without transportation our modern society could not

Without transportation, our modern society would not exist.

Bạn đang xem: without transportation our modern society could not

Without transportation, our modern society would not exist.

A. If there were no transportation, our modern society would not exist.

B. If transportation no longer exists, our modern society will not either.

C. Our modern society will not exist without having traffic.

D. Our modern society does not exist if there is no transportation.

Đáp án A

Tiếng Anh cho tất cả những người chính thức 200.000đ 159.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
XEM THÊM SÁCH ID
Luyện đua IELTS 5.5+ 200.000đ 149.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ

Xem thêm: cơ năng của con lắc đơn

25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì

250.000đ 189.000đ

trăng tròn đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG thủ đô tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