vở bài tập toán lớp 5 bài 13


Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 16 VBT toán 5 bài xích 13 : Luyện luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 13

Video chỉ dẫn giải

Tính

\(a)\; \displaystyle {8 \over 5} + {3 \over {10}} = \;.....\)                           \(b) \; \displaystyle {2 \over 3} + {3 \over 4} + {1 \over 6} =\; .....\)

\( c)\;\displaystyle {5 \over 6} - {2 \over 9} = \;.....\)                             \( d) \;\displaystyle 2{1 \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5} =\; .....\)

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) những phân số không giống khuôn số tớ quy đồng khuôn số rồi nằm trong (hoặc trừ) những phân số sau thời điểm quy đồng.

- Biểu thức chỉ mất quy tắc nằm trong hoặc quy tắc trừ thì tính theo lần lượt kể từ trái ngược quý phái cần.

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle {8 \over 5} + {3 \over {10}} = {{16} \over {10}} + {3 \over {10}} = {{16 + 3} \over {10}} = {{19} \over {10}}\)

b) \( \displaystyle {2 \over 3} + {3 \over 4} + {1 \over 6} = {{8} \over {12}} + {{9} \over {12}} + {{2} \over {12}} \) \( \displaystyle = {{8 + 9 + 2} \over {12}} = {{19} \over {12}}\)

c) \( \displaystyle {5 \over 6} - {2 \over 9} = {{15} \over {18}} - {{4} \over {18}} = {{15 - 4} \over {18}} = {{11} \over {18}}\)

d) \( \displaystyle 2{1 \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5} = {{21} \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5}\)

\( \displaystyle = {{42} \over {20}} - {{15} \over {20}} - {{8} \over {20}}\) \( \displaystyle = {{42 - 15 - 8} \over {20}} = {{19} \over {20}}\)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\) : 

\( \displaystyle a) \;x + {3 \over 5} = {7 \over 2}\)                    \( \displaystyle b)\;x - {1 \over 4} = {1 \over 5}\)                     \( \displaystyle c)\;2 - x = {4 \over 7}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc :

- Muốn thăm dò số hạng chưa chắc chắn tớ lấy tổng trừ lên đường số hạng tiếp tục biết.

- Muốn thăm dò số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

- Muốn thăm dò số trừ tớ lấy số bị trừ trừ lên đường hiệu.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

viết những số đo phỏng nhiều năm (theo mẫu) : 

Mẫu: \( \displaystyle 9m\,3dm\, = \,9m + {3 \over {10}}m = 9{3 \over {10}}m\)

a) \( \displaystyle 2m \;2dm = ...................... \)

Xem thêm: cảm nhận nhân vật bé thu

b) \( \displaystyle 12m\; 5dm = .....................\)

c) \( \displaystyle 15cm \;8mm = ...................\)

Phương pháp giải:

Áp dụng những cơ hội đổi:

       \( \displaystyle 1m = 10dm\), hay  \( \displaystyle 1dm = \dfrac{1}{10}m\) ;

       \( \displaystyle 1cm = 10mm\), hay  \( \displaystyle  1mm = \dfrac{1}{10}cm\).

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle 2m\,2dm = \,2m + {2 \over 10}m = \,2m + {1 \over 5}m \) \( \displaystyle= 2{1 \over 5}m\) 

b) \( \displaystyle 12m\;5dm = 12m + {5 \over 10}m \)\( \displaystyle = 12m + {1 \over 2}m  \) \( \displaystyle= 12{1 \over 2}m\)

c) \( \displaystyle 15cm\,8mm = 15cm + {8 \over {10}}cm \)\( \displaystyle =15cm + {4 \over {5}}cm \)\( \displaystyle= 15{{4} \over {5}}cm\)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Biết \(\displaystyle  {7 \over {10}}\) số học viên của một tờ học tập là \(21\) em. Hỏi lớp học tập bại sở hữu từng nào học tập sinh?

Phương pháp giải:

- Tìm \( \dfrac{1}{10}\) số học viên của lớp tớ lấy \(21\) phân chia mang lại \(7\).

- Tìm số học viên của lớp  tớ lấy \( \dfrac{1}{10}\) số học viên của lớp nhân với \(10\).

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{1}{10}\) số học viên của lớp sở hữu số học viên là :

                    \(21 : 7 = 3\) (học sinh)

Số học viên của lớp học tập đó:

                     \(3 \times 10 = 30\) (học sinh)

                                   Đáp số: \(30\) học viên.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 14 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 17, 18 VBT toán 5 bài xích 14 : Luyện luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 15 : Ôn luyện về giải toán

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3 trang 18,19 VBT toán 5 bài xích 15 : Ôn luyện về giải toán với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 16 : Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 5 bài xích 16 : Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 17 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 5 bài xích 17 : Luyện luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 18 : Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3 trang 24 VBT toán 5 bài xích 18 : Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: thế nào là nhóm gen liên kết

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.