vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 155


Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 96, 97 VBT toán 5 bài bác 155 : Phép phân tách với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 155

Tính :

a) \(\displaystyle351 : 54\)                       \(\displaystyle8,46: 3,6\)                          \(\displaystyle204,48:48\)

b) \(\displaystyle\frac{{14}}{{15}}:\frac{7}{{20}}\)                                 \(\displaystyle{9 \over 8}:{{27} \over {16}}\)

Phương pháp giải:

- Thực hiện nay quy tắc phân tách nhị số bất ngờ hoặc phân tách nhị số thập phân bám theo những quy tắc tiếp tục học tập.

- Để phân tách nhị phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược:

Lời giải chi tiết:

a)

b) \(\displaystyle\frac{{14}}{{15}}:\frac{7}{{20}}=\frac{{14}}{{15}}\times\frac {20}{{7}}=\dfrac{14\times 20}{15 \times 7} \) \(\displaystyle=\dfrac{7\times 2 \times 5 \times 4}{5\times 3 \times 7}= \dfrac{8}{3}\)

    \(\displaystyle{9 \over 8}:{{27} \over {16}}=\frac{{9}}{{8}}\times\frac {16}{{27}}=\dfrac{9\times 16}{8 \times 27} \) \(\displaystyle=\dfrac{9\times  8\times 2}{8\times 9 \times 3}= \dfrac{2}{3}\) 

Quảng cáo

Bài 2

Tính nhẩm :

Phương pháp giải:

- Muốn phân tách một vài bất ngờ mang lại 0,1; 0,01; 0,001; ... tao chỉ việc thêm vô phía bên phải số bại liệt một, nhị, tía, ... chữ số 0.

- Muốn nhân một số bất ngờ với 10; 100; 1000;  ... tao chỉ việc thêm vô phía bên phải số bại liệt một, nhị, tía, ... chữ số 0.

- Muốn phân tách một vài mang lại 0,25 tao chỉ việc nhân số bại liệt với 4.

-  Muốn phân tách một vài mang lại 0,5 tao chỉ việc nhân số bại liệt với 2.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính vì chưng nhị cơ hội : 

\(a)\; \displaystyle {9 \over 5}:{{17} \over {15}} + {8 \over 5}:{{17} \over {15}}\)                           \(b)\; 0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25\)

Phương pháp giải:

Xem thêm: các kim loại kiềm thổ

Áp dụng công thức: \( (a + b) : c = a : c + b: c\) 

Lời giải chi tiết:

a) Cách 1:

$\frac{9}{5}:\frac{{17}}{{15}} + \frac{8}{5}:\frac{{17}}{{15}} = \frac{9}{5} \times \frac{{15}}{{17}} + \frac{8}{5} \times \frac{{15}}{{17}} = \frac{{27}}{{17}} + \frac{{24}}{{17}} = \frac{{51}}{{17}} = 3$

Cách 2:

$\frac{9}{5}:\frac{{17}}{{15}} + \frac{8}{5}:\frac{{17}}{{15}} = \left( {\frac{9}{5} + \frac{8}{5}} \right):\frac{{17}}{{15}} = \frac{{17}}{5}:\frac{{17}}{{15}} = \frac{{17}}{5} \times \frac{{15}}{{17}} = 3$

b) Cách 1

0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25

= 0,9 : $\frac{1}{4}$ + 1,05 : $\frac{1}{4}$

= 0,9 x 4 + 1,05 x 4

= 3,6 + 4,2 = 7,8

Cách 2

 0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25

= (0,9 +1,05) : 0,25

= 1,95 : $\frac{1}{4}$

= 1,95 x 4 = 7,8

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 156 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 97, 98 VBT toán 5 bài bác 156 : Luyện tập dượt với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 157 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 98, 99 VBT toán 5 bài bác 157 : Luyện tập dượt với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 158 : Ôn tập dượt về những quy tắc tính với số đo thời hạn

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 100 VBT toán 5 bài bác 158 : Ôn tập dượt về những quy tắc tính với số đo thời hạn với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 159 : Ôn tập dượt về tính chất chu vi, diện tích S một vài hình

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 101, 102, 103 VBT toán 5 bài bác 159 : Ôn tập dượt về tính chất chu vi, diện tích S một vài hình với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 160 : Luyện tập dượt

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 103, 104, 105 VBT toán 5 bài bác 160 : Luyện tập dượt với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: bằng phương pháp hóa học

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.