ý nghĩa của chị số điện cảm là

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 (có đáp án): Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm

Câu 1: Điện trở sở hữu công dụng:

Quảng cáo

Bạn đang xem: ý nghĩa của chị số điện cảm là

A. Phân phân tách năng lượng điện áp

B. Ngăn cản loại một chiều

C. Ngăn cản loại xoay chiều

D. Hạn chế hoặc kiểm soát và điều chỉnh loại năng lượng điện và phân loại năng lượng điện áp

Đáp án: D. Vì tụ năng lượng điện ngăn ngừa loại một chiều, cuộn cảm ngăn loại xoay chiều.

Câu 2: Đơn vị đo năng lượng điện trở là:

A. Ôm

B. Fara

C. Henry

D. Oát

Đáp án: A. Vì fara là đơn vị chức năng đo năng lượng điện dung, henry là đơn vị chức năng đo năng lượng điện cảm, oát là đơn vị chức năng đo năng suất.

Câu 3: Phát biểu này tại đây đúng:

A. Tụ năng lượng điện ngăn ngừa loại xoay chiều, mang lại loại một chiều trải qua.

B. Cuộn cảm ngăn ngừa loại một chiều, mang lại loại xoay chiều trải qua.

C. Tụ năng lượng điện ngăn ngừa loại một chiều và xoay chiều trải qua.

D. Cuộn cảm ngăn ngừa loại xoay chiều, mang lại loại một chiều trải qua.

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 4: Kí hiệu của tụ hóa là:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2: Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2: Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2: Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm

D. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2: Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm

Đáp án: D. Vì đáp án A là tụ cố định và thắt chặt, đáp án B là tụ thay đổi, đáp án C là tụ cung cấp chỉnh.

Câu 5: Trong những tụ sau, tụ này phân cực:

A. Tụ xoay

B. Tụ giấy

C. Tụ hóa

D. Tụ mica

Đáp án: C. Vì chỉ mất tụ hóa là phân cực

Câu 6: Phát biểu này tại đây đúng:

A. Trị số năng lượng điện trở cho thấy thêm cường độ cản ngăn của năng lượng điện trở so với loại năng lượng điện chạy qua quýt nó.

B. Trị số năng lượng điện dung cho thấy thêm cường độ cản ngăn của tụ năng lượng điện so với loại năng lượng điện chạy qua quýt nó.

C. Trị số năng lượng điện cảm cho thấy thêm cường độ cản ngăn của cuộn cảm so với loại năng lượng điện chạy qua quýt nó.

D. Cả 3 đáp án đều đích thị.

Đáp án: A. Vì dung kháng của tụ cho thấy thêm cường độ cản ngăn của tụ so với loại năng lượng điện chạy qua quýt nó, cảm kháng của cuộn cảm cho thấy thêm cường độ cản ngăn của cuộn so với loại năng lượng điện chạy qua quýt nó.

Quảng cáo

Câu 7: Trong những tụ sau, tụ này khi giắt nhập mạch mối cung cấp năng lượng điện phải để đích thị chiều năng lượng điện áp:

A. Tụ mica

B. Tụ hóa

C. Tụ nilon

D. Tụ dầu

Đáp án: B. Vì chỉ mất tụ hóa phân cực kỳ.

Câu 8: Công thức tính dung kháng là:

A. XC = 2πƒC

B. XL = 2πƒL

C. XL = 1/2πƒL

D. XC = 1/2πƒC

Đáp án: D. Vì đáp án B là công thức tính cảm kháng, đáp án A và C là công thức sai.

Câu 9: Phát biểu này tại đây sai:

A. Điện trở sở hữu vạch màu sắc là địa thế căn cứ nhằm xác lập trị số.

B. Đối với năng lượng điện trở sức nóng sở hữu thông số dương, khi sức nóng chừng tăng thì R tăng.

C. Đối với năng lượng điện trở thay đổi theo dõi năng lượng điện áp, khi U tăng thì R tăng

D. Đối với quang quẻ năng lượng điện trở, khi khả năng chiếu sáng rọi nhập thì R giảm

Đáp án: C. Vì so với năng lượng điện trở thay đổi theo dõi năng lượng điện áp, U tăng thì R hạn chế.

