phiên bản đằm thắm, môi trường xung quanh sinh sống v.v. vì thế giờ đồng hồ Anh.

Danh sách những chủ thể kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7


3 bước học tập kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7 hiệu suất cao với MochiMochi

1. Học kể từ mới

Khóa học tập Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7 của MochiMochi hỗ trợ những thẻ kể từ vựng đã có sẵn trước theo gót công tác học tập, từng thẻ tất nhiên audio phân phát âm, hình hình ảnh minh họa, câu ví dụ đi kèm theo canh ty chúng ta học viên sở hữu tuyệt hảo thâm thúy rộng lớn về kể từ vựng đối với việc học tập qua quýt sách hoặc biên chép đơn giản.

Bạn đang xem: từ vựng tiếng anh lớp 7

Thẻ kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7 đã có sẵn trước kèm cặp hình hình ảnh, audio phân phát âm, ví dụ minh họa,…

Ở đoạn này, nhằm đạt hiệu suất cao tốt nhất có thể, chúng ta học viên hãy dành riêng thời hạn nhằm nghe phân phát âm, gọi cả nghĩa của kể từ và câu ví dụ. Bài học tập và được phân tách nhỏ 10-15 kể từ vựng nên có thể thất lạc 10-15′ nhằm hoàn thiện.

2. Ôn luyện kể từ vựng

Ở đoạn này, MochiMochi đã hỗ trợ chúng ta phân loại kể từ vựng tiếp tục học tập theo gót cường độ ghi lưu giữ (5 cung cấp độ) và đo lường và tính toán “Thời điểm vàng” – thời gian chúng ta sẵn sàng quên kỹ năng tiếp tục học tập. Khi thời gian vàng cho tới, MochiMochi tiếp tục gửi thông tin nhằm chúng ta nhập ôn luyện. Ôn luyện nhập đích thời đặc điểm này tiếp tục giúp đỡ bạn ghi lưu giữ kể từ vựng hiệu suất cao rộng lớn.

MochiMochi đo lường và tính toán và nhắc nhở chúng ta ôn luyện nhập thời gian vàng để ghi lưu giữ hiệu quả

3. Tham gia những thách thức học tập của MochiMochi

Sau khi chúng ta tiếp tục quen thuộc với cơ hội học tập và ôn luyện kể từ vựng với MochiMochi rồi, nhớ rằng nhập cuộc những thách thức học hành MochiMochi tổ chức triển khai ấn định kì nhập Group học tập viên. Ngoài việc nhận những phần quà quan trọng của MochiMochi, những thách thức học hành này còn hỗ trợ chúng ta tăng ý thức học hành và nhận thêm những người dân chúng ta nằm trong chí phía nữa đó! Cùng nhau học hành và tiến thủ cỗ nhé!

Ngoài những khóa đào tạo và huấn luyện mang lại cung cấp THCS (Lớp 6, 7, 8, 9)THPT (Lớp 10, 11, 12), MochiMochi còn tồn tại những khóa đào tạo và huấn luyện riêng biệt đáp ứng cho những kì thi đua thông dụng (THPTQG, IELTS, TOEIC,…). Các chúng ta học viên cũng rất có thể tăng những kể từ vựng gặp gỡ nhập cuộc sống, đề thi đua,… nhập MochiMochi nhằm ôn luyện với chức năng Thời điểm vàng, không ngừng mở rộng tăng vốn liếng kể từ cho chính mình nhé!


Danh sách kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7 theo gót Unit

1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7 Học kì I

Qua 6 Unit trước tiên, những các bạn sẽ xẻ thâm thúy rộng lớn nhập những chủ thể không xa lạ và được xúc tiếp ở những cung cấp học tập trước như món ăn, đồ uống, sở trường v.v. Số lượng kể từ vựng tương quan cho tới những chủ thể này rất rất đa dạng chủng loại. Do tê liệt, chúng ta học viên nên tiếp nhận sở hữu tinh lọc nhằm tách thất lạc thời hạn học tập những kể từ vựng không tồn tại tính phần mềm cao.

