ứng động là hình thức phản ứng của cây trước

Câu hỏi:

31/07/2019 46,160

A. phần lớn tác nhân kích thích

Bạn đang xem: ứng động là hình thức phản ứng của cây trước

B. Tác nhân kích ứng khi được đặt theo hướng, Lúc vô hướng

C. Tác nhân kích ứng ko lăm le hướng

Đáp án chủ yếu xác

D. Tác nhân kích ứng bất ổn định

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm khác lạ cơ phiên bản thân thuộc ứng động với phía động là?

A. Tác nhân kích ứng ko lăm le hướng

B. Có sự chuyển động vô hướng

C. Không tương quan đến việc phân loại tế bào

D. Có nhiều tác nhân kích thích

Câu 2:

Sự chuyển động bắt bùi nhùi của cây gọng vó là phối hợp của?

A. Ứng động xúc tiếp và hóa ứng động

B. Quang ứng động và năng lượng điện ứng động

C. Nhiệt ứng động và thủy ứng động

D. Ứng động tổn thương

Câu 3:

Ứng động của cây trinh tiết phái nữ Lúc chạm va là?

A. Ứng động sinh trưởng

B. Quang ứng động

C. Ứng động ko sinh trưởng

D. Điện ứng động

Xem thêm: định nghĩa hình bình hành

Câu 4:

Trong những hiện tượng kỳ lạ sau :

(1) khí khổng đóng góp mở

(2) hoa chục giờ nở nhập buổi sáng

(3) hiện tượng kỳ lạ thức ngủ của chồi cây bàng

4) sự dóng phanh của lá cây trinh tiết nữ

(5) lá cây bọn họ Đậu xòe đi ra và khép lại

bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ bên trên là ứng động sinh trưởng?

A. 2       

B. 3        

C. 4      

D. 5

Câu 5:

Trong những hiện tượng kỳ lạ sau:

(1) hoa chục giờ nở nhập buổi sáng

(2) khí khổng đóng góp mở

(3) hiện tượng kỳ lạ thức ngủ của chồi cây bàng

(4) sự khép và xòe của lá cây trinh tiết nữ

(5) lá cây phượng vĩ xòe đi ra buổi ngày và khép lại nhập ban đêm

Những hiện tượng kỳ lạ này bên trên đấy là ứng động ko sinh trưởng?

A. (1), (2) và (3)       

B. (2) và (4)

C. (3) và (5)       

D. (2), (3) và (5)

Câu 6:

Sự đóng góp phanh của khí khổng là ứng động gì?

A. Ứng động sinh trưởng       

B. Ứng động không sinh trưởng

C. Ứng động tổn thương       

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 3

D. Ứng động tiếp xúc