anh 9 unit 2 looking backVới điều giải bài bác tập luyện Unit 2 lớp 9: Looking back nhập Unit 2: City life Tiếng Anh 9 sách mới nhất (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ hùn học viên lớp 9 đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 2.

Unit 2 lớp 9: Looking back

Unit 2 lớp 9: Looking back (phần 1 → 6 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: anh 9 unit 2 looking back

Quảng cáo

1. Complete the word webs with nouns and adjectives connected with the đô thị. (Hoàn trở thành mạng kể từ với những danh kể từ và tính kể từ tương quan cho tới TP.HCM.)

Unit 2 lớp 9: Looking back | Hay nhất Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới

Nouns: skyscraper, dweller, index, asset, metro, traffic jam, urban sprawl, shopping mall, gallery, cinema, recreational facilities.

Quảng cáo

Adjectives: cosmopolitan, metropolitan, multicultural, urban, downtown, populous, livable, modern, polluted.

Hướng dẫn dịch:

Các danh từ: mái ấm chọc trời, nhà tại, chỉ mục, gia tài, tàu năng lượng điện ngầm, kẹt xe cộ, khu đô thị to lớn, trung tâm sắm sửa, chống trưng bày, rạp chiếu phim, những phương tiện đi lại vui chơi giải trí.

Các tính từ: quốc tế, khu đô thị, nhiều văn hóa truyền thống, khu đô thị, trung tâm TP.HCM, sầm uất dân, nên sống, tân tiến, ô nhiễm và độc hại.

2. Put one word from the box in each gap. (Điền 1 kể từ nhập bảng nhập khu vực rỗng.)

A big đô thị is full of life. City life is more modern and (1) than vãn elsewhere. It is usually very busy and (2), even at night.

Life in a big đô thị starts early in the morning. Soon the roads are (3) of vehicles. School children in their uniforms can be seen on the pavement, walking or waiting for buses. People rush to lớn work. With every passing hour, the traffic goes on increasing. The shops and the market places remain (4) till the evening hours.

Quảng cáo

Certainly (5) life has certain charms. It offers great opportunities and challenges, especially for the young. There are lots of things to lớn bởi, and facilities are well developed. There are (6) places for amusement and recreation. One never feels (7) in a đô thị.

Đáp án:

1. fascinating2. noisy3. full4. crowded
5. urban6. fabulous7. bored

Giải thích:

fascinating (adj) hấp dẫn

noisy (adj) ồn ào

full of N: giàn giụa, nhiều ...

crowded (adj) sầm uất đúc

urban (adj) thuộc sở hữu trở thành thị

fabulous (adj) tuyệt vời

bored (adj) nhàm chán

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Một TP.HCM rộng lớn luôn luôn linh động, tràn trề mức độ sinh sống. Cuộc sinh sống TP.HCM tân tiến rộng lớn và mê hoặc rộng lớn những điểm không giống. Nó thông thường đặc biệt tất bật và tiếng ồn ào, trong cả nhập đêm tối.

Cuộc sinh sống ở một TP.HCM rộng lớn chính thức kể từ sáng sủa sớm. Chẳng bao nhiêu chốc những con phố tiếp tục giàn giụa xe pháo. Học sinh đem đồng phục hoàn toàn có thể được phát hiện ra bên trên vỉa hè, quốc bộ hoặc đợi xe cộ buýt. Mọi người vội vàng đi làm việc. Với từng giờ trôi qua chuyện, lưu rất nhiều người càng ngày càng tăng. Các cửa hàng và quần thể chợ vẫn tồn tại nhộn nhịp đến tới tận giờ tối.

Chắc chắn cuộc sống đời thường trở thành thị sở hữu những đường nét hấp dẫn chắc chắn. Nó mang về những thời cơ và thử thách rộng lớn, nhất là mang lại thanh niên. Có thật nhiều loại nhằm thực hiện, và những hạ tầng được trở nên tân tiến chất lượng tốt. Có những điểm sướng đùa vui chơi giải trí tuyệt hảo. Một người ko lúc nào cảm nhận thấy buồn ngán nhập một TP.HCM.

3. Complete each sentence with the word given, using comparison. (Hoàn trở thành câu với những kể từ tiếp tục mang lại, dùng cấu hình đối chiếu.)

1. The last exhibition was not __________ this one. (INTERESTING)

2. This đô thị is developing__________ in the region. (FAST)

3. Let's take this road. It is__________ way to lớn the đô thị. (SHORT)

4. I was disappointed as the film was ________ than vãn I had expected. (ENTERTAINING)

5. You're not a safe driver! You should drive__________. (CAREFULLY)

Đáp án:

1. as interesting as.

2. the fastest.

3. the shortest.

4. less entertaining.

5. more carefully.