UNIT 1: HOBBIES

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
belong (v)/bɪˈlɔːŋ/thuộc về
beneficial (adj)/ˌbenɪˈfɪʃl/có lỗi, sở hữu ích
benefit (n)/ˈbenɪfɪt/lợi ích, phúc lợi
bug (n)/bʌɡ/con bọ
cardboard (n)/ˈkɑːrdbɔːrd/bìa những tông, bìa cứng
creativity (n)/ˌkriːeɪˈtɪvəti/óc tạo nên, tính sáng sủa tạo
dollhouse (n)/ˈdɑːlhaʊs/nhà búp bê
footballer (n)/ˈfʊtbɔːlər/cầu thủ bóng đá
gardening (v, n)/ˈɡɑːrdnɪŋ/làm vườn, sự trồng vườn
glue (n)/ɡluː/keo dán, hồ nước, băng keo
horse riding (n)/ˈhɔːrs raɪdɪŋ/cưỡi ngựa
insect (n)/ˈɪnsekt/côn trùng
jogging (n)/ˈdʒɑːɡɪŋ/đi cỗ, chạy cỗ thư giãn
judo (n)/ˈdʒuːdəʊ/môn võ ju-do
leisure time (n)/ˈliːʒər taɪm/thời gian dối rảnh
lockdown (n)/ˈlɑːkdaʊn/sự phong toả, giãn cách
making models (phrase)/ˈmeɪkɪŋ ˈmɑːdlz/làm tế bào hình
maturity (n)/məˈtʃʊərəti/sự trưởng thành
pandemic (n)/pænˈdemɪk/đại dịch
patient (adj)/ˈpeɪʃnt/kiên nhẫn
popular (adj)/ˈpɒpjələ(r)/được nhiều người ưa quí, phổ biến
responsibility (n)/rɪˌspɑːnsəˈbɪləti/trách nhiệm
set (v)/set/(mặt trời) lặn
sew (v)/səʊ/may, khâu
stamp (n)/stæmp/con tem
stress (n)/stres/sự căng thẳng
teddy bear (n)/ˈtedi ber/gấu nhồi bông (đồ nghịch tặc mang lại con trẻ con)
unusual (adj)/ʌnˈjuːʒəl/khác thông thường, bất thường
valuable (adj)/ˈvæljuəbl/quý giá
yoga (n)/ˈjəʊɡə/môn yoga, sự ngồi thiền
take on (phrV)/teɪk ɑːn/nhận thêm

UNIT 2: HEALTHY LIVING

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
acne (n)/ˈækni/mụn trứng cá
affect (v)/əˈfekt/tác động, tác động đến
avoid (v)/əˈvɔɪd/tránh né, trốn tránh
chapped (adj)/tʃæpt/(da, môi) bị nứt nẻ
cycling (n)/ˈsaɪklɪŋ/hoạt động giẫm xe
diet (n)/ˈdaɪət/chế phỏng ăn uống
dim (adj)/dɪm/lờ lù mù, ko đầy đủ sáng
disease (n)/dɪˈziːz/bệnh
eye drop (n)/aɪ drɑːp/thuốc nhỏ mắt
fat (n)/fæt/mỡ, hóa học béo
fit (n)/fɪt/gọn gàng, bằng vận, vừa phải vặn
health (n)/helθ/sức khỏe
healthy (adj)/ˈhelθi/khỏe mạnh, lành lặn mạnh
indoor (adj)/ˈɪndɔːr/trong nhà
lemonade (n)/ˌleməˈneɪd/nước chanh
lip balm (n)/ˈlɪp bɑːm/kem bôi môi (chống nứt nẻ), son chăm sóc môi
Mediterranean (adj, n)/ˌmedɪtəˈreɪniən/(thuộc) Địa Trung Hải
Địa Trung Hải
pimple (n)/ˈpɪmpl/mụn nhọt
pop (v)/pɑːp/nặn (mụn)
protein (n)/ˈprəʊtiːn/chất đạm
screen time (n)/ˈskriːn taɪm/thời gian dối coi mùng hình
seafood (n)/ˈsiːfuːd/đồ hải sản
skin condition (n)/skɪn kənˈdɪʃn/tình trạng da
soft drink (n)/ˌsɑːft ˈdrɪŋk/nước ngọt sở hữu ga
soybean (n)/ˈsɔɪ.biːn/đậu nành
sunburn (n)/ˈsʌnbɜːrn/sự cháy nắng
surroundings (n)/səˈraʊndɪŋz/môi ngôi trường xung quanh
sweetened (adj)/ˈswitənd/tạo ngọt
tofu (n)/ˈtəʊfuː/đậu phụ
vegetarian (adj, n)/ˌvedʒəˈteriən/ăn chay
người ăn chay
virus (n)/ˈvaɪrəs/(con) vi rút
vitamin (n)/ˈvaɪtəmɪn/vitamin (chất dinh cơ dưỡng)

