anh 9 unit 3 getting started


2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more phàn nàn one word may be suitable. Điền kể từ vô điểm trống trải. Một số tình huống hoàn toàn có thể dùng nhiều hơn thế 1 thứ tự.

Tổng ăn ý đề đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: anh 9 unit 3 getting started

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1 a

Video chỉ dẫn giải

Task 1. Listen and read.

(Nghe và gọi.)

"She's been a bit tense lately..."

Amelie: Hi Phuc! Where’s Mai? Isn’t she coming?

Phuc: She said she was too tired and didn’t want to lớn go out. She’s been staying up late studying for the exam.

Nick: Does she need to lớn be that stressed out?

Phuc: Maybe not. But my parents always expect her to lớn get good grades and she doesn’t want to lớn disappoint them. They want her to lớn go to lớn a top college and study medicine.

Amelie: Really? She told u she wanted to lớn be a designer…

Phuc: Yes, that’s why she’s been a bit tense lately. She doesn’t know what to lớn vì thế. Her parents said design graduates wouldn’t find jobs easily and they wanted her to lớn get a medical degree.

Amelie: Oh, I understand. Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes…

Nick: Anyway, Mai needs to lớn take a break. I’ll Hotline and ask her if she wants to lớn go and see a film with us tomorrow.

Phuc: Oh, I doubt it... She’s already fully booked for the weekend with her maths class, English class, judo class, and music lesson!

a. Find the OPPOSITE of the following words in the conversation 

(Tìm kể từ trái ngược nghĩa với những kể từ sau trong khúc thoại.)

1. to lớn go to lớn bed early

______

2. to lớn be relaxed

______

3. bad exam results

______

4. to lớn make someone happy

______

5. to lớn work continuously

______

6. to lớn have no plans

______

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại: 

Amelie: Chào Phúc! Mai đâu rồi? Cô ấy không đến à? 

Phúc: Cô ấy cô ấy khá mệt mỏi và không thích ra bên ngoài. Cô ấy nên thức khuya nhằm ôn đua.

Nick: Có nhất thiết nên áp lực đè nén vậy không? 

Phúc: Không. Nhưng phụ huynh của cô ý ấy luôn luôn mong muốn cô ấy đạt điểm trên cao và cô ấy thì không thích phụ vương u tuyệt vọng. Họ mong muốn Mai đỗ ngôi trường ĐH phổ biến và học tập ngành nó. 

Amelie: Thật chứ? Cô ấy bảo bản thân là mong muốn trở nên một ngôi nhà design. 

Phúc: Đúng rồi. Đó là lí vì thế tại vì sao mùa mới đây Mai khá mệt mỏi. Cô ấy ko biết nên làm cái gi. Ba u cô ấy thưa chất lượng nghiệp ngành design khó khăn tìm kiếm được việc và chúng ta mong muốn cô ấy lấy được tấm vì thế ngành nó. 

Amelie: Ồ bản thân hiểu. Thỉnh phảng phất bản thân ước là phụ huynh hoàn toàn có thể bịa chúng ta vô địa điểm của tớ. 

Nick: Dầu sao thì Mai cũng cần phải nghỉ dưỡng. Mình tiếp tục gọi mang đến Mai căn vặn coi cô ấy vẫn muốn lên đường coi với bọn chúng bản thân ngày mai không?

Phúc: Mình e là ko. Hình như Mai kín lịch học tập vào cuối tuần lớp học tập Toán, Tiếng Anh, judo và lớp học tập nhạc nữa. 

Lời giải chi tiết:

1. to lớn stay up late

(đi ngủ sớm >< thức muộn)

2. to lớn be relaxed / to lớn be stressed out

(thư giãn >< bị căng thẳng)

3. good grades

(kết trái ngược đua tệ >< điểm tốt)

4. to lớn disappoint someone

(làm ai ê niềm hạnh phúc >< thực hiện ai ê thất vọng)

5. to lớn take a break

(tiếp tục thao tác làm việc >< nghỉ ngơi ngơi)

6. to lớn be fully booked

(không lên kế hoạch >< được sẵn sàng tràn đủ)

Bài 1 b

b. Choose the best answer 

(Chọn đáp án đích nhất.)

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie?

A. She doesn't lượt thích playing badminton.

B. She is late.

C. She wants to lớn stay at trang chính.

2. Why is Mai working very hard for the exam?

A. She failed the last exam.

B. She wants her parents to lớn be proud of her.

C. She wants to lớn compete with her classmates.

3. How is Mai feeling now?

A. Confident and tired

B. Tense and disappointed

C. Tired and stressed

4. What vì thế Mai's parents want her to lớn be?

A. A medical doctor

B. A designer

C. A musician

5. What does Mai want to lớn be?

A. A medical doctor

B.  A designer

C. A musician

6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying to lớn do? 

A. Understand Mai's situation and help her feel better.

B. Make Mai feel left out.

C. Find somebody else to lớn replace Mai for the badminton.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Tại sao Mai ko đang được đùa cầu lông với Phúc , Nick và Amelie?