Quảng cáo

Câu 10: Công thức tính thông số phẩm chất:

A. Q = 2ƒL/r

B. Q = (2L/r)π

C. Q = (2ƒL/r)π

D. Q = 2πƒL

Đáp án: C

Câu 11:Phát biểu này sau đấy là sai?

A. Điện trở sử dụng giới hạn hoặc kiểm soát và điều chỉnh loại năng lượng điện và phân loại năng lượng điện áp nhập mạch điện

B. Tụ năng lượng điện có công dụng ngăn ngừa loại năng lượng điện một chiều và mang lại loại năng lượng điện xoay chiều lên đường qua

C. Cuộn cảm thông thường dùng để làm dẫn loại năng lượng điện một chiều, ngăn loại năng lượng điện cao tần

D. Điện áp tấp tểnh nấc của tụ là trị số năng lượng điện áp bịa đặt nhập nhì cực kỳ tụ năng lượng điện nhằm nó sinh hoạt bình thường

Đáp án đúng: D

Giải thích: Điện áp tấp tểnh nấc của tụ là trị số năng lượng điện áp lớn số 1 được chấp nhận bỏ trên nhì cực kỳ của tụ năng lượng điện nhưng mà vẫn đáp ứng đáng tin cậy, tụ không biến thành tấn công thủng.

Câu 12:. Phát biểu này sau đấy là sai?

Xem thêm: công thức tính nồng độ

A. Trị số năng lượng điện trở cho thấy thêm cường độ cản ngăn loại năng lượng điện của năng lượng điện trở

B. Trị số năng lượng điện dung cho thấy thêm kỹ năng tích luỹ năng lượng điện ngôi trường của tụ năng lượng điện khi sở hữu năng lượng điện áp bỏ trên nhì cực kỳ của tụ điện

C. Công suất tấp tểnh nấc của năng lượng điện trở là năng suất tiêu tốn bên trên năng lượng điện trở nhưng mà nó rất có thể Chịu đựng đựng được nhập thời hạn cụt nhưng mà ko hỏng

D. Trị số năng lượng điện cảm cho thấy thêm kỹ năng tích luỹ tích điện kể từ ngôi trường khi sở hữu loại năng lượng điện chạy qua

Đáp án đúng: C

Giải thích: Công suất tấp tểnh nấc của năng lượng điện trở là năng suất tiêu tốn bên trên năng lượng điện trở nhưng mà nó rất có thể Chịu đựng đựng được nhập thời hạn nhiều năm, không biến thành vượt lên rét hoặc bị cháy, đứt.

Câu 13:. Thông số chuyên môn này tại đây đặc thù mang lại tụ điện?

A. Cảm kháng

B. Độ tự động cảm

C. Điện dung

D. Điện cảm

Đáp án đúng: C

Giải thích: Cảm kháng, chừng tự động cảm và năng lượng điện cảm là đặc thù của cuộn cảm. Điện dung là thông số kỹ thuật đặc thù của tụ năng lượng điện.

Câu 14:. Tụ năng lượng điện rất có thể mang lại loại điện:

A. Một chiều lên đường qua

B. Xoay chiều lên đường qua

C. Cả loại xoay chiều và một chiều lên đường qua

D. Không mang lại loại năng lượng điện này lên đường qua

Đáp án đúng: B

Giải thích: Tụ năng lượng điện ngăn cơ hội loại một chiều và mang lại loại xoay chiều trải qua.

Câu 15:. Đơn vị tính của năng lượng điện cảm cuộn cảm là:

A. Fara

B. Henry

C. Ôm

D. Cả A,B đều đúng

Đáp án đúng: B

Giải thích: 

+ Fara là đơn vị chức năng của trị số năng lượng điện dung của tụ điện

+ Henry là đơn vị chức năng của trị số năng lượng điện cảm của cuộn cảm

+ Ôm là đơn vị chức năng của trị số năng lượng điện trở của năng lượng điện trở.