UNIT 3: COMMUNITY SERVICE

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
board game (n)/ˈbɔːrd ɡeɪm/trò nghịch tặc bên trên bàn cờ
caring (adj)/ˈkeərɪŋ/quan tâm cho tới người khác
clean-up activity (n)/ˈkliːn ʌp ækˈtɪvəti/hoạt động dọn rửa
collect (v)/kəˈlekt/thu thập, thuế tầm
community (n)/kəˈmjuːnəti/cộng đồng
community service (n)/kəˌmjuːnəti ˈsɜːrvɪs/dịch vụ nằm trong đồng
develop (v)/dɪˈveləp/phát triển, hé đem, hé rộng
donate (v)/ˈdəʊneɪt/quyên canh ty, mang lại, tặng
elderly (adj)/ˈeldəli/lớn tuổi hạc, cao tuổi
enjoyable (adj)/ɪnˈdʒɔɪəbl/thú vị, quí thú
exchange (v)/ɪksˈtʃeɪndʒ/trao đổi
flexible (adj)/ˈfleksəbl/linh hoạt
flooded (adj)/ˈflʌdɪd/bị lũ lụt, bị ngập
fund (n)/fʌnd/quỹ
homeless (adj)/ˈhəʊmləs/vô gia cư, không tồn tại gia đình
litter (n, v)/ˈlɪtər/rác
xả rác rến bừa bãi
monthly (adj)/ˈmʌnθli/hằng tháng
mountainous (adj)/ˈmaʊntənəs/vùng núi
needy (adj)/ˈniːdi/túng thiếu thốn, thiếu thốn thốn
nursing (n)/ˈnɜːrsɪŋ/sự bảo vệ, điều dưỡng
nursing trang chính (n)/ˈnɜːrsɪŋ həʊm/nơi tĩnh dưỡng, viện chăm sóc lão
orphanage (n)/ˈɔːrfənɪdʒ/trại con trẻ mồ côi
plant (n)/plænt/trồng cây
postcard (n)/ˈpəʊstkɑːrd/bưu thiếp
programme (n)/ˈprəʊɡræm/chương trình
protect (v)/prəˈtekt/bảo vệ, bảo hộ
proud (adj)/praʊd/tự hào, kiêu hãnh
provide (v)/prəˈvaɪd/cung cấp
rubbish (n)/ˈrʌbɪʃ/rác, vật không tồn tại giá bán trị
rural area (n)/ˈrʊərəl ˈeriə/vùng nông thôn
skill (n)/skɪl/kỹ năng
teenager (n)/ˈtiːneɪdʒər/thanh thiếu thốn niên
thankful (adj)/ˈθæŋkfl/biết ơn
tutor (v, n)/ˈtjuːtə(r)/phụ đạo, dạy dỗ học
gia sư
volunteer (v, n)/ˌvɑːlənˈtɪr/tình nguyện, người tình nguyện

UNIT 4: MUSIC AND ARTS

Xem thêm: yếu tố nào đã đặt nền tảng cho các phát minh của cách mạng công nghiệp lần thứ 3

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
actor (n)/ˈæktər/nam trình diễn viên
anthem (n)/ˈænθəm/bài quốc ca
artist (n)/ˈɑːtɪst/nghệ sỹ, người thực hiện nghệ thuật
artistic (adj)/ɑːrˈtɪstɪk/(thuộc) nghệ thuật
assemble (v)/əˈsembl/lắp ráp, luyện hợp
character (n)/ˈkærəktə(r)/nhân vật (trong kiệt tác văn học tập, nhập phim,..)
choir (n)/ˈkwaɪər/dàn ăn ý xướng
classical (adj)/ˈklæsɪkl/cổ điển, kinh điển
compose (v)/kəmˈpəʊz/soạn, biên soạn, sáng sủa tác
composer (n)/kəmˈpəʊzər/nhà biên soạn nhạc, nhạc sĩ
compulsory (adj)/kəmˈpʌlsəri/bắt buộc
concert (n)/ˈkɒnsət/buổi hòa nhạc
concert hall (n)/ˈkɒnsət hɔːl/phòng hoà nhạc
control (v)/kənˈtrəʊl/điều khiển
costume (n)/ˈkɑːstuːm/trang phục
country music (n)/ˈkʌntri mjuːzɪk/nhạc đồng quê
drama (n)/ˈdrɑːmə/kịch, phim bộ
entertainer (n)/ˌentərˈteɪnər/nghệ sỹ màn biểu diễn giải trí
exhibition (n)/ˌeksɪˈbɪʃn/cuộc triển lãm
festival (n)/ˈfestɪvl/lễ hội
folk music (n)/fəʊk ˈmjuːzɪk/nhạc dân gian dối, nhạc truyền thống
gallery (n)/ˈɡæləri/phòng triển lãm giành, trưng bày nghệ thuật
hard-working (adj)/ˌhɑːrd ˈwɜːrkɪŋ/chăm chỉ, nỗ lực
lively (adj)/ˈlaɪvli/sôi nổi, hăng hái
monochord (n)/ˈmɒnəʊˌkɔːd/đàn bầu, đàn một dây
motion-picture (n)/ˌməʊʃn ˈpɪktʃər/phim năng lượng điện ảnh
musical instrument (n)/ˌmjuːzɪkl ˈɪnstrəmənt/nhạc cụ
musician (n)/mjuˈzɪʃn/nhạc sỹ
originate (v)/əˈrɪdʒɪneɪt/bắt mối cung cấp, xuất phân phát từ
painter (n)/ˈpeɪntər/thợ tô, hoạ sỹ
perform (v)/pərˈfɔːrm/biểu trình diễn, trình diễn
perform (v)/pərˈfɔːrm/thực hiện tại, thể hiện
performance (n)/pərˈfɔːrməns/sự trình trình diễn, buổi biểu diễn
photography (n)/fəˈtɑːɡrəfi/nhiếp ảnh
poet (n)/ˈpəʊət/nhà thơ, thi đua sĩ
portrait (n)/ˈpɔːtreɪt/bức chân dung
prefer (v)/prɪˈfɜːr/thích hơn
puppet (n)/ˈpʌpɪt/con rối
rock music (n)/ˈrɑːk mjuːzɪk/nhạc rock
sculpture (n)/ˈskʌlptʃə(r)/điêu xung khắc, kiệt tác điêu khắc
spare time (n)/sper taɪm/thời gian dối rảnh
water puppetry (n)/ˈwɔːtər ˈpʌpɪtri/múa rối nước

