biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

Câu hỏi:

18/06/2019 173,220

A.  Pha ban sơ của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

Bạn đang xem: biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

Đáp án chủ yếu xác

B.  Biên chừng của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

C. Tần số của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

D. Hệ số lực cản (của yêu tinh sát nhớt) thuộc tính lên vật.

Chọn A

Dao động chống bức: Là giao động Chịu thuộc tính của nước ngoài lực biến đổi thiên tuần trả bám theo thời hạn F = F0cos(wt + j) với F0 là biên chừng của nước ngoài lực.

  + Ban đầu giao động của hệ là một trong những giao động phức tạp tự sự tổ hợp của giao động riêng biệt và giao động chống bức tiếp sau đó giao động riêng biệt tắt dần dần vật tiếp tục giao động ổn định tấp tểnh với tần số của nước ngoài lực.

  + Biên chừng của giao động chống bức tăng nếu như biên chừng nước ngoài lực (cường chừng lực) tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của giao động chống bức rời nếu như lực cản môi trường thiên nhiên tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của giao động chống bức tăng nếu như chừng chênh chếch thân ái tần số của nước ngoài lực và tần số giao động riêng biệt rời.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con nhấp lên xuống lốc xoáy giao động điều tiết, khi tăng lượng của vật lên 4 thứ tự thì tần số giao động của vật:

A. tăng thêm 4 thứ tự.

B. giảm sút 4 thứ tự.

C. tăng thêm gấp đôi.

D. giảm sút gấp đôi.

Câu 2:

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy bao gồm vật đem lượng m và lốc xoáy có tính cứng k ko thay đổi, giao động điều tiết. Nếu lượng m=200g thì chu kì giao động của con cái nhấp lên xuống là 2s. Để chu kì con cái nhấp lên xuống là 1s thì lượng m bằng:

A. 200g

B. 100g

C. 50g

D. 800g

Xem thêm: khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì

Câu 3:

Khi trả một con cái nhấp lên xuống đơn lên rất cao bám theo phương trực tiếp đứng (coi chiều lâu năm của con cái nhấp lên xuống đơn ko đổi) thì tần số giao động điều tiết của chính nó sẽ:

A. giảm vì thế tốc độ trọng ngôi trường thuyên giảm chừng cao.

B.  tăng vì thế chu kì giao động điều tiết của chính nó rời.

C. tăng vì thế tần số giao động điều tiết của chính nó tỉ lệ thành phần nghịch ngợm với tốc độ trọng ngôi trường.

D.   không thay đổi vì thế chu kì giao động điều tiết của chính nó ko tùy thuộc vào tốc độ trọng ngôi trường.

Câu 4:

Một vật nhỏ triển khai giao động điều tiết với phương trình x=10cos(4πt+π2) (cm) với t tính vì chưng giây. Động năng của vật cơ biến đổi thiên với chu kì bằng:

A. 1,00s

B. 1,50s

C. 0,50s

D. 0,25s

Câu 5:

Một con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm l, trong vòng thời hạn Δt nó thực hiện tại được 6 giao động. Người tớ giảm sút chừng lâu năm của chính nó chuồn 16 centimet, cũng trong vòng thời hạn Δt như lúc trước nó triển khai được 10 giao động. Chiều lâu năm ban sơ của con cái nhấp lên xuống là:

A. l = 25m.

B. l = 25cm.

C. l = 9m.

D. l = 9cm.

Câu 6:

Vật đem lượng m treo nhập lốc xoáy có tính cứng k. Kích mến mang đến vật giao động điều hoà với biên chừng 3cm, thì chu kì giao động của chính nó là T = 0,3s. Nếu kích ứng mang đến vật giao động với biên chừng vì chưng 6cm thì chu kì biến đổi thiên của động năng là:

A. 0,15s

B. 0,3s

C. 0,6s

Xem thêm: thi thử thpt quốc gia 2022

D. 0,423s