Giải thích:

1. Cấu trúc đối chiếu ko ngang bằng: be not as adj as

2. Cấu trúc đối chiếu nhất với trạng kể từ ngắn: S + V + the + adv_est

3. Cấu trúc đối chiếu nhất với tính từ: S + be + the + adj_est

4. Cấu trúc đối chiếu kém cỏi rộng lớn với less: be + less + adj

5. Cấu trúc đối chiếu rộng lớn với trạng kể từ dài: S + V + more + adv

Hướng dẫn dịch:

1. Cuộc triển lãm trước ko thú vị như cuộc triển lãm này.

2. Thành phố này đang được trở nên tân tiến sớm nhất có thể đối với chống.

3. Hãy lên đường lối này. Đây là con phố nhanh nhất cho tới TP.HCM.

4. Tôi thực sự tuyệt vọng với bộ phim truyện, vì thế nó ko vui chơi giải trí như tôi chờ mong.

5. quý khách là một trong những tài xế ko an toàn và đáng tin cậy. quý khách nên tài xế cảnh giác rộng lớn.

4. Complete each space with a phrasal verb from the list. Change the sườn of the verb if neccessary. (Hoàn trở thành khu vực rỗng với những cụm động kể từ nhập list.)

Xem thêm: định lý ta lét

1. She ________ his invitation to lớn the các buổi party and now he's really upset.

2. What's ________ in the street over there? Open the door!

3. Lots of fruit and vegetables will help you ________ your cold.

4. My brother was ________ with a trip to lớn the zoo.

5. The road was jammed, ví we had to lớn _______ and find an alternative route.

6. I have ________ about a fabulous place where we can go for a picnic this weekend.

Đáp án:

1. turned down2. going on3. get over4. cheered up5. turn back6. found out

Giải thích:

1. turn down: kể từ chối

2. go on: tiếp tục

3. get over: vượt lên, khỏi

4. cheer up: sướng lên

5. turn back: xoay lại

6. find out : mò mẫm ra

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy kể từ chối điều mời mọc cho tới buổi tiệc và giờ đây anh tao thực sự tức giận dỗi.

2. Có chuyện gì đang được ra mắt ở đó? Mở cửa ngõ rời khỏi lên đường.

3. Có nhiều loại rau quả và hoa quả trái cây hoàn toàn có thể giúp đỡ bạn ngoài cảm ổm.

4. Em trai tôi tiếp tục sướng lên nhiều với chuyện đi dạo cho tới sở thú.

5. Con lối hiện nay đang bị tắc, nên bọn chúng toi cần trở lại và mò mẫm lối không giống.

6. Tôi tiếp tục mò mẫm rời khỏi một vị trí thú vị điểm tuy nhiên hoàn toàn có thể lên đường dã nước ngoài nhập vào ngày cuối tuần này.

5. Rewrite each sentence ví that it has a similar meaning and contain the word in capitals (Viết lại câu sao mang lại nghĩa bất biến và sở hữu dùng những kể từ in hoa)

1. Turn off the lights when you leave the classroom.

2. Mai grew up in a small town in the south.

3. Kathy looked for the restaurant on her mobile phone.

4. My grandmother has got over her operation.

5. We are looking forward to lớn seeing you again.

Hướng dẫn dịch:

1. Tắt đèn khi chúng ta tách ngoài lớp học tập.

2. Mai phát triển ở một thị xã nhỏ ở phía nam giới.

3. Kathy mò mẫm kiếm nhà hàng quán ăn bên trên Smartphone địa hình của cô ấy ấy.

4. Bà tôi tiếp tục vượt lên cuộc phẫu thuật của bà.

5. Chúng tôi đặc biệt ước được tái ngộ chúng ta.

6. Work in two teams. The first team gives the name of a đô thị or town in Viet Nam. The other team says any man-made or natural attractions that it is famous for. Then switch. The team with the most items wins. (Làm việc theo đòi 2 group. Nhóm trước tiên thể hiện thương hiệu của một TP.HCM hoặc thị xã. Nhóm sót lại trình bày bất kể một điểm phượt bất ngờ hoặc tự tạo phổ biến và ngược lại. Nhóm sở hữu nhiều hơn thế là group thắng.)

Gợi ý:

City Famous attractions
Bac Ninh Dam pagoda, Phat Tich pagoda, Eight Kings of Ly empire Temple,…
Ha Noi Ngoc Son temple, Ha Noi museum, Hoan Kiem lake,…
Hoa Binh Kim Boi hot spring, Mai Chau valley
Lam Dong Xuan Huong lake, Gougah waterfall

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 2 khác:

 • Từ vựng Unit 2: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read ... 2. Replace the word(s) ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Put one of the adjectives ... 2. Which of the following ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match the beginnings ... 2. Complete the text ...

 • Communication (phần 1-5 trang 21 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Which of the following ... 2. Read the passage ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 22 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Read the passage ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Does your đô thị ... 2. Listen and write ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the word ... 2. Put one word ...

 • Project (phần 1-3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put the items ... 2. Delete the words ...

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 9 mới nhất sở hữu đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: công thức tính nồng độ

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-2-city-life.jsp