UNIT 5: FOOD AND DRINK

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
beef (n)/biːf/thịt bò
beef shank (n)/biːf ʃæŋk/bắp bò
boneless (adj)/ˈbəʊnləs/không sở hữu xương
broth (n)/brɔːθ/nước sử dụng, nước lèo
butter (n)/ˈbʌtər/
dish (n)/dɪʃ/món ăn
eel (n)/iːl/con lươn
exporter (n)/ekˈspɔːrtər/nhà xuất khẩu, mối cung cấp xuất khẩu
fish sauce (n)/fɪʃ sɔ:s/nước mắm
flour (n)/ˈflaʊər/bột, bột mỳ
fork (n)/fɔːrk/dĩa
fried (adj)/fraɪd/được chiên, rán
green tea (n)/ˌɡriːn ˈtiː/chè xanh rớt, trà xanh
ingredient (n)/ɪnˈɡriːdiənt/thành phần (nguyên liệu nhằm nấu nướng ăn)
juice (n)/dʒuːs/nước xay (của củ, ngược, rau xanh, thịt…)
late-night snack (n)/ˌleɪt ˈnaɪt snæk/đồ ăn lặt vặt khuya
lemonade (n)/ˌleməˈneɪd/nước chanh
lemongrass (n)/ˈlemənɡræs/sả, cây sả
mineral water (n)/ˈmɪnərəl wɔːtər/nước khoáng
noodle (n)/ˈnuːdl/mì, mì sợi, phở
omelette (n)/ˈɑː.mə.lət/trứng tráng
onion (n)/ˈʌnjən/củ hành
pancake (n)/ˈpænkeɪk/bánh kếp
pepper (n)/ˈpepər/hạt tiêu
pie (n)/paɪ/bánh nướng, bánh hấp
pork (n)/pɔːrk/thịt lợn
pork knuckle (n)/pɔːrk ˈnʌkl/chân giò
recipe (n)/ˈresəpi/công thức thực hiện khoản ăn
rice vermicelli (n)/raɪs ˌvɜːrmɪˈtʃeli/bún
roast (v, adj)/rəʊst/quay, nướng
(được) tảo, nướng
salt (n)/sɔ:lt/muối
sandwich (n)/ˈsænwɪdʒ/bánh cặp, bánh sandwich
sauce (n)/sɔːs/nước chấm, nước sốt
shrimp (n)/ʃrɪmp/con tôm
shrimp sauce (n)/ʃrɪmp sɔːs/mắm tôm
slice (n)/slaɪs/miếng mỏng manh, lát mỏng
soup (n)/suːp/súp, canh, cháo
spaghetti (n)/spəˈɡeti/mỳ ống
spring rolls (n)/ˌsprɪŋ ˈrəʊl/nem rán, khoản cuốn
starter (n)/ˈstɑːrtər/món khai vị
sweet soup (n)/swi:t suːp/chè
tablespoon (n)/ˈteɪblspuːn/thìa ăn, lượng đựng nhập một thìa súp
teaspoon (n)/ˈtiːspuːn/thìa nhỏ, lượng đựng nhập một thìa nhỏ dùng để làm quấy trà
toast (n, v)/təʊst/bánh mì nướng
nướng
tuna (n)/ˈtuːnə/cá ngừ

