afraid đi với giới từ gì

Afraid là tính kể từ (adjective) đem nghĩa "sợ, thắc mắc hãi, e ngại". Tuy là 1 tính kể từ tuy nhiên Afraid ko đứng ngay tắp lự trước danh từ tuy nhiên thường được bám theo sau vì thế giới kể từ "of" hoặc "to".
Ví dụ: 
KHÔNG DÙNG: John is an afraid man.
Thay vô ê nên dùng: John is a frightened man. (John là kẻ đang được cảm thấy sợ hãi.)

- Dùng afraid of + danh kể từ (noun) Lúc ham muốn rằng ai ê hãi điều gì.
Ví dụ:
Are you afraid of the dark? (Bạn với hãi bóng tối không?)
John is afraid of spiders? (John hãi nhện.)

Bạn đang xem: afraid đi với giới từ gì

- Dùng be afraid of + V-ing dùng để làm nói tới nỗi lo lắng hãi một việc chuẩn bị xẩy ra.
Ví dụ: Jenny avoids lonely streets, she is afraid of being mugged. (Jenny tách cút vô những đường phố vắng ngắt, cô ấy hãi sẽ ảnh hưởng cướp.)

-Dùng be afraid vĩ đại + V (nguyên thể) Lúc ham muốn rằng ai ê thắc mắc hãi nên tiến hành hành vi gì, và hành vi ê là 1 hành vi với chủ ý, tâm lý trước.
Ví dụ:
A lot of people are afraid to go out at night. (Nhiều người hãi rời khỏi ngoài vô đêm tối.)
(Họ không thích rời khỏi ngoài chính vì vấn đề này nguy hại - chính vì thế bọn họ với căn nhà đích trước là sẽ không còn rời khỏi ngoài)

- Dùng be afraid + (that) + mệnh đề (clause) để thao diễn mô tả một nỗi hãi hãi hoàn toàn có thể chuẩn bị ra mắt.
Ví dụ:
We were afraid (that) we were going vĩ đại capsize the boat. (Chúng tôi hãi rằng Shop chúng tôi tiếp tục thực hiện lật thuyền.)

Xem thêm: đề thi địa thpt quốc gia 2022

- Dùng I'm afraid that + mệnh đề (clause) với nghĩa "Tôi vô cùng tiếc báo cho chính mình hiểu được...", thông thường được sử dụng để lấy đi ra điều kể từ chối thể hiện nay sự tiếc nuối hoặc đưa thông tin xấu xa.
Ví dụ:
I'm afraid (that) I can't help you. (Tôi vô cùng tiếc là ko thể hùn được chúng ta.)
I'm afraid that there's been an accident. (Tôi vô cùng tiếc nên báo cho chính mình hiểu được vừa phải với cùng 1 tai nạn đáng tiếc xẩy ra.)

Xem thêm: nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là gì

- Dùng I'm afraid not (Tôi e là ko.) hoặc I'm afraid sánh (Tôi e là vậy.) như 1 câu vấn đáp cộc gọn gàng.
Ví dụ:
A1: It's going vĩ đại rain. (Trời chuẩn bị mưa rồi.)
B1. Yes, I'm afraid so. (Ờ, tớ e là thế.)

A2: Can you lend mạ some money? (Cậu mang đến tớ vay mượn một không nhiều chi phí được không?)
B2: I'm afraid not. (Tớ e là ko.)

- Dùng be afraid for somebody/ something Lúc ham muốn rằng ai ê phiền lòng, thắc mắc hãi mang đến ai/ vật gì.
Ví dụ:
I'm not afraid for mạ, but for the baby. (Tôi không lo ngại mang đến bạn dạng thân thiện bản thân, tuy nhiên tôi thắc mắc mang đến đứa nhỏ nhắn.)