20 phút bằng bao nhiêu giờ

20 phút bằng bao nhiêu giờ, khí cụ thay đổi đơn vị chức năng thời hạn đơn giản dễ dàng, đúng chuẩn nhất


Công cụ quy đổi thời hạn đơn giản dễ dàng, đúng chuẩn nhất

Công cụ quy đổi thời gian

Bạn đang xem: 20 phút bằng bao nhiêu giờ

Số cần thiết đổi

đổi từ

đổi sang

Xác nhận

Xem thêm: đề tham khảo toán 2023

Kết quả

  • 20 phút = 0.3333333333333333 giờ
  • 20 phút = trăng tròn phút

Quy thay đổi trăng tròn phút
vì chưng từng nào giờ

Xem thêm: so sánh hai phân số

- 0.3333333333333333 giờ -

Dựa nhập thành quả của khí cụ bên trên tớ sở hữu

  • 20 phút = 0.3333333333333333 giờ
  • 20 phút = trăng tròn phút

Các thành quả khác

20 phút sang trọng những đơn vị chức năng khác
trăng tròn phút (m) 1200 giây (s)
trăng tròn phút (m) trăng tròn phút (m)
trăng tròn phút (m) 0.3333333333333333 giờ (h)
trăng tròn phút (m) 0.013888888888888888 ngày (d)
trăng tròn phút (m) 0.001984126984126984 tuần (w)
trăng tròn phút (m) 0.000496031746031746 mon (tháng)
trăng tròn phút (m) 0.0000380517503805175 năm (năm)
0.3333333333333333 giờ sang trọng những đơn vị chức năng khác
0.3333333333333333 giờ (h) 1200 giây (s)
0.3333333333333333 giờ (h) 20 phút (m)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.3333333333333333 giờ (h)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.013888888888888888 ngày (d)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.001984126984126984 tuần (w)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.000496031746031746 mon (tháng)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.0000380517503805175 năm (năm)