UNIT 6: A VISIT TO A SCHOOL

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
brochure (n)/brəʊˈʃʊr/tờ lăng xê, quyển giới thiệu
celebrate (v)/ˈselɪbreɪt/làm lễ kỉ niệm, ăn mừng
classmate (n)/ˈklæsmeɪt/bạn nằm trong lớp
coach (n)/kəʊtʃ/huấn luyện viên
computer room (n)/kəmˈpjuːtər rʊm/phòng máy tính
entrance exam (n)/ˈentrəns ɪɡˈzæm/kì thi đua đầu vào
equipment (n)/ɪˈkwɪpmənt/đồ sử dụng, thiết bị
examination (n)/ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn/bài đánh giá, kì thi
extra (adj)/ˈekstrə/thêm
facility (n)/fəˈsɪləti/thiết bị, hạ tầng vật chất
gifted (adj)/ˈɡɪftɪd/năng năng khiếu, thiên tài
gym (n)/dʒɪm/phòng tập
interact (v)/ˌɪntərˈækt/tương tác
interview (n)/ˈɪntəvjuː/cuộc phỏng vấn, bài bác phỏng vấn
laboratory (n)/ˈlæbrətɔːri/phòng thí nghiệm
lower secondary school (n)/ˈləʊə ˈsekəndri skuːl/trường trung học tập cơ sở
midterm (adj)/ˌmɪdˈtɜːm/giữa học tập kỳ
opportunity (n)/ˌɒpəˈtjuːnəti/thời điểm, cơ hội
outdoor (adj)/ˈaʊtdɔː(r)/ngoài trời
playground (n)/ˈpleɪɡraʊnd/sân chơi
private (adj)/ˈpraɪvət/riêng tư, cá nhân
projector (n)/prəˈdʒektər/máy chiếu
reception (n)/rɪˈsepʃn/quầy lễ tân
resource (n)/ˈriːsɔːrs/tài nguyên vẹn, mối cung cấp lực
royal (adj)/ˈrɔɪəl/thuộc hoàng gia
school library (n)/skuːl ˈlaɪbrəri/thư viện
schoolmate (n)/ˈskuːlmeɪt/bạn nằm trong trường
service (n)/ˈsɜːrvɪs/dịch vụ
share (v, n)/ʃeə(r)/chia sẻ
cổ phần
sports hall (n)/ˈspɔːrts ˌhɑːl/nhà thi đua đấu
staffroom (n)/ˈstæfrʊm/phòng ngóng giáo viên
talented (adj)/ˈtæləntɪd/tài năng
well-known (adj)/ˌwel ˈnoʊn/nổi tiếng

2. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7 Học kì II 

Bước quý phái Học kì II lớp 7, cũng giống như những cung cấp học tập trước tê liệt, kể từ vựng của 6 bài bác tiếp theo sau sẽ tiến hành không ngừng mở rộng quý phái những chủ thể mô hình lớn hơn hoàn toàn như là tích điện, toàn cầu nhập sau này, phượt, v.v. 

UNIT 7: TRAFFIC

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
accident (n)/ˈæksɪdənt/tai nạn
bumpy (adj)/ˈbʌmpi/lồi lõm, nhiều ổ gà, gập ghềnh
carbon emission (n)/ˈkɑːbən iˈmɪʃn/khí thải carbon
crossroads (n)/ˈkrɔːsrəʊdz/ngã phụ thân, trượt tư
cyclist (n)/ˈsaɪklɪst/người lên đường xe cộ đạp
distance (n)/ˈdɪstəns/khoảng cách
engine (n)/ˈendʒɪn/động cơ
fine (n)/faɪn/tiền phạt
fly (v)/flaɪ/bay, lên đường bên trên máy cất cánh, lái máy bay
footpath (n)/ˈfʊtpæθ/đường lên đường dạo bước, vỉa hè
handlebar (n)/ˈhændlbɑːr/tay lái, ghi đông
helmet (n)/ˈhelmɪt/mũ bảo hiểm
interruption (n)/ˌɪntəˈrʌpʃn/sự loại gián đoạn
lane (n)/leɪn/làn đường
motorist (n)/ˈməʊtərɪst/người tài xế dù tô
obey (v)/əˈbeɪ/tuân thủ
overcrowded (adj)/ˌəʊvəˈkraʊdɪd/quá đông đúc, vượt lên trước tải
park (v)/pa:rk/đỗ xe
parking (n)/ˈpɑːrkɪŋ/bãi đỗ xe
passenger (n)/ˈpæsɪndʒər/hành khách
path (n)/pæθ/đường hao, lối đi
pavement (n)/ˈpeɪvmənt/vỉa hè (cho người lên đường bộ)
pedestrian (n)/pəˈdestriən/người lên đường bộ
plane (n)/pleɪn/máy bay
policeman (n)/pəˈliːsmən/cảnh sát
road sign
traffic sign (n)
/ˈrəʊd saɪn/
/ˈtræfɪk saɪn/
biển báo giao thông vận tải, biển cả chỉ đường
roadworks (n)/ˈrəʊdwɜːrks/sự sửa đàng, chống thực thi thực hiện đường
roof (n)/ruːf/nóc xe cộ, cái nhà
route (n)/ruːt/chặng đàng, tuyến đường
rush hour (n)/ˈrʌʃ aʊər/giờ cao điểm
safety (n)/ˈseɪfti/sự an toàn
seat belt (n)/ˈsiːt ˌbelt/đai an toàn
traffic jam (n)/ˈtræfɪk dʒæm/tắc đường
tram (n)/træm/xe điện
underground (adj)/ˌʌndərˈɡraʊnd/dưới mặt mũi khu đất, ngầm
vehicle (n)/ˈviːəkl/xe cộ, phương tiện đi lại giao phó thông
zebra crossing (n)/ˌziːbrə ˈkrɒsɪŋ/vạch kẻ quý phái đàng cho tất cả những người lên đường bộ