A. Cô ấy ko mến đùa cầu lông.

B. Cô ấy bị muộn.

C. Cô ấy mong muốn ở trong nhà.

2. Tại sao Mai đang được học tập chịu thương chịu khó mang đến kì thi?

A. Cô ấy trượt kỳ đua trước. 

B. Cô ấy mong muốn phụ huynh cô ấy kiêu hãnh về cô ấy.

C. Cô ấy mong muốn giành tài với chúng ta vô lớp.

3. Bây giờ Mai cảm nhận thấy thế nào?

A. Tự tin cậy và mệt mỏi mỏi

B. Căng trực tiếp và thất vọng

C. Mệt mỏi và căng thẳng

4. Bố u của Mai mong muốn cô ấy trở nên gì?

A. Dược sĩ

B. Nhà thiết kế

C. Nhạc sĩ

5. Mai mong muốn thực hiện nghề nghiệp gì?

A. Dược sĩ

B. Nhà thiết kế

C. Nhạc sĩ

6. Phúc, Nick, và Amelie đang được nỗ lực thực hiện gì?

A. Hiểu biểu hiện của Mai và hùn cô ấy cảm nhận thấy chất lượng rộng lớn.

B. Làm Mai cảm nhận thấy quá thải.

C. Tìm ai ê không giống để thay thế thế Mai đùa cầu lông.

Lời giải chi tiết:

1. C   2. B  3. C
4. A 5. B 6. A

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie ? => C. She wants to lớn stay at trang chính. 

(Tại sao Mai ko đùa cầu lông với Phúc, Nick và Amelie? => C. Cô ấy mong muốn ở trong nhà.)

2. Why is Mai working very hard for the exam? => B. She wants her parents to lớn be proud of her. 

(Tại sao Mai rất siêng chỉ mang đến kỳ thi? => B. Cô ấy mong muốn phụ huynh cô ấy kiêu hãnh về cô ấy.)

3. How is Mai feeling now? => C. Tired and stressed

(Cảm giác của Mai giờ đây như vậy nào? => C. Mệt mỏi và căng thẳng)

4. What vì thế Mai's parents want her to lớn be? => A. A medical doctor

(Bố u Mai mong muốn cô ấy trở nên người như vậy nào? => A. Một bác bỏ sĩ nó khoa)

5. What does Mai want to lớn be? => B. A designer

(Mai mong muốn trở nên người như vậy nào? => B. Một ngôi nhà thiết kế)

Xem thêm: 22 giờ là mấy giờ

6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying to lớn do? => A. Understand Mai's situation and help her feel better.

(Phúc, Nick và Amelie đang được nỗ lực thực hiện gì? => A. Hiểu yếu tố hoàn cảnh của Mai và hùn cô ấy cảm nhận thấy chất lượng rộng lớn.)

Bài 1 c

c. What vì thế you think Amelie means when she says, ‘Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes? 

(Bạn nghĩ về gì về Amelie Khi cô ấy thưa " Thỉnh phảng phất bản thân ước là phụ huynh hoàn toàn có thể bịa chúng ta vô địa điểm của mình?") 

Lời giải chi tiết:

Amelie wishes her parents could put themselves in her situation to lớn better understand her. 

(Amelie ước phụ huynh của cô ý ấy hoàn toàn có thể bịa bản thân vô trường hợp của cô ý ấy nhằm hiểu cô ấy rộng lớn.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more phàn nàn one word may be suitable. 

(Điền kể từ vô điểm trống trải. Một số tình huống hoàn toàn có thể dùng nhiều hơn thế 1 thứ tự.)

tense               frustrated                 delighted                confident              relaxed                       worried

depressed           calm                  stressed

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt ___________. Now that she has done well in the exam she is feeling much more ___________.

2. My mother is a strong person. She stays ___________ even in the worst situations.

3. Linh is feeling a bit ___________ about her study. She's failed the exam once again!

4. I think taking a speech class is a good idea if you want to lớn be more ___________.

5. Emma is feeling so sánh ___________ with her fashionable new hairstyle.

6. Phuc, Nick, and Amelie feel ___________. They want to lớn help Mai but don't know what they can vì thế for her.

Phương pháp giải:

- tense (adj): căng thẳng

- frustrated (adj): bực bội

- delighted (adj): hài lòng

- confident (adj): tự tin             

- relaxed (adj): thư giãn

- worried (adj): lo lắng

- depressed (adj): chán nản

- calm (adj): bình tĩnh

- stressed (adj): bị áp lực

Lời giải chi tiết:

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt worried/tense/stressed. Now that she has done well in the exam she is feeling much more relaxed/confident.

(Thu vẫn tiếp thu kiến thức rất siêng chỉ mang đến kỳ đua, tuy nhiên cô vẫn cảm nhận thấy lo ngại / mệt mỏi / áp lực đè nén. Bây giờ cô ấy đã từng chất lượng vô kỳ đua cô ấy cảm nhận thấy tự do / thỏa sức tự tin rất nhiều.)