Câu 16:.Công dụng của năng lượng điện trở là:

A. Hạn chế loại năng lượng điện và phân loại năng lượng điện áp nhập mạch điện

B. Hạn chế hoặc tinh chỉnh và điều khiển loại năng lượng điện và phân loại năng lượng điện áp nhập mạch điện

C. thay đổi loại năng lượng điện và tăng nhanh năng lượng điện áp nhập mạch điện

D. Tăng cường loại năng lượng điện và phân loại năng lượng điện áp nhập mạch điện

Đáp án đúng: A

Giải thích: Công dụng của năng lượng điện trở là giới hạn hoặc kiểm soát và điều chỉnh loại năng lượng điện và phân loại năng lượng điện áp.

Câu 17:.Công dụng của tụ năng lượng điện là:

A. Ngăn ngăn loại năng lượng điện một chiều, mang lại loại năng lượng điện xoay chiều trải qua, lắp đặt mạch nằm trong hưởng

B. Ngăn ngăn loại năng lượng điện xoay chiều, mang lại loại năng lượng điện một chiều trải qua, lắp đặt mạch nằm trong hưởng

C. Tích năng lượng điện và phóng năng lượng điện khi sở hữu loại năng lượng điện một chiều chạy qua

D. Ngăn ngăn loại năng lượng điện, khi giắt phối phù hợp với năng lượng điện trở sẽ khởi tạo trở nên mạch nằm trong hưởng

Đáp án đúng: A

Giải thích: Công dụng của tụ năng lượng điện là ngăn ngừa loại một chiều và mang lại loại xoay chiều trải qua, khi giắt phối phù hợp với cuộn cảm tiếp tục tạo hình mạch nằm trong tận hưởng.

Câu 18:. Để phân loại tụ năng lượng điện người tao địa thế căn cứ vào?

A. Vật liệu thực hiện vỏ của tụ điện

B. Vật liệu thực hiện nhì bạn dạng cực kỳ của tụ điện

C. Vật liệu thực hiện chân của tụ điện

D. Vật liệu thực hiện lớp năng lượng điện môi thân thiện nhì bạn dạng cực kỳ của tụ năng lượng điện.

Đáp án đúng: D

Giải thích: Căn cứ nhập lớp năng lượng điện môi thân thiện nhì bạn dạng cực kỳ, người tao rất có thể phân tụ năng lượng điện thành: tụ gốm, tụ giấy má, tụ hóa, …

Câu 19:. Kí hiệu như hình vẽ mặt mày là của loại linh phụ kiện năng lượng điện tử nào?

 Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 (có đáp án): Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm

A. Tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung cố định

B. Tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung thay cho thay đổi được

C. Tụ năng lượng điện cung cấp chỉnh

D. Tụ năng lượng điện tinh nghịch chỉnh

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Tụ cố định: Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 (có đáp án): Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm

+ Tụ cung cấp chỉnh hoặc tinh nghịch chỉnh: Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 (có đáp án): Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm

Câu 20:. Ý nghĩa của trị số năng lượng điện cảm là:

A.Cho biết kỹ năng thu thập tích điện năng lượng điện ngôi trường của cuộn cảm

B.Cho biết kỹ năng thu thập tích điện kể từ ngôi trường của cuộn cảm

C.Cho biết cường độ tổn hao tích điện nhập cuộn cảm khi loại năng lượng điện chạy qua

D.Cho biết kỹ năng thu thập sức nóng lượng của cuộn cảm khi loại năng lượng điện chạy qua

Đáp án đúng: B

Giải thích: Ý nghĩa của trị số năng lượng điện cảm là: cho thấy thêm kỹ năng thu thập tích điện kể từ ngôi trường của cuộn cảm khi sở hữu loại năng lượng điện chạy qua quýt.

Xem thêm: chiến lược chiến tranh cục bộ ra đời trong hoàn cảnh nào

Xem tăng những bài xích Lý thuyết và thắc mắc trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 sở hữu đáp án hoặc khác:

  • Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 3: Thực hành: Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm (hay, chi tiết)
  • Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 4: Linh khiếu nại cung cấp dẫn và IC (hay, chi tiết)
  • Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4 (có đáp án): Linh khiếu nại cung cấp dẫn và IC
  • Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 5: Thực hành: Điôt - Tirixto- Triac (hay, chi tiết)

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-2-dien-tro-tu-dien-cuon-cam.jsp