muốn tính chu vi hình tròn

Bách khoa toàn thư phanh Wikipedia

Một phần của loạt xem thêm đến
hằng số toán học tập π
3.1415926535897932384626433...
Sử dụng
 • Diện tích hình tròn
 • Chu vi hình tròn
 • Công thức khác
Tính chất
 • Vô tỉ
 • Siêu việt
Giá trị
 • 22/7
 • Xấp xỉ
 • π học
Con người
 • Archimedes
 • Lưu Huy (nhà toán học)
 • Tổ Xung Chi
 • Aryabhata
 • Madhava
 • Ludolph khẩn khoản Ceulen
 • Seki Takakazu
 • Takebe Kenkō
 • William Jones
 • John Machin
 • William Shanks
 • Srinivasa Ramanujan
 • John Wrench
 • Chudnovsky
 • Yasumasa Kanada
Lịch sử
 • Lịch sử đo lường và tính toán số π
 • Sách
Trong văn hóa
 • Ngày số pi
 • Dự luật số Pi bang Indiana
Bài liên quan
 • Điểm Feynman
 • Cầu phương hình tròn
 • Bài toán Basel
 • x
 • t
 • s

  chu vi C

Bạn đang xem: muốn tính chu vi hình tròn

  đường kính D

  bán kính R

  tâm O

C = π × D = 2π × R.

Chu vi hình tròn hoặc độ nhiều năm đàng tròn là đường giáp ranh biên giới số lượng giới hạn của hình tròn trụ.

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

Công thức tính chu vi hình tròn[sửa | sửa mã nguồn]

Muốn tính chu vi hình tròn trụ tớ lấy 2 lần bán kính nhân 3,14 hoặc nửa đường kính nhân 2 rồi nhân 3,14

Công thức của chu vi hình tròn trụ là:

Xem thêm: góc đồng vị là gì


Hoặc sở hữu tính như sau :

Trong đó:

 • C là chu vi của hình tròn;
 • d là 2 lần bán kính hình tròn;
 • r là nửa đường kính hình tròn trụ.
 • 3.14 là số pi

Quan hệ với Pi[sửa | sửa mã nguồn]

Hình tròn xoe sở hữu 2 lần bán kính là một sẽ sở hữu chu vi là π.
Hình tròn xoe đơn vị chức năng sở hữu nửa đường kính là một sẽ sở hữu chu vi là 2π.

Chu vi của hình tròn trụ tương quan với Pi. Giá trị của Pi là 3,141592653589793.... (xem Pi), được quy ước với độ quý hiếm sát thực sự 3,14.[1] Pi được khái niệm là tỷ trọng của chu vi .

Các hằng số π được dùng thông dụng vô toán học tập, chuyên môn và khoa học tập. Trong Khi nó được mệnh danh vô toán học tập thì chuyên môn và khoa học tập nó ko được mệnh danh. Nó được dùng vị radio, lập trình sẵn PC và hằng số vật lý cơ. Vì độ quý hiếm của Pi vô cùng nhiều năm nên công thức hoàn toàn có thể giản dị hóa là d*3,14.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Hình tròn
 • Diện tích hình tròn

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Các chủ thể chủ yếu vô toán học
Nền tảng toán học tập | Đại số | Giải tích | Hình học tập | Lý thuyết số | Toán học tập tách rộc | Toán học tập phần mềm |
Toán học tập vui chơi | Toán học tập tô pô | Xác suất thống kê