2. My mother is a strong person. She stays calm even in the worst situations. 

(Mẹ tôi là 1 người mạnh mẽ và uy lực. Mẹ luôn  điềm đạm trong cả trong mỗi trường hợp tệ hại nhất.)

3. Linh is feeling a bit depressed/frustrated about her study. She’s failed the exam once again!

(Linh cảm nhận thấy ngán chán nản / tuyệt vọng về sự việc học tập của tớ. Cô ấy vẫn thất bại vô kỳ đua một thứ tự nữa!)

4. I think taking a speech class is a good idea if you want to lớn be more confident/relaxed/calm

Tôi nghĩ về nhập cuộc lớp học tập thưa là 1 phát minh hoặc nếu như mình muốn thỏa sức tự tin rộng lớn / thư giãn giải trí / điềm đạm.)

5. Emma is feeling so delighted/confident with her fashionable new hairstyle.  

(Emma cảm nhận thấy rất rất thỏa mãn/ thỏa sức tự tin với loại tóc năng động mới mẻ của tớ.)

6. Phuc, Nick, and Amelie feel frustrated/worried. They want to lớn help Mai but don’t know what they can vì thế for her.

(Phúc, Nick, và Amelie cảm nhận thấy tuyệt vọng / lo ngại. Họ mong muốn hùn Mai tuy nhiên chúng ta ko biết chúng ta hoàn toàn có thể làm cái gi mang đến cô ấy.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Match the statements with the functions.

(Nối những câu sau với ý nghĩa sâu sắc của chính nó.)

give advice to lớn someone                 encourage someone                             emphathise with someone                  assure someone

1. ‘Go on! I know you can vì thế it!’

_______________

2. ‘If I were you, I would (get some sleep).’

_______________

3. ‘You must have been really disappointed.’

_______________

4. ‘Stay calm. Everything will be alright.’

_______________

5. ‘I understand how you feel.’

_______________

6. ‘Well done! You did a really great job!’

_______________

Lời giải chi tiết:

1. ‘Go on! I know you can vì thế it!’

('Tiến lên! Tôi biết chúng ta cũng có thể thực hiện được!') 

encourage someone

(khuyến khích ai đó)

2. ‘If I were you, I would (get some sleep).’

('Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục ngủ nhiều một chút ít.') 

give advice to lớn someone

(đưa điều khuyên nhủ mang đến ai đó)

3. ‘You must have been really disappointed.’

('Bạn có lẽ rằng thực sự thất vọng')

empathise with someone

(đồng cảm với ai đó)

4. ‘Stay calm. Everything will be alright.’

('Giữ điềm đạm. Mọi loại tiếp tục ổn định thôi')

assure someone

(đảm bảo với ai đó)

5. ‘I understand how you feel.’

('Tôi hiểu cảm hứng của công ty thế nào')

empathise with someone

(đồng cảm với ai đó)

6. ‘Well done! You did a really great job!’

('Làm chất lượng lắm! Quý Khách đã từng thực sự tốt!')

encourage someone

(khuyến khích ai đó)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. How vì thế you feel today?

(Hôm nya chúng ta thấy thế nào?)

Work in pairs. Tell your friend how you today and what has happened that made feel that way. Your friend responds to lớn using one statement from the box in 3.

(Làm việc theo dõi cặp. Nói cho mình của công ty nghe thời điểm ngày hôm nay chúng ta thế này và chuyện gì thực hiện chúng ta cảm hứng như thế. Quý Khách của công ty vấn đáp bằng phương pháp dùng 1 trong các số những câu trong  bài bác 3.)

A: Today, I feel happy and motivated. My English teacher gave u 10 marks for my test.

(Hôm ni tớ cảm nhận thấy rất rất mừng rỡ. Cô giáo Tiếng Anh mang đến tớ 10 điểm vô bài bác lần tra đấy.)

B: Well done! You did a really great job!

(Tuyệt vời! Cậu thực sự đã từng rất rất tốt!)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

8. 

9. 


Bình luận

Chia sẻ

 • A Closer Look 1 Unit 3 trang 28 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  1. Complete the paragraph with the words in the box. There is one word that you don't need. 2. Match the source of stress and pressure to lớn the expression. 3. Which of the following can be done in the above situations? Discuss with your partner. (More phàn nàn one solution can be suitable for one situation.) 4. Have you ever been in any of these situations? If so sánh, what did you vì thế to lớn khuyễn mãi giảm giá with them?

 • A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Đọc lại đoạn đối thoại ở vị trí Getting Started. Gạch chân những câu trần thuật, viết lách lại câu thẳng tuy nhiên Mai thưa với Phúc và phụ huynh cô ấy.

 • Communication Unit 3 trang 31 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Tổng ăn ý những bài bác luyện phần Communication Trang 30 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 1 Unit 3 trang 32 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Tổng ăn ý những bài bác luyện phần Skills 2 Trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 2 Unit 3 trang 33 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  3. Which of the following expressions are more likely to lớn be used by Miss Sweetie when she gives advice?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới mẻ - Xem ngay

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 162

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định hùn học viên lớp 9 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.