bài tập toán lớp 5

Bộ đề ôn tập luyện môn Toán lớp 5 năm 2023 - 2024 sẽ hỗ trợ những em học viên lớp 5 tổ hợp toàn cỗ kỹ năng và kiến thức lý thuyết cần thiết, nằm trong đôi mươi đề ôn tập luyện kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên, đem đáp án tất nhiên.

Với những dạng bài xích tập luyện về số thập phân, tỉ trọng, bảng đơn vị chức năng đo diện tích S, hình học tập, toán vận động, những em tiếp tục nắm rõ những dạng Toán thông thường bắt gặp nhập công tác Toán lớp 5, nhằm ôn tập luyện hiệu suất cao, đạt thành phẩm cao trong số bài xích đánh giá, bài xích thi đua của tôi. Mời những em nằm trong chuyển vận về tham ô khảo:

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 5

Bài tập luyện Toán lớp 5 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao

  • Đề ôn tập luyện môn Toán lớp 5 - Đề 1
  • Đề ôn tập luyện môn Toán lớp 5 - Đề 2

Đề ôn tập luyện môn Toán lớp 5 - Đề 1

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn xoe nhập chữ trước câu vấn đáp đúng

Bài 1. Cho những số thập phân: 3,794 ; 3,749 ; 3,709 ; 3,8 ; 3,781.

Số thập phân lớn số 1 là:

A. 3,709
B. 3,749
C. 3,8
D. 3,781

Bài 2. Hỗn số 7\frac{19}{100} chuyển thành số thập phân được:

A. 7,19
B. 7.019
C. 71,9
D. 7,109

Bài 3. Giá trị của chữ số 7 nhập số thập phân 3,1875 là:

A.0,7
B.0,007
C. 0,07
D.0,0007

Bài 4. Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

a) 2345kg = …… tấn b) 34dm2 = ……… m2

c) 5ha = ……. km2 d) 5 dm = .……m

Bài 5. Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

Một cửa hàng chào bán vải vóc, buổi sáng sớm bán tốt \frac{3}{11} tấm vải vóc, giờ chiều bán tốt \frac{3}{8}

số vải vóc sót lại và tấm vải vóc sót lại 20m. Hỏi tấm vải vóc lúc đầu nhiều năm từng nào mét? Tấm vải vóc lúc đầu nhiều năm số mét là: ………………………………………………..

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 23,07 x 3,6

b) 52, 3 - 9,27

c) 13,44 : 3,2

d) \frac{4}{7}:\frac{3}{5}

Bài 2. Tìm x:

a) X + 3,4 = 4,5 x 1,3

b) X - 3,02 = 0,8 : 2,5

Bài 3. Một tấm bìa hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 3,2 dm và chiều rộng lớn tự \frac{3}{4}chiều nhiều năm.Tính chu vi và không gian tấm bìa hình chữ nhật ê.

Bài 4. Giá một quyển vở ở mon 9 tăng 10% đối với mon 8, quý phái mon 10 lại hạn chế 10% đối với mon 9. Hỏi giá chỉ 1 quyển vở ở mon 10 đối với mon 8 rẻ mạt rộng lớn hoặc giắt hơn?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1

Bài 1. C

Bài 2. A

Bài 3. B

Bài 4: a) 2,345 b) 0,34 c) 0,05 d) 0,5

Bài 5. 44 m vải vóc.

Phần 2

Bài 1.

a) 83,052; b) 43,08; c) 420;

d) \frac{4}{7}:\frac{3}{5}=\frac{4}{7}x\frac{5}{3}=\frac{4x5}{7x3}=\frac{20}{21}

Bài 2:

a) X + 3,4 = 4,5 x 1,3

X + 3,4 = 5,85

X = 5,85 - 3,4

X = 2,45

b) X - 3,02 = 0,8 : 2,5

X - 3,02 = 0,32

X = 0,32 + 3,02

X = 3,34

Bài 3.

Bài giải

Chiều rộng lớn tấm bìa là: 3,2 x \frac{3}{4} = 2,4 (dm)

Chu vi tấm bìa là: (3, 2 + 2,4 ) x 2 = 11,2 (dm) Diện tích miếng bìa là : 3,2 x 2,4 = 7,68 (dm2)

Đáp số: Chu vi: 11,2 dm, Diện tích: 7,68 dm2

Bài 4.