UNIT 8: FILMS

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
acting (n)/ˈæktɪŋ/diễn xuất
amusing (adj)/əˈmjuːzɪŋ/buồn mỉm cười, khiến cho cười
biographical (adj)/ˌbaɪəˈɡræfɪkl/thuộc đái sử
cartoon (n)/kɑːrˈtuːn/hoạt hình, truyện tranh
comedy (n)/ˈkɑːmədi/phim hài, hài kịch
confusing (adj)/kənˈfjuːzɪŋ/khó hiểu, khiến cho bối rối
director (n)/daɪˈrektər/người đạo trình diễn (phim, kịch,…)
giám đốc
documentary (n)/ˌdɑːkjuˈmentri/phim tài liệu
dull (adj)/dʌl/buồn tẻ, ngán ngắt
effect (n)/ɪˈfekt/sự hình ảnh hưởng
enjoyable (adj)/ɪnˈdʒɔɪəbl/thú vị, quí thú
entertaining (adj)/ˌentəˈteɪnɪŋ/mang tính giải trí
fantasy (n)/ˈfæntəsi/phim fake tưởng
fascinating (adj)/ˈfæsɪneɪtɪŋ/hấp dẫn, lôi cuốn
frightening (adj)/ˈfraɪtnɪŋ/làm e hãi, rùng rợn
full-length (adj)/ˌfʊl ˈleŋkθ/(phim) toàn cỗ thời lượng, không xẩy ra cắt
gripping (adj)/ˈɡrɪpɪŋ/hấp dẫn, thú vị
horror film (n)/ˈhɔːrər fɪlm/phim kinh dị
interesting (adj)/ˈɪntrestɪŋ/thú vị
moving (adj)/ˈmuːvɪŋ/cảm động
must-see (n)/ˈmʌstˌsiː/bộ phim mê hoặc, cần thiết xem
popcorn (n)/ˈpɑːpkɔːrn/bỏng ngô
poster (n)/ˈpəʊstər/áp phích quảng cáo
review (v, n)/rɪˈvjuː/đánh giá
bài phê bình (về một cỗ phim)
scary (adj)/ˈskeəri/sợ hãi, rùng rợn
science fiction (n)/ˌsaɪəns ˈfɪkʃn/thể loại phim khoa học tập viễn tưởng
shocking (adj)/ˈʃɑːkɪŋ/làm sửng nóng bức, khiến cho sốc
star (v)/stɑːr/có (ai) trình diễn vai chính
supernatural (adj)/ˌsuːpərˈnætʃrəl/siêu nhiên
survey (n)/sərˈveɪ/cuộc khảo sát
thrilling (adj)/ˈθrɪlɪŋ/lì kì, mê hoặc, lôi cuốn
twin (n)/twɪn/đứa con trẻ sinh đôi
violent (adj)/ˈvaɪələnt/có nhiều cảnh bạo lực
visual (n)/ˈvɪʒuəl/hình ảnh
wizard (n)/ˈwɪzərd/phù thủy

UNIT 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
candle (n)/ˈkændl/nến
candy (n)/ˈkændi/kẹo
carnival (n)/ˈkɑːrnɪvl/lễ hội, hội chợ
carve (v)/kɑːrv/chạm, xung khắc, tạc
celebrate (v)/ˈselɪbreɪt/kỉ niệm, tổ chức
costume (n)/ˈkɑːstuːm/trang phục
decorate (v)/ˈdekəreɪt/trang trí
decoration (n)/ˌdekəˈreɪʃn/đồ trang trí
disappointing (adj)/ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/đáng thất vọng
disappointment (n)/ˌdɪsəˈpɔɪntmənt/sự tuyệt vọng, nỗi thất vọng
Dutch (adj, n)/dʌtʃ/thuộc về Hà Lan, người Hà Lan
Easter (n)/ˈiːstər/Lễ Phục sinh
feast (n)/fiːst/bữa tiệc, buổi tiệc
feature (v)/ˈfiːtʃər/trình trình diễn quánh biệt
firework display (n)/ˈfaɪəˌwɜːk dɪˈspleɪ/màn trình trình diễn pháo hoa
float (n)/fləʊt/xe diễu hành
folk dance (n)/ˈfəʊk dæns/điệu nhảy, múa dân gian
gather (v)/ˈɡæðər/tập ăn ý, tụ họp
Mid-Autumn Festival (n)/mɪd ˈɔːtəm ˈfestɪvl/Tết Trung Thu
parade (n)/pəˈreɪd/cuộc diễu hành
perform (v)/pərˈfɔːrm/biểu diễn
performance (n)/pərˈfɔːrməns/tiết mục màn biểu diễn, mùng trình diễn
reunion (n)/ˌriːˈjuːniən/sự hội ngộ
samba (n)/ˈsæmbə/điệu nhảy, nhạc samba
symbol (n)/ˈsɪmbl/biểu tượng
Thanksgiving (n)/ˌθæŋksˈɡɪvɪŋ/Lễ Tạ ơn
take part in (phrV)/teɪk pɑ:rt ɪn/tham gia

