bài 62 chu vi hình tròn

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 62 chu vi hình tròn

Tính chu vi hình trụ đem :

a) Bán kính r = 9m ;

b) Đường kính d = 0,75cm ;

c) Bán kính r = \(2\dfrac{1}{2}\)cm.

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình trụ tao lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

C = d × 3,14

Hoặc :

Muốn tính chu vi của hình trụ tao lấy gấp đôi nửa đường kính nhân với số 3,14.

C = r × 2 × 3,14

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình trụ là : 

            9 × 2 × 3,14 = 56,52 (m)

b) Chu vi hình trụ là : 

           0,75 × 3,14 = 2,355 (cm)

c) Đổi :  \(2\dfrac{1}{2}\)cm = 2,5cm.

Chu vi hình trụ là : 

           2,5 × 2 × 3,14 = 15,7 (cm)

Quảng cáo

Câu 2

a) Tính 2 lần bán kính hình trụ đem chu vi C = 15,7m.

b) Tính nửa đường kính hình trụ đem chu vi C = 18,84dm.

Phương pháp giải:

a) gí dụng công thức d = C : 3,14 (trong cơ C là chu vi, d là lối kính).

b) Bán kính r = C : 3,14 : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14 (trong cơ C là chu vi, r là phân phối kính).

Lời giải chi tiết:

a) Đường kính hình trụ này là :

              15,7 : 3,14 = 5 (m)

Xem thêm: em hãy đề xuất một số quy tắc để giúp các bạn sử dụng phòng máy tính an toàn

b) Bán kính hình trụ này là :

             18,84 : 3,14 : 2 = 3 (dm)

Câu 3

Bánh xe pháo rộng lớn của một đầu máy xe pháo lửa đem 2 lần bán kính là 1 trong những,9m. Tính chu vi của bánh xe pháo cơ.

Phương pháp giải:

- Chu vi của bánh xe pháo vày chu vi hình trụ 2 lần bán kính 1,9m. 

- Muốn tính chu vi của hình trụ tao lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

Lời giải chi tiết:

Chu vi của bánh xe pháo này là :

1,9 × 3,14 = 5,966 (m)

             Đáp số: 5,966m.

Câu 4

Đường kính của một bánh xe đạp điện là 0,65m.

a) Tính chu vi bánh xe pháo cơ.

b) Người lên đường xe đạp điện tiếp tục lên đường được từng nào mét nếu như bánh xe pháo vòng bên trên mặt mũi khu đất được 10 vòng ?

c) Bánh xe pháo vòng được từng nào vòng nếu như người cơ lên đường được quãng lối lâu năm 408,2m ?

Phương pháp giải:

- Chu vi bánh xe pháo = 2 lần bán kính × 3,14.

- Quãng lối người cơ lên đường = Chu vi bánh xe pháo x 10.

- Số vòng bánh xe pháo vòng được = 408,2 : chu vi của bánh xe pháo.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của bánh xe pháo là :

             0,65 × 3,14 = 2,041 (m)

b) Nếu bánh xe pháo vòng bên trên mặt mũi khu đất được 10 vòng thì người lên đường xe đạp điện lên đường được số mét là: 

            2,041 × 10 = đôi mươi,41 (m)

c) Nếu người cơ lên đường được quãng lối lâu năm 408,2m thì bánh xe pháo vòng được số vòng là:

            408,2 : 2,041 = 200 (vòng)

                        Đáp số: a) 2,041m ;

Xem thêm: đơn vị của áp suất là

                                     b) đôi mươi,41m ;

                                     c) 200 vòng.

 Loigiaihay.com