Bài giải

Gọi giá chỉ quyển vở mon 8 là a đồng ứng với 100%

Giá một quyển vở mon 9 đối với mon 8 thì cấp số chuyến là:

100% + 10% = 110% = \frac{110}{100} = 1,1 (lần)

Vậy giá chỉ 1 quyển vở mon 9 là a × 1,1 (đồng)

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

Một quyển vở mon 10 hạn chế 10% đối với mon 9 hay như là 1 quyển vở mon 10 hạn chế đối với mon 9 số chi phí là.

a × 1,1 × 10 : 100

Một quyển vở mon 9 có mức giá là

a × 1,1 - a × 1,1 × 10 : 100 = a x (1,1 - 1,1 × 10 : 100)

= a × 0,99 (đồng)

Ta đem a x 0,99 < a

Vậy giá chỉ 1 quyển vở mon 10 rẻ mạt rộng lớn giá chỉ 1 quyển vở mon 8.

Đề ôn tập luyện môn Toán lớp 5 - Đề 2

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn xoe nhập chữ trước câu vấn đáp đúng

Bài 1. Số thập phân bao gồm đem nhị trăm, nhị đơn vị chức năng, tía phần chục, tía phần ngàn được viết lách là:

A. 22,33
B. 202,33
C. 202,303
D. 22,303

Bài 2. 45% của 240m2 là:

A. 108 m2
B. 10,8 m2
C. 1080 m2
D. 120 m2

Bài 3. Số chi phí gửi tiết kiệm là 100 000 đồng. Sau một mon, cả chi phí gửi láo nháo chi phí lãi là 101 000 đồng. Hỏi số chi phí lãi tự từng nào Phần Trăm số chi phí gửi?

A.101%
B.1,01%
C. 10,1%
D.1%

Bài 4. Viết số tương thích vào địa điểm chấm.

Khi nằm trong một số trong những thập phân với một số trong những ngẫu nhiên, một các bạn đang được quên thất lạc vệt phẩy ở số thập phân và bịa tính như nằm trong nhị số ngẫu nhiên cùng nhau nên và đã được tổng là 807. Em hãy dò xét số ngẫu nhiên và số thập đó? biết tổng trúng của bọn chúng là 241,71.

Đáp số: ……………………………………………

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Bài 1. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

a) 32,74 + 53,92 + 17,26 + 16,08

b) 2,5 × 3,7 + 7,5 × 3,7

Bài 2. Một lớp đem 18 học viên nữ. thạo số học viên nữ cướp 60% số học viên của lớp học tập. Hỏi lớp học tập ê đem từng nào học viên nam?

Bài 3. Lúc 6 giờ một phần hai tiếng sáng sủa, Lan tới trường cho tới ngôi trường tự xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 16 km/giờ. Trên tuyến phố ê, khi 6 giờ 45 phút u Lan đi làm việc tự xe pháo máy với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi nhị người bắt gặp nhau khi bao nhiêu giờ và cơ hội căn nhà từng nào ki -lô-mét?

Bài 4. Hãy dò xét những chữ số x, y chang mang đến \overline{17x8y} chia không còn mang đến 5 và 9.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1.

Bài 1. C

Bài 2. A

Bài 3. D

Bài 4. 236 và 5,71

Phần 2.

Bài 1:

a) 32,74+53,92+17,26+16,08

= ( 32,74 + 17,26) + ( 53,92 + 16,08)

= 50 + 70

= 120

b) 2,5 × 3,7 + 7,5 × 3,7

= 3,7 x ( 2,5 + 7,5)

= 3,7 x 10

= 37

Bài 2. 12 học tập sinh

Bài 3.

Bài giải

Thời gian trá Lan chuồn được Lúc u xuất phát:

6 giờ 45 phút – 6 giờ một phần hai tiếng = 15 phút = 0,25 giờ.

Khoảng cơ hội Lan và u Lúc u xuất phát: 16 x 0,25 = 4 (km).

Hiệu nhị vận tốc:

36 – 16 = đôi mươi (km)

Thời gian trá bắt gặp nhau:

4 : đôi mươi = 0,2 tiếng đồng hồ = 12 phút.

Hai người bắt gặp nhau lúc:

6 giờ 45 phút + 12 phút = 6 giờ 57 phút.

Chỗ bắt gặp nhau cơ hội nhà:

36 x 0,2 = 7,2 (km).

Đáp số: 6 giờ 57 phút và 7,2 km.

Xem thêm: tác dụng của biện pháp liệt kê

Bài 4. 17280 hoặc 17685

...

>> Tải tệp tin nhằm xem thêm nội dung chi tiết!