UNIT 10: ENERGY SOURCES

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
abundant (adj)/əˈbʌndənt/phong phú, dồi dào
available (adj)/əˈveɪləbl/sẵn có
biogas (n)/ˈbaɪəʊɡæs/khí sinh học
climate change (n)/ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/sự thay cho thay đổi khí hậu
coal (n)/kəʊl/than đá
electrical appliance (n)/ɪˈlektrɪkl əˈplaɪəns/thiết bị điện
electricity (n)/ɪˌlekˈtrɪsəti/điện năng
energy (n)/ˈenərdʒi/năng lượng
energy shortage (n)/ˈenərdʒi ˈʃɔːrtɪdʒ/sự thiếu vắng năng lượng
enormous (adj)/ɪˈnɔːrməs/to rộng lớn, khổng lồ
fossil fuel (n)/ˈfɒsl ˈfjuːəl/nhiên liệu hoá thạch
global warming (n)/ˈɡloʊbl wɔːrmɪŋ/tình trạng rét lên toàn cầu
greenhouse gas (n)/ˌɡriːnhaʊs ˈɡæs/khí khiến cho cảm giác ngôi nhà kính
harmful (adj)/ˈhɑːmfl/gây sợ hãi, sở hữu hại
hydro (adj)/ˈhaɪdrəʊ/liên quan liêu cho tới nước
light bulb (n)/ˈlaɪt bʌlb/bóng đèn
limited (adj)/ˈlɪmɪtɪd/bị hạn chế
methane (n)/ˈmeθeɪn/khí đắm đuối tan
non-renewable (adj)/ˌnɑːn rɪˈnuːəbl/không thể thay cho thế, ko thể tái mét sử dụng
nuclear (adj)/ˈnjuːkliə(r)/thuộc về phân tử nhân
overcool (v)/ˌəʊvəˈkuːl/làm mang lại vượt lên trước lạnh
overheat (v)/ˌəʊvərˈhiːt/làm mang lại vượt lên trước nóng
panel (n)/ˈpænl/tấm ghép
petroleum (n)/pəˈtrəʊliəm/dầu hoả
plentiful (adj)/ˈplentɪfl/sung túc, đa dạng và phong phú, dồi dào
power station (n)/ˈpaʊər steɪʃn/nhà máy năng lượng điện, xưởng phân phát điện
produce (v)/ˈprɑːduːs/sản xuất
reduce (v)/rɪˈdjuːs/giảm, hạn chế giảm
renewable (adj)/rɪˈnjuːəbl/có thể thay cho thế, tái mét tạo
replace (v)/rɪˈpleɪs/thay thế
run out (v)/rʌn aʊt/hết, cạn kiệt
solar (adj)/ˈsəʊlə(r)/liên quan liêu cho tới mặt mũi trời
solar energy (n)/ˌsəʊlər ˈenərdʒi/năng lượng mặt mũi trời
solar panel (n)/ˌsəʊlə ˈpænl/tấm thu tích điện mặt mũi trời
source (n)/sɔːrs/nguồn
syllable (n)/ˈsɪləbl/âm tiết
tap (n)/tæp/vòi
warm (v)/wɔːrm/(làm cho) rét lên, rét lên
wind energy (n)/wɪnd ˈenərdʒi/phong năng, tích điện kể từ gió

UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
appear (v)/əˈpɪr/xuất hiện
autopilot (adj, n)/ˈɔːtəʊpaɪlət/chế phỏng lái tự động động
bamboo-copter (n)/ˌbæmˈbuː ˈkɑːptər/chong chóng tre
bullet train (n)/ˈbʊlɪt treɪn/tàu cao tốc
campsite (n)/ˈkæmpsaɪt/khu cắm trại
comfortable (adj)/ˈkʌmfərtəbl/thoải cái, đầy đủ tiện nghi
convenient (adj)/kənˈviːniənt/thuận tiện, thuận lợi
disappear (v)/ˌdɪsəˈpɪr/biến mất
driverless (adj)/ˈdraɪvərləs/không người lái, lái tự động động
eco-friendly (adj)/ˌiːkəʊ ˈfrendli/thân thiện với môi trường
economical (adj)/ˌiːkəˈnɒmɪkl/tiết kiệm nhiên liệu, kinh tế
flying siêu xe (n)/ˈflaɪɪŋ kɑ:r/ô tô bay
fume (n)/fjuːm/khói
function (n)/ˈfʌŋkʃn/chức năng
hoverboard (n)/ˈhʌvərbɔːrd/ván trượt điện
hyperloop (n)/ˈhaɪpərluːp/hệ thống giao thông vận tải vận tốc cao
mini-bus (n)/ˈminēˌbəs/xe buýt mini
mode of travel (n)/məʊd ʌv ˈtrævl/phương thức lên đường lại
model (n)/ˈmɑːdl/kiểu hình mẫu, tế bào hình
pedal (n, v)/ˈpedl/bàn đạp
đạp (xe đạp)
rail (n)/reɪl/đường sắt
sail (n, v)/seɪl/cánh buồn
lái thuyền khơi, lướt buồm
self-balancing (adj)/self ˈbælənsɪŋ/tự thăng bằng
skillful (adj)/’skilfl/khéo léo, trở nên thạo
skycraper (n)/ˈskaɪˌskreɪ.pɚ/nhà cao chọc trời
skyTran (n)hệ thống tàu năng lượng điện bên trên không
solowheel (n)/ˈsəʊləʊwiːl/phương tiện tự động hành cá thể một bánh
teleporter (n)/ˈtel.ɪ.pɔːr.t̬ɚ/phương tiện dịch rời tức thời
walkcar (n)/wɔːkkɑ:r/ô tô tự động hành sử dụng chân
run on (phrV)/rʌn ɑːn/chạy vì thế (nhiên liệu nào)

UNIT 12: ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES

Xem thêm: định nghĩa hình bình hành

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
(the) UK (n)/ˌjuː ˈkeɪ/Vương quốc Liên hiệp Anh
amazement (n)/əˈmeɪzmənt/sự kinh ngạc, ngạc nhiên (một cơ hội quí thú)
amazing (adj)/əˈmeɪzɪŋ/tuyệt vời, xứng đáng kinh ngạc
ancient (adj)/ˈeɪnʃənt/cổ đại, lâu đời
Arctic Ocean (n)/ˈɑːrktɪk ˈəʊʃn/Bắc Băng Dương
Australia (n)/ɔːˈstreɪliə/nước Úc
bushwalking (n)/ˈbʊʃˌwɑː.kɪŋ/đi cỗ nhập rừng
Canada (n)/ˈkænədə/nước Canada
capital (n)/ˈkæpɪtl/thủ đô
castle (n)/ˈkæsl/pháo đài
coastline (n)/ˈkəʊstlaɪn/đường bờ biển
culture (n)/ˈkʌltʃər/văn hóa
hind (adj)/haɪnd/ở ở phía đằng sau, phía sau
historic (adj)/hɪˈstɔːrɪk/thuộc về lịch sử
inn (n)/ɪn/quán trọ, hotel nhỏ
island country (n)/ˈaɪlənd ˈkʌntri/đảo quốc
kilt (n)/kɪlt/váy truyền thống cuội nguồn của nam nhi Scotland
landscape (n)/ˈlændskeɪp/phong cảnh
local (adj)/ˈləʊkl/thuộc về địa phương
mother tongue (n)/ˌmʌðə ˈtʌŋ/tiếng u đẻ
native (adj)/ˈneɪtɪv/(cái gì, con cái gì) nguyên vẹn thủy, nguyên vẹn gốc (của một vùng đất)
bản xứ, phiên bản địa
New Zealand (n)/ˌnuː ˈziːlənd/nước New Zealand
nightly (adv, adj)/ˈnaɪtli/đêm tối, hằng đêm
Pacific Ocean (n)/pəˈsɪfɪk ˈəʊʃn/Thái Bình Dương
penguin (n)/ˈpeŋɡwɪn/chim cánh cụt
royal (adj)/ˈrɔɪəl/thuộc về hoàng gia
shining (adj)/ˈʃaɪ.nɪŋ/chói chang, chan hòa ánh nắng
souvenir (n)/ˌsuːvəˈnɪr/đồ lưu niệm
sunset (n)/ˈsʌnset/hoàng hôn
symbol (n)/ˈsɪmbl/biểu tượng
tattoo (n)/tæˈtuː/hình xăm
tower (n)/ˈtaʊər/tháp
unique (adj)/juˈniːk/độc đáo

Để rất có thể ghi lưu giữ kể từ vựng hiệu suất cao thì việc ôn luyện thông thường xuyên là bước không thể không có. Hãy nằm trong MochiMochi tổng kết lại kể từ vựng qua quýt một số trong những thắc mắc nhỏ sau đây nhé: 

MochiMochi ngóng rằng list tổ hợp từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7 vừa rồi tiếp tục giúp đỡ bạn tiết kiệm chi phí thời hạn học tập rộng lớn. Và nhớ rằng test vận dụng những cách thức được reviews nhập bài bác nữa đó. 

Đọc thêm:

  • Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 theo gót công ty điểm SGK
  • Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 8 theo gót công ty điểm SGK
  • Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 theo gót công ty điểm SGK